คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

(Internal Medicine)

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ   (Internal Medicine)

เป็นคลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำ ปรึกษา  ดูแลรักษา ป้องกันปัญหาสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่  ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมอายุรแพทย์  ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ  โรคระบบสมองและระบบประสาท  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรค โรคปอดโรคไขข้อ  ปัญหาสุขภาพการนอน  ปัญหาสุขภาพจิต  เป็นต้น  พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพที่ร่วมค้นหาแนวทางการรักษาร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ  ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่หลากหลาย มีมาตรฐาน   ดูแลรักษาด้วยความอบอุ่นเสมือน ญาติของคุณ   "30 ปีบางโพที่เราห่วงใยกันและกัน" 

บริการทางการแพทย์
 • โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ  ปัญหาสุขภาพฟัน ภาวะกลืนลำบาก ปัญหาการนอนไม่หลับ หรือหลับยาก ตื่นบ่อย  ภาวะซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล อาการปวดต่างๆ กรดไหลย้อน ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ เส้นเลือดสมองตีบ โรคพาร์กินสัน โรคต่อมไทรอยด์ ภาวะการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม ข้อเสื่อม กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง โรคทางสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน หรือเส้นเลือดสมองตีบอาการมึนงงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ ความผิดปกติของหูชั้นในที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว (น้ำในหูไม่สมดุล) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โลหิตจาง ปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน การมองเห็นและการได้ยินที่ลดลง  โรคเบาหวาน ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม ภาวะกระดูกพรุน  สภาวะวัยทอง เป็นต้น
 • โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ  เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)  หลอดลมอักเสบ หอบหืด  การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อราในปอด  วัณโรค ปอดบวม ปอดอักเสบ  หลอดลมอักเสบ  ถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด  หรือ  เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
 • โรคติดเชื้อ (infectious disease)  เป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ โรคติดเชื้อจึงเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย
 • โรคข้อโรคข้อเเละรูมาติซั่ม   อาการปวดข้อ ข้อติดขัดจากข้ออักเสบ มีสาเหตุมาจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ  การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็น ในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง
 • โรคต่อมไร้ท่อ  เป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอย ทำให้เกิดโรค เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน
 • โรคไต  เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โรคไตจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก โรคไตที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ
 • โรคความดันโลหิตสูง  เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์
 • โรคเบาหวาน  เป็นโรคเรื่อรัง ที่ภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  เนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ  ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ  เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท  รวมถึงโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงได้ หากรู้จักดูแลตนเองและมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
 • โรคระบบไหลเวียนโลหิต หรือ ระบบหัวใจหลอดเลือด เป็นระบบอวัยวะซึ่งให้เลือดไหลเวียนและขนส่งสารอาหาร  ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮอร์โมน ไปสู่อวัยวะต่างๆ
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ
 • ภาวะการนอนหลับผิดปกติ   เช่น การนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอื่นๆ ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระดับของฮอร์โมน น้ำหนัก สมาธิ หรือความจำ การตรวจหาสาเหตุ จึงจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ
 • ปัญหาทางสุขภาพจิต   ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น นอนไม่หลับ เครียด หดหู่ อารมณ์ 2 ขั้ว ปัญหาครอบครัว หรือแม้กระทั่งติดสารเสพติด จึงควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดโรคทางกายตามมา

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 11/06/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อายุรกรรม
ประสาท
นพ.เกตุ สายเพ็ชร์ 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์ 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 10:00 - 13:00
นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ 17:00 - 20:00 (พุธที่ 2, 4)
พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล 16:00 - 20:00 (พุธที่ 1, 3, 5)
พญ.รตณัฐ เหมินทร์ 16:00 - 20:00
นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์ 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
ทั่วไป
นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 11:00
นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล 07:00 - 15:00 07:00 - 15:00 07:00 - 20:00 07:00 - 15:00 07:00 - 20:00
พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 16:00 - 20:00 09:00 - 20:00 13:00 - 20:00 13:00 - 20:00
พญ.ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 2, 4)
พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.นุจรินทร์ กำจรจิระพันธ์ 08:00 - 16:00
นพ.ดุษฏี จรัญวรากรชัย 08:00 - 13:00 (อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
นพ.อรรณพ บุญยอด 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคปอด
นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย 08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 20:00 08:30 - 14:00 08:00 - 13:00 (อาทิตย์ที่ 2, 4)
นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ 14:00 - 15:30
อายุรกรรม
ทางเดินอาหาร
นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์ 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
อายุรกรรม
โรคหัวใจ
พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล 08:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 (พุธที่ 2, 4) 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 09:00 - 13:00
นพ.ทิพย์ธร อริยชาติ 09:00 - 13:00 (เสาร์ที่ 2, 4)
นพ.นันทพล ชุติมาพลศ์รัตน์ 09:00 - 15:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล 09:00 - 15:00 (พุธที่ 1, 3, 5)
นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ (เฉพาะนัด) 14:00 - 16:00 (เสาร์ที่ 2, 4 เฉพาะนัด)
อายุรกรรม
ต่อมไร้ท่อ
พญ.มนาภรณ์ ปายะนันท์ 16:00 - 19:00
พญ.สว่างจิต สุรอมรกุล 13:00 - 15:00 (เสาร์ที่ 4)
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ 09:00 - 12:00
อายุรกรรม
โรคติดเชื้อ
นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล 17:00 - 19:00
นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคเลือด
พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคข้อ
พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์ 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคไต
นพ.เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ 10:00 - 12:00
นพ.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคมะเร็ง
นพ.เจษฎา มณีชวขจร 17:00 - 19:00
จิตเวช
พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตติ์วัณณการ 08:00 - 12:00
นิติเวช
นพ.ธีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง 18:00 - 20:00
อาชีวอนามัย
นพ.เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม 08:00 - 14:00
นิติเวช
พญ.ภัทริน บุญนำ 09:30 - 14:30
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

