นพ.ชินภัทร วัฒนสิน

นพ.ชินภัทร วัฒนสิน
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.ชินภันร วัฒนสิน

SHINNAPHAT WATTANASIN, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
 • โรคลมชัก และความผิดปกติในการนอนหลับ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) (เกียรตินิยม อันดับ 1)
  คุณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2558
 • ว.ว. ประสาทวิทยา  หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

 


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:30 - 20:00
TUE 08:30 - 14:00
WED 08:30 - 14:00
THU 08:30 - 14:00
FRI 08:30 - 15:00
SAT 12:30 - 20:00

Happy Mother’s Day

Happy Mother's Day

Happy Mother's Day: 999.-


ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ "ของขวัญวันแม่" ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ
"เพราะสุขภาพดี เริ่มต้นที่คุณ" ให้เราเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพของคุณและคนที่รัก

ชุดตรวจสุขภาพ Happy Mother's Day

"แทนคำขอบคุณ และแทนความห่วงใย"
ให้กับคนพิเศษ ในวันที่แสนพิเศษ
วันแม่ปีนี้ มอบสุขภาพดีด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy Mother's Day
ในราคาสุดพิเศษ 999.- รายการตรวจ 12 รายการ
การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
"เพราะสุขภาพดี เริ่มต้นที่คุณ" ให้เราเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพของคุณและคนที่รัก

ชุดตรวจสุขภาพ Happy Mother's Day

999.-

ตรวจ 12 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
ซื้อวันนี้สามารถใช้ได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

draft โปรแกรมท้ายบทความ

“ตับแข็ง และมะเร็งตับ” รู้ก่อน ป้องกันก่อน

เฝ้าระวังโรคตับตั้งแต่วันนี้…..ป้องกันตับแข็ง และมะเร็งตับ

Liver Cancer
ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของร่างกายรองจากผิวหนัง  และมีหน้าที่หลายประการในร่างกาย ได้แก่  การสร้างน้ำดีเพื่อช่วยในกระบวนการย่อยไขมัน การสังเคราะห์โปรตีนไข่ขาวและปัจจัยการแข็งตัวของเลือดในร่างกาย และช่วยกำจัดสารพิษต่างๆ  อย่างไรก็ตามแม้ตับจะเป็นอวัยวะที่จำเป็นต่อร่างกาย  แต่ตับกลับมีเพียงข้างเดียวเช่นเดียวกับหัวใจ  ดังนั้นความเสียหายต่อตับย่อมสร้างความเสียหายต่อร่างกายได้อย่างมาก
สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะการบาดเจ็บต่อตับหรือตับอักเสบนั้นมีดังนี้คือ
 1. เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะชนิดบี และซี
 2. แอลกอฮอล์ ซึ่งมาจากการดื่มสุรา เบียร์
 3. ภูมิต้านทานต่อตับมากผิดปกติ
 4. สารพิษต่างๆ
 5. ไขมันเกาะตับ
 6. พันธุกรรม
 7. ภาวะธาตุเหล็กเกิน
 8. เส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับตับผิดปกติ
ในส่วนของอาการนั้นหากการบาดเจ็บของตับยังมีไม่มากผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการอะไรหรือมีเพียงอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  หรือคันโดยเฉพาะปลายมือปลายเท้าเท่านั้น และจะวินิจฉัยได้เมื่อพบความผิดปกติจากการตรวจเลือดเท่านั้น  แต่หากการบาดเจ็บของตับทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยถึงจะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนของโรคตับ  คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวมโต  ขาบวม อาเจียนเป็นเลือด  อาการสับสนจากการมีสารพิษคั่งในร่างกาย  ผู้ป่วยในระยะนี้มักจะมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี  บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการเปลี่ยนตับ
การวินิจฉัยโรคตับ
การวินิจฉัยโรคตับตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่จำเป็น  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำลายของตับอย่างเรื้อรังหรือรุนแรง จนเกิดภาวะตับแข็ง ตับวาย รวมทั้งมะเร็งตับตามมา ซึ่งเป็นระยะที่รักษาให้หายขาดได้ยาก และก่อให้เกิดทุพพลภาพเป็นอย่างมาก  ดังนั้นหากเป็นไปได้บุคคลทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพตับเป็นระยะ โดยเฉพาะผู้ที่มีความอาการหรือเสี่ยงดังต่อไปนี้
 1. มีอาการที่บ่งชี้ถึงโรคตับ ได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวมโต ขาบวม อาเจียนเป็นเลือด อาการสับสน
 2. มีพฤติกรรมหรือประวัติเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นโรคตับ ได้แก่ ดื่มเหล้า สุรา มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับหลายบุคคล ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น  เคยสัก  เคยได้รับเลือดมาก่อน  รับประทานยาที่อาจก่อให้เกิดพิษต่อตับ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาสมุนไพร
 3. มีภาวะหรือโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ ได้แก่ ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
 4. มีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับอักเสบ ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ

โรคตับเป็นโรคที่รักษาได้หากวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  ซึ่งการรักษาก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ตับที่ดีกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับในอนาคต  ดังนั้นอย่ารอช้าที่จะมาดูแลสุขภาพของตับกันนะครับ

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ
Promotion ชุดตรวจสุขภาพ ลด 20%

Special Wellness 2022

Special Wellness

Special Wellness 2022

Special Wellness: 2,022.-


สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกที่ร่วมรายการ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชุด special wellness 16 รายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Special Wellness

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงพยาบาลบางโพ มอบสิทธิประโยชน์ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิก ที่ร่วมรายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Special Wellness

2,022.-

ตรวจ 16 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • การหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
 • ตรวจวัดความดันโลหิต, ชีพจร BP, Pulse
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต BUN
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต GFR
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาค่ากรดยูริคในเลือด Uric Acid
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
:วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ 2300

สิทธิประโยชน์ ผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ ผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ

Partner Membership Card
โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำในกลุ่มต่างๆ  อาทิ ธนาคาร บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า  มอบสิทธิประโยชน์ ด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าของโรงพยาบาลได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า

บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

K BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ผ่อน 0% 4 เดือน (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์

CITI BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

GSB SOCIAL BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย

KRUNG THAI BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี

KRUNGSRI BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

BANGKOK BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์

THE SIAM COMMERCIAL BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2565
เงื่อนไขการใช้บัตร