คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Orthopedic

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น รวมถึงในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพก โดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ การวินิจฉัยโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT ให้การรักษาตามต้นเหตุหรือพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคโดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบาดเจ็บ เช่น การจัดและยืดามกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิม สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อได้เร็ว กระดูกเชื่อมติดตามเวลา กล้ามเนื้อไม่ลีบ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • ให้การรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การให้ยา/ฉีดยาเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 • การผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดด้วยการส่องกล้อง
 • การรักษา และการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านการกีฬา
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วล็อค
 • การผ่าตัดก้อนที่ติดกับกระดูก / กล้ามเนื้อ
 • การใส่เฝือกให้แก่ผู้ป่วยกระดูกแตก – หัก หรือการอักเสบของกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูก / กระดูกทับเส้นประสาท
 • การถอดเฝือก – ถอด K-eire , External fixation
 • การผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในคนสูงอายุ
 • การผ่าตัด Microsurgery
 • การผ่าตัดซ่อมกระดูกสันหลัง
 • การเสื่อม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม การผ่าตัดจัดแนวกระดูกเข่าที่โก่งงอให้ตรง การเปลี่ยนข้อไหล่เทียม การผ่าตัดกระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ

คลินิกศัลยกรรม อาคาร 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2500, 2501

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 01/03/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ทั่วไป
นพ.นิธิพงศ์ ปิยาวรานนท์ 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
นพ.จิตติศักดิ์ ทิมแจ้ง 16:00 - 20:00
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี 13:00 - 16:00
นพ.ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง 17:00 - 20:00
นพ.ณัฐวัตร อังควานิช 09:00 - 12:00
(เสาร์ที่ 1)
นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์ 09:00 - 12:00 (เสาร์ที่ 2)
17:00 - 20:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
นพ.ธีรพล สุขะปานนท์ 09:00 - 12:00
(เสาร์ที่ 3)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา
พลโท ดุษฎี ทัตตานนท์ 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมเวชศาตร์การกีฬา(ผ่าตัดผ่านกล้อง)
นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ 13:00 - 17:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกหลัง
นพ.เอกรินทร์ จริยโกศล 08:00 - 14:00 08:00 - 15:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกสันหลัง(ผ่าตัดผ่านกล้อง)
นพ.ภาณุพงศ์ ฉัตรอารียกุล 17:00 - 20:00 08:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ข้อสะโพกและข้อเข่า
นพ.พิญญงค์ อุทัยทัศน์ 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00
นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ 15:00 - 20:00
นพ.ชวรัฐ จรุงวิทยากร 17:00 - 20:00
นพ.ธนเนตร์
ศศิวงศ์ภักดี
17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกข้อในเด็ก
พญ.ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์ 17:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จุลศัลยศาสตร์(มือ)
พญ.ศศิธร รุ่งธนาภิรมย์ 09:00 - 12:00
นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์ 14:00 - 17:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา(เอ็นเข่า/ข้อไหล่)
นพ.พาสรรค์ ผลโภค 15:00 - 18:00 09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ข้อเข่า/สะโพก/หลัง
นพ.ภูริพันธ์ จิรางกูร 13:00 - 17:00 12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกข้อเท้า/นิ้วเท้า
นพ.จักรพงษ์ อรพินท์ 17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า