บทความ

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปก […]

พิษจากสารแคดเมียม

พิษจากสารแคดเมียม แค […]

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Rehabilitation clinic

ให้บริการดูแลและวางแผนการรักษาโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการรับรองเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง โล่งโปร่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ และมีห้องเฉพาะที่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย บรรเทาอาการปวดต่างๆ และคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็ว และยังร่วมดูแลคนในวัยทำงานที่มีอาการเจ็บปวดจากการทำงาน

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย

 • การกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • อาการปวดจากกล้ามเนื้อ กระดูก หรือกระดูกสันหลัง เช่น อาการปวดคอ ปวดหลัง
  • อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
  • การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ
  • อาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • ไมเกรนที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การบำบัดฟื้นฟูก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ/การใส่แขน ขาปลอม
 • การกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน (office syndrome)
  • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (myofascial pain syndrome)
  • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (carpal tunnel syndrome)
  • ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท (nerve tension)
  • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (tennis elbow)
  • ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ (De Quervain’s tendonitis)
  • นิ้วล็อก (trigger finger)
  • เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ (tendinitis)
  • หลังยึดติดในท่าแอ่น (back dysfunction)
  • ข้อเสื่อม (osteoarthritis)
 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท
  • การบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/เนื้องอกสมอง
  • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบสมองและไขสันหลัง
  • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลังและปลายประสาท อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
  • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
  • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

  แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 11/06/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  กายภาพ
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  พญ.กาญจนา ริ้วทอง 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
  พญ.ศิริสักษณ์ มานะพันธ์โสภี 17:00 - 20:00
  พญ.สุพัฒนา ฉัตรร่มเย็น
  16:00 - 19:00
  พญ.รัชพร ประภวานนท์ 13:00 - 17:00
  พญ.วีรยา กิ่งประทุม
  17:00 - 20:00 13:00 - 17:00
  กายภาพ
  เวชศาสตร์แผนจีน
  พจ.ศรัณย์กร สุชาณัฐ 17:00 - 20:00
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  โปรแกรมและแพ็คเกจ

  โปรแกรมลดปวดด้วย Shockwave

  การรักษาอาการปวดด้วย […]

  โปรแกรม Office Syndrome ออฟฟิศ ซินโดรม

  เลือกโปรแกรมที่เหมาะ […]

  ฝังเข็มรักษาโรค

  การฝังเข็ม (Acupunct […]

  คลินิกผิวหนังและคอสเมติก

  คลินิกผิวหนังและคอสเมติก

  Dermatology & Cosmetic clinic

  นวัตกรรมความงาม เพื่อสุขภาพผิวที่ดี ด้วยศักยภาพในการบริการดูแลสุขภาพผิวพรรณ ความงาม และรักษาโรคผิวหนัง โดยแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด ในการดูแลผิวพรรณ และความงามแห่งเรือนร่างให้เหมาะกับคุณ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผิวสวย สุขภาพดีที่คุณมั่นใจ

  นวัตกรรมการดูแลรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพผิว

  • รักษาโรคผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้ผิวหนัง ลมพิษสะเก็ดเงิน, ตุ่มน้ำ, เส้นเลือดอักเสบ
  • การดูแลเส้นผม หนังศรีษะ รังแค และผมร่วง
  • รักษาโรคติดเชื้อผิวหนัง กลาก เกลื้อน เชื้อราผิวหนังและเล็บ งูสวัด เริม หูด
  • รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชาย เชื้อราในร่มผ้าชาย หูดหงอนไก่ หนองในแท้ หนองในเทียม
  • ค้นหาสาเหตุของลมพิษ ภูมิแพ้ผิวหนัง Allergy Test
  • การรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง โรคสะเก็ดเงิน โรคด่างขาว
  • รักษาฝ้า ลดรอยดำ กระ และรอยคล้ำอื่นๆ
  • รักษาสิว ร่องรอย และแผลเป็นจากสิว, Keloid
  • กำจัด ขน ไฝ หูด ติ่งเนื้อด้วยเลเซอร์
  บริการด้านผิวพรรณ เลเซอร์ และความงาม

