คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

Dental Clinic

      ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสุขภาพช่องปาก ด้วยห้องตรวจฟันที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ปลอดภัย สะอาดด้วยระบบฆ่าเชื้อ   มาตรฐานโรงพยาบาล ในราคาคลินิก   โดยทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา อาทิ

  • ทันตกรรมทั่วไป  
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ 
  • ทันตกรรมรากเทียม 
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตกรรมจัดฟัน 
  • ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน 
  • ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือก)
  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
บริการทันตกรรม และอัตราค่าบริการ
(อัตราข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล)
รายการ หน่วย ค่าบริการ
ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา 100 - 300
ภ่ายภาพรังสี ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ 150
ภ่ายภาพรังสี ORTHOPANTOMOGRAM (OPG) ฟิล์มใหญ่ ฟิล์มละ 800
อุดฟันด้วยวัสดุ อมัลกรัม (สีเงิน) ด้านละ 500-600
อุดฟันด้วยวัสดุ สีเหมือนฟัน ด้านละ 600-800
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน ซี่ละ 700 - 900
ถอนฟันยาก / เย็บแผล ซี่ละ 900 - 1,500
ผ่าฟันคุด ซี่ละ 3,000 - 5,000
ผ่าฟันฝังในกระดูก ซี่ละ 5,000 - 7,000
รักษาคลองรากฟัน
รักษารากฟัน ฟันหน้า ซี่ละ 6,000
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย ซี่ละ 8,000
รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 10,000-12,000
รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูน 900 - 1,500
เกลารากฟัน (รักษาโรคเหงือก) ต่อครั้ง 1,500 - 2,000
ทันตกรรมเด็ก
ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทั้งปาก 600 - 800
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 300 - 500
ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 500 - 700
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก เริ่มต้น 3,000
ซี่ถัดไป(ต่อไป) +500
ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ เริ่มต้น 9,000
ซี่ถัดไป(ต่อไป) +500
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานพลาสติก 12,000 - 15,000
ฟันปลอมทั้งปาก ฐานโลหะ ต่อชิ้น 12000 - 20,000
ครอบฟัน (ขึ้นกับชนิดวัสดุ) ซี่ละ 10,000 - 20,000
จัดฟันแบบโลหะ (ต่อเคส) 45,000 - 50,000
จัดฟันแบบถอดได้ (INVISALIGN) 75,000 - 180,000
จัดฟันแบบดามอน (Damon) 60,000-65,000
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าบริการ รพ.(ค่าปลอดเชื้อ) 250 บาท, ค่าถ่ายภาพรังสี, ค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 01/04/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ทันตกรรม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.เพ็ญศิณี เสริฐคัมภ์ศร 09:00 - 18:00
ทพญ.เอมิกา พฤทธิ์ลาภากร
10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 1)
ทันตกรรม
จัดฟัน
ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ 15:00 - 20:00
(พุธที่ 2)
ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ 13:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 1, 3)
ทันตกรรม
เด็ก
ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล 10:00 - 15:00
ทันตกรรม
ศัลยกรรม
ทพญ.ภิญญดา วิทยาสุข 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
ทันตกรรม
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ 10:00 - 15:00
ทันตกรรม
ปริทันตวิทยา
ทพญ.ปวีณา วงศ์นภากาญจน์ 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
ทพญ.ธันวดี อิ่มสมบัติ 9:00 - 17:00
ทพญ.นุชจรี พงษ์นริศร 09:00 - 18:00
(อาทิตย์ที่ 1, 3)
ทันตกรรม
ทั่วไป
ทพ.ภูริณัฐ จตุรภัทรไพบูลย์
09:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 2, 4, 5)
ทพญ.ชุตาภา ตลึงจิตร 10:00 - 17:00
ทพญ.อรจิรา ลิ้มสุขศิริ
10.00 – 18.00
ทันตกรรม
เวชศาสตร์ช่องปาก
ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ 13:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 1, 3)
ทันตกรรม
บูรณะเพื่อความสวยงาม
ทพญ.ศศิวรรณ เพ็งชุ่ม
14:00 - 18:00
(อังคารที่ 2, 4)
ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี
09:00 - 17:00 (พุธที่ 1, 3, 5)
09:00 - 12:00 (พุธที่ 2, 4)
09:00 - 12:00
(พฤหัสที่ 1, 3)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า