คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Orthopedic

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น รวมถึงในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพก โดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ การวินิจฉัยโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT ให้การรักษาตามต้นเหตุหรือพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคโดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบาดเจ็บ เช่น การจัดและยืดามกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิม สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อได้เร็ว กระดูกเชื่อมติดตามเวลา กล้ามเนื้อไม่ลีบ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • ให้การรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การให้ยา/ฉีดยาเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 • การผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดด้วยการส่องกล้อง
 • การรักษา และการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านการกีฬา
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วล็อค
 • การผ่าตัดก้อนที่ติดกับกระดูก / กล้ามเนื้อ
 • การใส่เฝือกให้แก่ผู้ป่วยกระดูกแตก – หัก หรือการอักเสบของกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูก / กระดูกทับเส้นประสาท
 • การถอดเฝือก – ถอด K-eire , External fixation
 • การผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในคนสูงอายุ
 • การผ่าตัด Microsurgery
 • การผ่าตัดซ่อมกระดูกสันหลัง
 • การเสื่อม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม การผ่าตัดจัดแนวกระดูกเข่าที่โก่งงอให้ตรง การเปลี่ยนข้อไหล่เทียม การผ่าตัดกระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ

คลินิกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 1220, 1226

แพทย์ประจำคลินิค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกศัลยกรรม Surgery

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  นพ.กฤตเมธ  สิริพฤกษา 06:00 - 07:30 06:00 - 07:30 06:00 - 07:30 06:00 - 07:30
นพ.นิธิพงศ์  ปิยาวรานนท์ 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
พลโท ดุษฎี  ทัตตานนท์ 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
นพ.เอกรินทร์  จริยโกศล 08:00 - 15:00
นพ.โตมร  ธารพิชญ์ประเสริฐ 13:00 - 17:00 13:00 - 18:00
นพ.จิตติศักดิ์  ทิมแจ้ง 16:00 - 20:00
พญ.ธัญญวัฒน์  สายสงเคราะห์ 17:00 - 20:00
พญ.ศศิธร  รุ่งธนาภิรมย์ 08:00 - 12:00
นพ.ชวรัฐ  จรุงวิทยากร 08:00 - 12:00
นพ.พาสรรค์  ผลโภค 15:00 - 18:00
นพ.วีรนันท์  ชัญญวงศ์ศักดิ์ 09:00 - 12:00
นพ.ดุลยวิทย์  ตปนียากร 09:00 - 12:00
นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00 12:00 - 15:00
นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร 17:00 - 20:00 13:00 - 17:00 12:00 - 20:00
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี 13:00 - 16:00
นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง 17:00 - 20:00
นพ.จักรพงษ์ อรพินท์ 17:00 - 20:00
นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค 17:00 - 20:00
*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกศัลยกรรม ***ปรับปรุงวันที่ 20/09/2563

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง แผนกศัลยกรรม อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนก Surgery  1220, 1226 แฟกซ์ 02 – 5860024

Share this :