  บริการ ฟื้นฟูดูแลผิวหน้าจากปัญหาต่างๆ อาทิ สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอจากวัยและแสงแดด ความหมองคล้ำ รวมทั้งการบำรุงผิวด้วยวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมผิว และชะลอความเสื่อมของผิว โดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานระดับสากล
  • ยกกระชับผิว
  • ลดริ้วรอย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
  • ฟื้นฟูสภาพผิว รอยหมองคล้ำ
  • รักษาริ้วรอย แก้ไขรูปหน้าด้วย Botox และ filler
  • Skin Rejuvenation ผิวใส ลดจุดด่างดำริ้วรอย แผลเป็นจากสิว
  • Skin tightening ยกกระชับผิวหน้าและลำคอ ทำให้ผิวเรียบเนียน
  • Helios III ผิวเนียนใส ลบรอยด่างดำ รอยแดง รอยสัก ความผิดปกติของเม็ดสี
  • Infusion ผิวหน้าผิวการกระชับตัวยาแทรกซึมสู่ใต้ผิวหนังชั้นใน
  • Diamond peel  ผลัดเซลล์ผิว ให้อ่อนเยาว์ กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่
  • Microdermabrasion  ขัดผิวด้วยเกร็ดอัญมณี กระชับรูขุมขน หน้าขาวใส
  • Phonophoresis  ผิวสุขภาพดี สดใส ด้วยสารบำรุง รักษาสิว
  • Iontophoresis ผิวสดใส นุ่มนวล ลดริ้วรอย ด้วยวิตามิน รักษารอยแดงสิว
  • AHA ฟื้นฟูสภาพผิวด้วยกรดผลไม้ หน้าขาวใส รักษาสิว รอยด่างดำ

  แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  ตารางออกตรวจแพทย์

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่31/05/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  ผิวหนัง
  พญ.จุฑานุช กาญจนศร 13:00 - 16:00 12:00 - 16:00 12:00 - 17:00 09:00 - 17:00
  พญ.หทัยทิพย์ มานุพีรพันธ์ 10:00 - 13:00
  (อังคารที่ 2, 4)
  นพ.ภูมิ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ 10:00 - 13:00
  (อังคารที่ 1, 3, 5)
  พญ.พีรยา สุธีรวุฒิ 17:00 - 20:00
  (พุธที่ 2, 4)
  17:00 - 20:00
  (อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
  พญ.สุปวีณ์ พันธุ์มะม่วง 17:00 - 20:00
  (พุธที่ 1, 3, 5)
  พญ.ศศิมา อ่ำครองธรรม 09:00 - 18:00
  พญ.ชุดาภา เสรีอภินันท์ 17:00 - 20:00 10:00 - 18:00
  (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
  พญ.นรมน เจริญพิพัฒน์สิน 10:00 - 18:00
  (เสาร์ที่ 2, 4)
  พญ.ชนินันท์ โฆษิตกุลจร 17:00 - 20:00
  พญ.ดารวรรณ ถนอมวงศ์ 09:00 - 14:00
  พญ.ธนพร อนันตรังสี 17:00 - 20:00
  (อาทิตย์ที่ 1, 4, 5)
  พญ.เฌอริน ป้อมสูง 17:00 - 20:00
  (อาทิตย์ที่ 2, 3)
  17:00 - 20:00
  (อาทิตย์ที่ 2, 4)
  พญ.ญาณิสร นันท์ชัยพฤกษ์ 14:00 - 17:00
  ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกผิวหนัง

  บทความ

  ผื่นลมพิษ

  ผื่นลมพิษคืออะไร ผื่ […]

  คลินิกหู คอ จมูก

  คลินิกหู คอ จมูก  

  Ear Nose Throat Clinic

   

   

             คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการรักษาดูแลและรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หู คอ จมูก  รักษาอาการผิดปกติทั่วไปเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือบุคคลในครอบครัวท่าน โดยการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย  ท่านจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริการ

  การบริการ

  • ให้คำปรึกษาและรักษา (ผ่าตัด) โรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก เช่น
  • โรคแพ้อากาศ  น้ำมูกไหล คันจมูก  จาม
  • วินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน
  • โรคหินปูนในช่องหูชั้นใน
  • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
  • รักษาโรคภูมิแพ้    การทดสอบภูมิแพ้    Program/Package
  • รักษาโรคไซนัส และผ่าตัด    แพคเกจ คัดกรองไซนัส   Program/Package
  • รักษากรดไหลย้อน
  • สิ่งแปลกปลอมติดค้างภายใน หู คอ จมูก
  • มีก้อนหรือติ่งที่ หู คอ จมูก  รวมไปถึงโรคเนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ
  • รักษาอาการนอนกรน, ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ   ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ “การนอนกรน” Program/Package
  • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียง   Program/Package
  • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด  Program/Package
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินเสียง การใช้อุปกรณ์ (เครื่องช่วยฟัง) Program/Package

  การทำผ่าตัดและหัตถการ จะเป็นเป็น 2 กรณี มีดังนี้

  • ผู้ป่วยนอก OPD CASE เป็นการตรวจรักษา การทำผ่าตัดและหัตถการเสร็จแล้วกลับบ้านได้ เช่น การตรวจโรคทั่วไป  ผ่าตัดก้อนที่ใบหู การเจาะFNA  เจาะระบายหนอง
  • ผู้ป่วยใน IPD CASE ผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาล เพื่อทำหัตถการในห้องผ่าตัด เช่นการผ่าตัดทอนซิล ผ่าตัดปะแก้วหูผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน ผ่าตัดไซนัส

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายคลินิกหู คอ จมูก  ชั้น 2 อาคาร  2
  โทร. 02 587 0144  ต่อ 2220

  แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 01/01/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  หู คอ จมูก
  โรค หู คอ จมูก
  นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน 08:00 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
  พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตร 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 09:00 - 15:00
  นพ.ธัญ ยิ่งยง 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
  นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล 09:00 - 12:00
  นพ.พลช ห้องทองแดง 13:00 - 18:00
  (เสาร์ที่ 2, 4)
  พญ.ปัทมาวดี ชัยชุมพร 17:00 - 20:00
  พญ.สุรีย์วรรณ ปั้นทอง 13:00 - 18:00
  (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
  หู คอ จมูก
  โรคหู คอ จมูก ทั่วไป และภูมิแพ้
  นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ
  15:00 - 19:00
  หู คอ จมูก
  ภูมิแพ้
  พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์พุ่มหิรัญ 13:00 - 15:00
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  คลินิกกุมารเวช

  คลินิกกุมารเวช

  Children’s wellness clinic
  พร้อมให้บริการผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี  ดูแลครบแบบองค์รวมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การการป้องกันโรค การรักษาฟื้นฟู บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การฉีดวัคซีน การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคเฉพาะทาง เช่น โรคระบบประสาทและสมอง โรคเลือด โรคภูมิแพ้ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทารกแรกเกิด โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคอ้วน ฮอร์โมนผิดปกติ หรือโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต เป็นต้น โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ
  การบริการ

  1. ให้คำปรึกษาและรักษาโรคเด็กทั่วไป
  2. โรคต่อมไร้ท่อ 
  3. โรคระบบประสาทและสมอง
  4. พัฒนาการเด็ก
  5. ฉีดวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก
  6. โภชนาการสำหรับเด็ก
  7. ดูแลและรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ
   • โรคหวัดทั่วไป
   • โรคมือเท้าปาก (HFMD)
   • โรคอีสุกอีใส
   • โรคท้องเสีย
   • โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
   • โรคเฮอร์แปงไจน่า

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 11/06/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  กุมารเวช
  โรคต่อมไร้ท่อ
  นพ.อำนาจ จิรานุภาพ 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 12:00
  กุมารเวช
  ระบบประสาทและสมอง
  นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ 12:00 - 20:00 12:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 12:00 - 20:00 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
  พญ.อารยา จารุวนิช 17:00 - 20:00
  กุมารเวช
  พัฒนาการเด็ก
  นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล 17:00 - 20:00 09:00 - 12:00
  กุมารเวช
  ทั่วไป
  พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์ 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 08.00 - 17.00 (เสาร์ที่ 2, 4)
  พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์ 10:00 - 17:00 15:00 - 20:00 11:00 - 20:00 08.00-17.00
  นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ 13:00 - 17:00
  พญ.สฤษฎีญา ยุวภูมิ 17.00 - 20.00 (เสาร์ที่ 2, 4)
  พญ.ณัฐระพี เกียรติวุฒินนท์ 17.00-20.00 (อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
  กุมารเวช
  ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ 17.00-20.00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5) 17.00-20.00 (อาทิตย์ที่ 2, 4)
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  โปรแกรมและแพ็คเกจ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

  โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

  วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

  วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]

  คลินิกสุขภาพสตรี

  คลินิกสุขภาพสตรี

  Women’s Health Clinic

  คลินิกสุขภาพสตรี (สูติ-นรีเวช)โรงพยาบาลบางโพ  ให้บริการดูแลสุภาพสตรีครบวงจร  มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา และตอบคำถาม  ตั้งแต่การวินิจฉัย  ตรวจรักษาทางด้านนรีเวช  รวมถึงดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล  โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

  • สูติ-นรีเวชทั่วไป เช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
  • ตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีเพื่อตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี คัดกรองและวินิจฉัยด้วยการ ultrasound ดูก้อนเนื้องอก ซีสต์ ของรังไข่ มดลูก
  • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคทางนรีเวช เช่น เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
  • การขูดมดลูก
  • คลินิกฮอร์โมนสตรี  เช่น  ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน  ฝังยาคุมกำเนิด แบบ 3 ปี
  • การป้องกันโรคด้วยวัคซีน เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  • แนะนำให้คำปรึกษาวางแผนครอบครัวตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและวางแผนการตั้งครรภ์
  • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาการเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
  • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
  • ตรวจเลือดคัดกรอง ความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
  • ultrasound 4 มิติ เทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารุดูแลลูกน้อยได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
  • ตรวจ ultrasound ติดตามการเจริญเติบโต ความผิดปกติของทารกในครรภ์
  • บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)

  โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ ร่วมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมด้วยประสบการณ์และเข้าใจคุณผู้หญิง

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิกสุขภาพสตรี  ชั้น 4  อาคาร 2
  โทร 02 587 0144  ต่อ  2411

  แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 01/01/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  สูตินรีเวช
  ผ่าตัดส่องกล้อง
  นพ.วิชิต วิเศษธนากร 09:00 - 15:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 15:00 13:00 - 16:00
  พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ 09:00 - 15:00
  สูตินรีเวช
  มารดาและทารกในครรภ์
  นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์ 17:00 - 20:00
  รศ.พญ.เด่นนพพร สุดใจ 13:00 - 17:00
  สูตินรีเวช
  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  พญ.บุษบา วิริยะเวช 17:00 - 20:00
  สูตินรีเวช
  ทั่วไป
  พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ 09:00 - 12:00
  พญ.อรัชพร รงค์ทอง
  09:00 - 12:00
  สูตินรีเวช
  มะเร็งนรีเวช
  นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
  (เฉพาะนัด)
  17:00 - 20:00
  (เฉพาะนัด)
  พญ.ณิชพร สงวนดีกุล
  17:00 - 20:00
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  คลินิกศัลยกรรม

  คลินิกศัลยกรรม

  Surgical Clinic

   ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำ

  •  ศัลยกรรมทั่วไป
   รักษาและผ่าตัดเล็ก, ใหญ่ทั่วไป    ผ่าตัดเล็ก เช่น ตัดชิ้นเนื้อใต้ผิวหนัง ถอดเล็บ จี้หูด,  ผ่าตัดใหญ่ เช่น กระเพาะ ลำไส้ ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ตับ ถุงน้ำดี ริดสีดวง มะเร็งเต้านม เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะใช้การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Minimal Invasive Surgery) มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่จะหายจากการผ่าตัดเร็วขึ้น และเจ็บแผลผ่าตัดน้อยลง    การรักษาอุบัติเหตุทุกชนิดทั้งเล็กและใหญ่ ตั้งแต่มีดบาดนิ้วจนถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถูกยิงหรือถูกแทง รักษาและผ่าตัดโรคไฟไหม้ น้ำร้อนลวกทั้งเล็กและใหญ่
  • ศัลยกรรมประสาท
   รักษาและผ่าตัดทางสมอง
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
   รักษาละผ่าตัดโรคไต กระเพาะปัสสาวะ สลายนิ่ว
  • คลินิกพิเศษ  ดูแลบาดแผลและหลอดเลือด Clinic wound care & vascular  New!
           ให้บริการดูแลบาดแผลเรื้อรังโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลบาดแผลที่ซับซ้อน บาดแผลเรื้อรังต่างๆด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำให้ผู้ป่วยบาดแผลหายเร็ว เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด รวมถึง การลดความเจ็บปวดจากการทำแผล ลดจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแผลโดยไม่จำเป็น การเลือกใช้วัสดุปิดแผลและตัวยารักษาแผลที่มีความทันสมัย

  คลินิกศัลยกรรม อาคาร 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลบางโพ
  สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2500, 2501

  แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 31/05/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  ศัลยกรรม
  ประสาท
  นพ.สวิง ปัญจัยสีห์ 12:00 - 14:00 12:00 - 14:00
  ศัลยกรรม
  เต้านม
  พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช 10:00 - 14:00
  ศัลยกรรม
  ทางเดินปัสสาวะ
  นพ.รัฐดำรง ธรรมโชติ 17:00 - 19:00
  นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์ 17:00 - 20:00
  นพ.อธิเชฐ แสวงเจริญ 17:00 - 20:00 13:00 - 17:00
  (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
  นพ.ณัฐพล ลู่ชัยชนะ
  13:00 - 17:00
  (เสาร์ที่ 2, 4)
  ศัลยกรรม
  ผ่าตัดส่องกล้อง
  นพ.สมรัช หิรัญยะวะสิต 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
  ศัลยกรรม
  ทั่วไป
  พญ.สุภัทศิณี เกษรพิกุล 08:00 - 13:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 08:00 - 13:00 16:00 - 20:00
  นพ.สมเกียรติ เกษมธรรมคุณ 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 13:00 - 20:00 13:00 - 16:00
  พญ.จิตติมา ธำรงคุณากร 17:00 - 20:00
  ศัลยกรรม
  Trauma,Facial fracture
  นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร 17:00 - 20:00 09:00 - 13:00
  ศัลยกรรม
  ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
  นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส 17:00 - 20:00
  ศัลยกรรม
  ทางเดินอาหาร/ตับ/ทางเดินน้ำดี
  นพ.อนุตพงษ์ ชูจันทร์ 09:00 - 13:00
  ศัลยกรรม
  ศัลยกรรมตกแต่ง
  นพ.อภิรุจ หงษ์สุวรรณ
  09:00 - 12:00
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  โปรแกรมและแพ็คเกจ

