คลินิกสุขภาพหัวใจ

ศูนย์สุขภาพหัวใจ

โรงพยาบาลบางโพ

 

ตั้งอยู่บริเวณ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2  ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย แนะนำและทำการรักษาอย่างเหมาะสม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชื่อมโยง การทำงานในระบบบริการ ส่งต่อการรักษา ในขั้นสูงกว่าให้คุณได้มั่นใจในการรักษา

 

ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ

บทความ เพื่อสุขภาพ

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ

โปรแกรมและแพ็คเกจ

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

เพราะหัวใจ ต้องการคน […]

“DM Care” ตรวจคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2020

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ […]

วัคซีน…….ป้องกันโรคร้าย วัย 50+

เตรียมความพร้อม สู่ […]

Share this :