คลินิกหู คอ จมูก  

Ear Nose Throat Clinic

 

           คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการรักษาดูแลและรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หู คอ จมูก  รักษาอาการผิดปกติทั่วไปเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือบุคคลในครอบครัวท่าน โดยการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย  ท่านจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริการ

การบริการ

 • ให้คำปรึกษาและรักษา (ผ่าตัด) โรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก เช่น
 • โรคแพ้อากาศ  น้ำมูกไหล คันจมูก  จาม
 • วินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน
 • โรคหินปูนในช่องหูชั้นใน
 • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
 • รักษาโรคภูมิแพ้    การทดสอบภูมิแพ้    Program/Package
 • รักษาโรคไซนัส และผ่าตัด    แพคเกจ คัดกรองไซนัส   Program/Package
 • รักษากรดไหลย้อน
 • สิ่งแปลกปลอมติดค้างภายใน หู คอ จมูก
 • มีก้อนหรือติ่งที่ หู คอ จมูก  รวมไปถึงโรคเนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ
 • รักษาอาการนอนกรน, ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ   ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ “การนอนกรน” Program/Package
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียง   Program/Package
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด  Program/Package
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินเสียง การใช้อุปกรณ์ (เครื่องช่วยฟัง) Program/Package

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายคลินิกหู คอ จมูก  ชั้น 2 อาคาร  2
โทร. 02 587 0144  ต่อ 2220

บทความ เพื่อสุขภาพ

โปรโมชั่น และแพคเกจ คลินิก หู คอ จมูก

 

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ

ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกหู คอ จมูก

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***
 
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
โรคหู คอ จมูก นพ.เฉลิมพล  น้อยเตปิน 08:00 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00    
พญ.ปิยวรรณ  คงตั้งจิตร 17:00 - 19:00     17:00 - 19:00 17:00 - 19:00   09:00 - 15:00
พญ.เกศริน  กิตติวรรณวงศ์   17:00 - 20:00       13:00 - 20:00  
นพ.ธัญ  ยิ่งยง   09:00 - 12:00     09:00 - 12:00    
นพ.พิศิษฐ์  วณิชากรตระกูล           09:00 - 12:00  
ภูมิแพ้  พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์  พุ่มหิรัญ     13:00 - 15:00        
 พญ.กชพร  วงษ์สุวรรณ           13:30 - 17:00 15:00 - 19:00
หู คอ จมูกทั่วไปและผู้ป่วยเด็ก พญ.ปัญรสี  บุญยบุตร           17:00 - 20:00  

                                                                                                                                                                                                                   ปรับปรุงวันที่  15/07/2562 ***ตารางการออกตรวจแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิก หู คอ จมูก ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง คลินิก หู คอ จมูก อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางโพ สอบถามและนัดหมาย โทร.  02-587-0144 ต่อ แผนก หู คอ จมูก 2220, 2221 แฟกซ์ 02-586-0024

โปรแกรมและแพ็คเกจ