  คัดกรองมะเร็งเต้านม

  มะเร็งเต้านม ภัยร้าย […]

  ศูนย์สุขภาพหัวใจ

  คลินิกสุขภาพหัวใจ

  ศูนย์สุขภาพหัวใจโรงพยาบาลบางโพ

  ตั้งอยู่บริเวณ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย แนะนำและทำการรักษาอย่างเหมาะสม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชื่อมโยง การทำงานในระบบบริการ ส่งต่อการรักษา ในขั้นสูงกว่าให้คุณได้มั่นใจในการรักษา
  บทความเพื่อสุขภาพ

  แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 01/09/2566
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  อายุรกรรมโรคหัวใจ พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล 08:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00
  (พุธที่ 2, 4)
  08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 09:00 - 13:00
  นพ.วิวัธน์  พู่พรอเนก 9:00 - 15:00
  (พุธที่ 1, 3, 5)
  09:00 - 15:00
  (เสาร์ที่ 2, 4)
  นพ.นันทพล  ชุติมาพลศ์รัตน์ 09:00 - 15:00
  (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
  พญ.มณฑิรา  ลิ้มรุ่งยืนยง 17:00 - 20:00
  นพ.ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์ 14:00 - 16:00
  (เสาร์ที่ 2, 4 เฉพาะนัด)

  โปรแกรมและแพ็คเกจ

  โปรแกรม ตรวจสุขภาพ S M L

  ชุดตรวจสุขภาพ S, M, […]

  DM Care ตรวจคัดกรองเบาหวาน

  คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค

  คลินิกจักษุ

  การรักษาและการบริการต่างๆในแผนกจักษุ

  ตรวจเช็คสุขภาพตา ให้บริการ ด้านต่างๆดังนี้

  • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Autorefraction)
  • ตรวจวัดสายตา (VA :Visaul Acuity ) ตรวจวัดตาบอดสี
  • ตรวจวัดความดันลูกตา( IOP : Intraoular Pressure)
  • วัดสายตาสั้น ยาว เอียงเพื่อประกอบแว่นสายตา และคอนแทคเลนส์
  • วัดเลนส์แก้วตาเทียม วัดความหนากระจกตา
  ตรวจรักษาโรคในตา ให้บริการ ด้านบริการต่างๆ ดังนี้

  โรคตาแดง ตากุ้งยิง ตาอักเสบ แสบตา เคืองตา กล้ามเนื้อตาล้า น้ำวุ้นในตาเสื่อม ม่านตาอักเสบ เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก หูดที่ตา ตัดติ่งเนื้อที่ตา ขนตาแยง ท่อน้ำตาตัน  ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่ต้องเช็คประสาทตา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา อุบัติเหตุทางตา ฯลฯ
  การผ่าตัดและหัตถการต่าง ๆ

  • ผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้คลื่นความถี่สูงทำให้มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก
  • ผ่าตัดต้อหิน , ผ่าตัดต้อเนื้อ   ผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก   ผ่าตัดหนังตาตก หนังตาม้วนเข้าข้างใน
  • Laser ถุงหุ้มเลนส์ขุ่น, Laser ต้อหิน, Laser เบาหวาน, Laser จอประสาทตาฉีกขาด
  • ผ่าตัดอุบัติเหตุทางตา
  • ผ่าตัดฝีที่เปลือกตา เจาะตากุ้งยิง จี้ขนตาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 06/02/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  จักษุ
  กระจกตา/ต้อกระจก
  พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
  จักษุ
  ศัลยกรรมตกแต่ง
  นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร 17:00 - 20:00
  นพ.พรชัย มไหสวิริยะ 17:00 - 20:00
  (เสาร์ที่ 2, 4)
  จักษุ
  กระจกตา
  พญ.อาชวี สุขรัตน์ 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00
  พญ.ธนัทนันท์ ตันชีวะวงศ์ 17:00 - 20:00
  จักษุ
  จักษุวิทยาเด็กและตาเข
  พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
  สามารถโทรปรึกษาได้ที่
  แผนกจักษุ
  จักษุ
  ต้อกระจก
  นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา 17:00 - 19:00 10:00 - 12:00
  จักษุ
  จอประสาทตา/ต้อกระจก/ต้อหิน
  นพ.จิรพล สุโภคเวช 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
  จักษุ
  ต้อหิน
  นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล
  17:00 - 20:00 16:00 - 18:00
  (เสาร์ที่ 1,3 5)
  จักษุ
  ทั่วไป
  นพ.ศรัณย์ สุภาแพ่ง 15:00 - 18:00
  (อาทิตย์ที่ 1,3 5)
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  Orthopedic

  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น รวมถึงในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพก โดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ การวินิจฉัยโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT ให้การรักษาตามต้นเหตุหรือพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคโดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบาดเจ็บ เช่น การจัดและยืดามกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิม สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อได้เร็ว กระดูกเชื่อมติดตามเวลา กล้ามเนื้อไม่ลีบ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

