คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Orthopedic

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น รวมถึงในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพก โดยใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ การวินิจฉัยโรคที่เป็นต้นเหตุของอาการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT ให้การรักษาตามต้นเหตุหรือพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคโดยใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบาดเจ็บ เช่น การจัดและยืดามกระดูกที่หักให้เข้าที่เดิม สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อได้เร็ว กระดูกเชื่อมติดตามเวลา กล้ามเนื้อไม่ลีบ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • ให้การรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • การให้ยา/ฉีดยาเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 • การผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดด้วยการส่องกล้อง
 • การรักษา และการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านการกีฬา
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วล็อค
 • การผ่าตัดก้อนที่ติดกับกระดูก / กล้ามเนื้อ
 • การใส่เฝือกให้แก่ผู้ป่วยกระดูกแตก – หัก หรือการอักเสบของกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ
 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูก / กระดูกทับเส้นประสาท
 • การถอดเฝือก – ถอด K-eire , External fixation
 • การผ่าตัดกระดูกสะโพกหักในคนสูงอายุ
 • การผ่าตัด Microsurgery
 • การผ่าตัดซ่อมกระดูกสันหลัง
 • การเสื่อม เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อตะโพกเทียม การผ่าตัดจัดแนวกระดูกเข่าที่โก่งงอให้ตรง การเปลี่ยนข้อไหล่เทียม การผ่าตัดกระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง ฯลฯ

คลินิกศัลยกรรม อาคาร 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2500, 2501

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 01/08/2566
สาขา
ชื่อ - สกุล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ทั่วไป
09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00    
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี
            13:00 - 16:00
พญ.ศุภสุดา โชสิวสกุล
          09:00 - 12:00  
นพ.ณัฐวัตร อังควานิช
          09:00 - 12:00
(เสาร์ที่ 1, 4, 5)
 
นพ.ประพันธ์ วงศ์รุ่งโรจน์
          09:00 - 12:00
(เสาร์ที่ 1, 2, 3, 5)
 
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา, บาดเจ็บจากกีฬา, ข้อไหล่, ข้อเข่า
09:00 - 12:00       09:00 - 12:00    
      15:00 - 18:00     09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกสันหลัง
  08:00 - 14:00 08:00 - 15:00        
        17:00 - 20:00   08:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
    15:00 - 20:00        
    17:00 - 20:00        
17:00 - 20:00 17:00 - 20:00          
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ข้อสะโพกเทียม
        16:00 - 20:00    
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
กระดูกและข้อในเด็ก
        17:00 - 20:00    
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จุลศัลยกรรม(Hand and Microsurgery)
          09:00 - 12:00  
นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
  14:00 - 17:00          
นพ.ศุภกร บูรณะวงศ์ตระกูล
            14:00 - 17:00
(เสาร์ที่ 4, 5)
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูกและอุบัติเหตุ ข้อเข่า/สะโพก/หลัง
13:00 - 17:00         12:00 - 17:00 17:00 - 20:00
นพ.พิญญงค์ อุทัยทัศน์
      09:00 - 13:00      
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุ
      17:00 - 20:00      
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศัลยกรรมกระดูก, กระดูกข้อเท้า/นิ้วเท้า
          17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
 
                 
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า