ศูนย์สุขภาพหัวใจ  

โรงพยาบาลบางโพ ด้วยความร่วมมือกับ  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

 

        

     ตั้งอยู่บริเวณ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2  ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย แนะนำและทำการรักษาอย่างเหมาะสม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เชื่อมโยง การทำงานในระบบบริการ ส่งต่อการรักษา ในขั้นสูงกว่าให้คุณได้มั่นใจในการรักษา

 

ตารางเเพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหัวใจ

 บทความ เพื่อสุขภาพ

 

 

Share this :