  • ให้การรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  • การให้ยา/ฉีดยาเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
  • การผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดด้วยการส่องกล้อง
  • การรักษา และการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านการกีฬา
  • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วล็อค
  • การผ่าตัดก้อนที่ติดกับกระดูก / กล้ามเนื้อ
  • การใส่เฝือกให้แก่ผู้ป่วยกระดูกแตก – หัก หรือการอักเสบของกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ
  • การผ่าตัดหมอนรองกระดูก / กระดูกทับเส้นประสาท
  • การถอดเฝือก – ถอด K-eire , External fixation
  • การผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในคนสูงอายุ
  • การผ่าตัด Microsurgery
  • การผ่าตัดซ่อมกระดูกสันหลัง
  • การเสื่อม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม การผ่าตัดจัดแนวกระดูกเข่าที่โก่งงอให้ตรง การเปลี่ยนข้อไหล่เทียม การผ่าตัดกระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ

  คลินิกศัลยกรรม อาคาร 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลบางโพ
  สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2500, 2501

  ตารางแพทย์ออกตรวจ

  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
  ปรับปรุงวันที่ 01/03/2567
  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ทั่วไป
  นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์ 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
  นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง 16:00 - 20:00
  นพ.เหรียญชัย นามมนตรี 13:00 - 16:00
  นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง 17:00 - 20:00
  นพ.ณัฐวัตร อังควานิช 09:00 - 12:00
  (เสาร์ที่ 1)
  นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์ 09:00 - 12:00 (เสาร์ที่ 2)
  17:00 - 20:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
  นพ.ธีรพล สุขะปานนท์ 09:00 - 12:00
  (เสาร์ที่ 3)
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  เวชศาสตร์การกีฬา
  พลโท ดุษฎี ทัตตานนท์ 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ศัลยกรรมเวชศาตร์การกีฬา(ผ่าตัดผ่านกล้อง)
  นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ 13:00 - 17:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  กระดูกหลัง
  นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล 08:00 - 14:00 08:00 - 15:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  กระดูกสันหลัง(ผ่าตัดผ่านกล้อง)
  นพ.ภาณุพงศ์ ฉัตรอารียกุล 17:00 - 20:00 08:00 - 12:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ข้อสะโพกและข้อเข่า
  นพ.พิญญงค์ อุทัยทัศน์ 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00
  นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ 15:00 - 20:00
  นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร 17:00 - 20:00
  นพ.ธนเนตร์
  ศศิวงศ์ภักดี
  17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  กระดูกข้อในเด็ก
  พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์ 17:00 - 20:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  จุลศัลยศาสตร์(มือ)
  พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์ 09:00 - 12:00
  นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ สามารถโทรปรึกษาได้ที่
  แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  เวชศาสตร์การกีฬา(เอ็นเข่า/ข้อไหล่)
  นพ.พาสรรค์ ผลโภค สามารถโทรปรึกษาได้ที่
  แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  09:00 - 12:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ข้อเข่า/สะโพก/หลัง
  นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร สามารถโทรปรึกษาได้ที่
  แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  กระดูกข้อเท้า/นิ้วเท้า
  นพ.จักรพงษ์ อรพินท์ 17:00 - 20:00
  (เสาร์ที่ 2, 4)
  ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

  ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  Emergency Center
  โอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย จึงได้จัดให้มีแพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขา และ ทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบางโพ (Pre-hospital care) ได้จัดแพทย์เฉพาะประจำที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันเฉียบพลัน จะสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ
  การบริการ
  • การตรวจรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • การบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
  • การตรวจรักษาภาวะอุบัติเหตุทั่วไป เช่น ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด
  • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ปวดท้องรุนแรง ไม่ทราบสาเหตุ ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน
  • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด
  • ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค
  • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

  ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลบางโพ
  สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2999, 1111, 1122

  เวชปฎิบัติ ER

  สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  เวชปฎิบัติER
  พญ.กันต์ณภัสสร์ ปราการนพคุณ 07:00 - 17:00 07:00 - 21:00 07:00 - 17:00 07:00 - 21:00 07:00 - 17:00 09:00 - 21:00
  นพ.กฤตศภณ เลิศทัศนีย์ 07:00 - 21:00
  พญ.ภัทริน บุญนำ 07:00 - 21:00
  นพ.ชุมพล สุรพันธ์ไพโรจน์ 07:00 - 21:00
  ทีม นพ.รอซาลี รอแมยะ 09:00 - 20:00

  ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

  ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

  Wellness health center

  ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์  ให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน กว้างขวาง สะดวก สบาย รวดเร็ว ได้ผลการตรวจแม่นยำ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่าง ๆ โดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

