คลินิกสุขภาพหัวใจ

ศูนย์สุขภาพหัวใจโรงพยาบาลบางโพ

ตั้งอยู่บริเวณ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย แนะนำและทำการรักษาอย่างเหมาะสม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชื่อมโยง การทำงานในระบบบริการ ส่งต่อการรักษา ในขั้นสูงกว่าให้คุณได้มั่นใจในการรักษา
บทความเพื่อสุขภาพ

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 01/09/2566
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อายุรกรรมโรคหัวใจ พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล 08:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00
(พุธที่ 2, 4)
08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 09:00 - 13:00
นพ.วิวัธน์  พู่พรอเนก 9:00 - 15:00
(พุธที่ 1, 3, 5)
09:00 - 15:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
นพ.นันทพล  ชุติมาพลศ์รัตน์ 09:00 - 15:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.มณฑิรา  ลิ้มรุ่งยืนยง 17:00 - 20:00
นพ.ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์ 14:00 - 16:00
(เสาร์ที่ 2, 4 เฉพาะนัด)

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ S M L

ชุดตรวจสุขภาพ S, M, […]

DM Care ตรวจคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค