คลินิกหู คอ จมูก  

Ear Nose Throat Clinic

 

 

           คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการรักษาดูแลและรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หู คอ จมูก  รักษาอาการผิดปกติทั่วไปเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือบุคคลในครอบครัวท่าน โดยการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย  ท่านจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริการ

การบริการ

 • ให้คำปรึกษาและรักษา (ผ่าตัด) โรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก เช่น
 • โรคแพ้อากาศ  น้ำมูกไหล คันจมูก  จาม
 • วินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน
 • โรคหินปูนในช่องหูชั้นใน
 • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
 • รักษาโรคภูมิแพ้    การทดสอบภูมิแพ้    Program/Package
 • รักษาโรคไซนัส และผ่าตัด    แพคเกจ คัดกรองไซนัส   Program/Package
 • รักษากรดไหลย้อน
 • สิ่งแปลกปลอมติดค้างภายใน หู คอ จมูก
 • มีก้อนหรือติ่งที่ หู คอ จมูก  รวมไปถึงโรคเนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ
 • รักษาอาการนอนกรน, ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ   ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ “การนอนกรน” Program/Package
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียง   Program/Package
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด  Program/Package
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินเสียง การใช้อุปกรณ์ (เครื่องช่วยฟัง) Program/Package

การทำผ่าตัดและหัตถการ จะเป็นเป็น 2 กรณี มีดังนี้

 • ผู้ป่วยนอก OPD CASE เป็นการตรวจรักษา การทำผ่าตัดและหัตถการเสร็จแล้วกลับบ้านได้ เช่น การตรวจโรคทั่วไป  ผ่าตัดก้อนที่ใบหู การเจาะFNA  เจาะระบายหนอง
 • ผู้ป่วยใน IPD CASE ผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาล เพื่อทำหัตถการในห้องผ่าตัด เช่นการผ่าตัดทอนซิล ผ่าตัดปะแก้วหูผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน ผ่าตัดไซนัส

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายคลินิกหู คอ จมูก  ชั้น 2 อาคาร  2
โทร. 02 587 0144  ต่อ 2220

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 01/01/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
หู คอ จมูก
โรค หู คอ จมูก
นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน 08:00 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
พญ.ปิยวรรณ คงตั้งจิตร 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 09:00 - 15:00
นพ.ธัญ ยิ่งยง 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล 09:00 - 12:00
นพ.พลช ห้องทองแดง 13:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
พญ.ปัทมาวดี ชัยชุมพร 17:00 - 20:00
พญ.สุรีย์วรรณ ปั้นทอง 13:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
หู คอ จมูก
โรคหู คอ จมูก ทั่วไป และภูมิแพ้
นพ.บรรณวัชร ตันติคุณ
15:00 - 19:00
หู คอ จมูก
ภูมิแพ้
พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์พุ่มหิรัญ 13:00 - 15:00
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า