  1. บริการ wellness (ตรวจสุขภาพ) ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจ (การทำประกันชีวิต) ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ  ตรวจก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ บริการวัคซีนป้องกันโรค โดยจัดโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
  2. บริการ Occupational(อบรมด้านอาชีวอนามัย) ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง หู-ตา-ปอด ตามโปรแกรมอาชีวอนามัย , ตรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ , ตรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง , ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
  3. บริการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการ  ตรวจสุขภาพนอกสถานที่  (Mobile check up) 
  4. บริการตรวจสุขภาพ Check up ในสถานที่
  ตรวจสุขภาพ
  • ก่อนเริ่มงาน
  • ประจำปี (ในและนอกสถานที่)
  • ตรวจเพื่อทำประกันชีวิต
  • ตรวจเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
  • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
  • ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง
  • ใบรับรองแพทย์(ศึกษาต่อในและต่างประเทศ / จัดตั้งร้านอาหาร /ต่ออายุใบอนุญาต แรงงานต่างชาติ
  โรคทั่วไป General Diseases

         เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้หวัด เป็นต้น
  โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน Work Related Diseases เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด จากการทำงาน โรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
  โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ Occupational Diseases เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น
         สำหรับผู้ที่ทำงานนั้น ไม่ว่าจะทำงานในอาชีพไหนก็ล้านมีความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานอันเนื่องมากจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงานทั้งสิ้น โดยสิ่งคุกคามในที่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจแบ่งได้เป็น

  1. สิ่งคุกคามด้านกายภาพ Physical Hazards ได้แก่การทำงานในที่เสียงดัง แสงสว่างน้อยหรือจ้าจนเกินไป การทำงานกับรังสี ความร้อน ความเย็นและการสั่นสะเทือน เป็นต้น
  2. สิ่งคุกคามด้านเคมี Chemical Hazards ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารต่าง ๆ เช่น สารโลหะหนัก สารตัวทำละลาย กรด-ด่าง ก๊าซพิษ สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น
  3. สิ่งคุกคามด้านชีวภาพ Biological Hazards ได้แก่ การทำงานที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคต่างๆ เช่น เบื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต
   ต่าง ๆ 
  4. สิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ Ergonomics ได้แก่ การทำงานด้วยท่าทางที่ผิดธรรมชาติ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงสถานีทำงานที่ไม่เหมาะสมกับสรีระและกายวิภาคของผู้ที่ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคทางระบบกล้ามเนื้อและสิ่งคุกคามด้านจิตวิทยาสังคม Psychosocial ได้แก่ความเครียดจากการทำงาน เป็นต้น


  อาชีวอนามัย (Occupational Health) คืออะไร

          อาชีวอนามัยเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
  จัดการเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล

  องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดว่า งานอาชีวอนามัยควรมีองค์ประกอบดังนี้

 • ส่งเสริม(promotion)และธำรงรักษา(maintenance)ให้คนทำงานมีสุขภาพร่างกาย(physical)จิตใจ(mental)ที่สมบูรณ์ และมีความเป็น
  อยู่ที่ดีในสังคม(social well being)
 • ป้องกัน (prevention)คนทำงานมิให้มีสุขภาพเสื่อมโทรม  อันมีสาเหตุมาจากการทำงาน
 • ปกป้อง (protection)คนทำงาน มิให้ทำงานเสี่ยงต่ออันตราย
 • บรรจุ (placing)คนทำงาน ให้ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
 • การปรับคนให้เข้ากับงานและปรับงานให้เข้ากับคน (Adaptation)

 • ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพทั้งหลาย มีสุขอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ  จึงจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย(Occupational Health Service) ขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่างๆในสถานประกอบการ เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง การทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี และเชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง โดยศูนย์lสุขภาพและอาชีว อนามัย (Wellness &Occupational Health Service Center) ของโรงพยาบาลบางโพ  ได้จัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร (Occupational Health Service) ตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมแพทย์วุฒิบัตรอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย ซึ่งการให้บริการประกอบด้วย

 • การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment)  ซึ่งทำได้โดยการเดินสำรวจสถานประกอบการ (Walk Through Survey) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และหามาตรการในการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงต่างๆที่พบ
 • การเฝ้าระวังทางสุขภาพ (Medical Surveillance) ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเพื่อวางคนให้เหมาะสมกับงาน (Fit ForWork) และการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Examination)ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน
 • การจัดบริการทางการแพทย์ (Medical Service)  เช่น การจัดบริการที่ห้องพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในเบื้องต้น
 • การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยวิธีต่างๆ
 • สนใจการตรวจสุขภาพขององค์กร แบบอาชีวอนามัย ติดต่อได้ที่
  แผนกการตลาด-ตรวจสุขภาพ  0-2587-0144 ต่อ 2110-2113
  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.

  ข้อมูลโดย นพ.ณัฐพล ประจวบพันธ์ศรี
  แพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ รพ.บางโพ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543
 • ประกาศนียบัตร อบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารสุข ปี พ.ศ. 2549
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรสาขาอาชีวเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ปี พ.ศ.2552
 • แพทย์ประจำคลินิก

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

  บทความ

  บุหรี่ไฟฟ้า

  บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปก […]

  พิษจากสารแคดเมียม

  พิษจากสารแคดเมียม แค […]