คลินิกหู คอ จมูก  

Ear Nose Throat Clinic

 

           คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการรักษาดูแลและรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หู คอ จมูก  รักษาอาการผิดปกติทั่วไปเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือบุคคลในครอบครัวท่าน โดยการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย  ท่านจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริการ

การบริการ

 • ให้คำปรึกษาและรักษา (ผ่าตัด) โรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก เช่น
 • โรคแพ้อากาศ  น้ำมูกไหล คันจมูก  จาม
 • วินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน
 • โรคหินปูนในช่องหูชั้นใน
 • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
 • รักษาโรคภูมิแพ้    การทดสอบภูมิแพ้    Program/Package
 • รักษาโรคไซนัส และผ่าตัด    แพคเกจ คัดกรองไซนัส   Program/Package
 • รักษากรดไหลย้อน
 • สิ่งแปลกปลอมติดค้างภายใน หู คอ จมูก
 • มีก้อนหรือติ่งที่ หู คอ จมูก  รวมไปถึงโรคเนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ
 • รักษาอาการนอนกรน, ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ   ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ “การนอนกรน” Program/Package
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียง   Program/Package
 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน   ตรวจการได้ยินเสียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด  Program/Package
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินเสียง การใช้อุปกรณ์ (เครื่องช่วยฟัง) Program/Package

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายคลินิกหู คอ จมูก  ชั้น 2 อาคาร  2
โทร. 02 587 0144  ต่อ 2220

บทความ เพื่อสุขภาพ

โปรโมชั่น และแพคเกจ คลินิก หู คอ จมูก

 

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 01/06/2564
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
โรคหู คอ จมูก นพ.เฉลิมพล  น้อยเตปิน 08:00 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00    
พญ.ปิยวรรณ  คงตั้งจิตร 17:00 - 19:00     17:00 - 19:00     09:00 - 15:00
นพ.ธัญ  ยิ่งยง   09:00 - 12:00     09:00 - 12:00    
นพ.พิศิษฐ์  วณิชากรตระกูล           09:00 - 12:00  
ภูมิแพ้ พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์  พุ่มหิรัญ     13:00 - 15:00        
หู คอ จมูกทั่ว่ไปและผู้ป่วยเด็ก พญ.ปัณรสี บุญยบุตร           13:00 - 18:00  
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

บทความ

การผ่าตัดรักษาต่อมไทรอยด์

การวินิจฉัยก้อนที่ต่ […]

กรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนขึ้นคอแ […]

Share this :