คลินิกอายุรกรรม

(Internal Medicine)

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ   (Internal Medicine)

เป็นคลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำ ปรึกษา  ดูแลรักษา ป้องกันปัญหาสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยผู้ใหญ่  ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทีมอายุรแพทย์  ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ  โรคระบบสมองและระบบประสาท  ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรค โรคปอดโรคไขข้อ  ปัญหาสุขภาพการนอน  ปัญหาสุขภาพจิต  เป็นต้น  พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพที่ร่วมค้นหาแนวทางการรักษาร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ  ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่หลากหลาย มีมาตรฐาน   ดูแลรักษาด้วยความอบอุ่นเสมือน ญาติของคุณ   "30 ปีบางโพที่เราห่วงใยกันและกัน" 

บริการทางการแพทย์
 • โรคในกลุ่มผู้สูงอายุ  ปัญหาสุขภาพฟัน ภาวะกลืนลำบาก ปัญหาการนอนไม่หลับ หรือหลับยาก ตื่นบ่อย  ภาวะซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล อาการปวดต่างๆ กรดไหลย้อน ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ เส้นเลือดสมองตีบ โรคพาร์กินสัน โรคต่อมไทรอยด์ ภาวะการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม ข้อเสื่อม กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง โรคทางสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน หรือเส้นเลือดสมองตีบอาการมึนงงเวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ ความผิดปกติของหูชั้นในที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว (น้ำในหูไม่สมดุล) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โลหิตจาง ปัญหาการมองเห็นและการได้ยิน การมองเห็นและการได้ยินที่ลดลง  โรคเบาหวาน ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม ภาวะกระดูกพรุน  สภาวะวัยทอง เป็นต้น
 • โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ  เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)  หลอดลมอักเสบ หอบหืด  การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อราในปอด  วัณโรค ปอดบวม ปอดอักเสบ  หลอดลมอักเสบ  ถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด  หรือ  เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
 • โรคติดเชื้อ (infectious disease)  เป็นโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ โรคติดเชื้อจึงเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย
 • โรคข้อโรคข้อเเละรูมาติซั่ม   อาการปวดข้อ ข้อติดขัดจากข้ออักเสบ มีสาเหตุมาจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆ  การวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำจึงจำเป็น ในการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง
 • โรคต่อมไร้ท่อ  เป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่างๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกาย ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอย ทำให้เกิดโรค เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน ภาวะโรคอ้วน
 • โรคไต  เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โรคไตจัดเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก โรคไตที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ
 • โรคความดันโลหิตสูง  เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อย และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจสร้างความเสียหายให้กับหลอดเลือดได้ เช่น ทำให้หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง และเกิดโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์
 • โรคเบาหวาน  เป็นโรคเรื่อรัง ที่ภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  เนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ  ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ  เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคของระบบประสาท  รวมถึงโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงได้ หากรู้จักดูแลตนเองและมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
 • โรคระบบไหลเวียนโลหิต หรือ ระบบหัวใจหลอดเลือด เป็นระบบอวัยวะซึ่งให้เลือดไหลเวียนและขนส่งสารอาหาร  ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮอร์โมน ไปสู่อวัยวะต่างๆ
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ และมะเร็งตับ
 • ภาวะการนอนหลับผิดปกติ   เช่น การนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนไม่หลับ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอื่นๆ ส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระดับของฮอร์โมน น้ำหนัก สมาธิ หรือความจำ การตรวจหาสาเหตุ จึงจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ
 • ปัญหาทางสุขภาพจิต   ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น นอนไม่หลับ เครียด หดหู่ อารมณ์ 2 ขั้ว ปัญหาครอบครัว หรือแม้กระทั่งติดสารเสพติด จึงควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดโรคทางกายตามมา

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 11/06/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อายุรกรรม
ประสาท
นพ.เกตุ สายเพ็ชร์ 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00
พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์ 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 12:30 - 17:30 10:00 - 13:00
นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ 17:00 - 20:00 (พุธที่ 2, 4)
พญ.กัญญ์วรา ชัยเบญจพล 16:00 - 20:00 (พุธที่ 1, 3, 5)
พญ.รตณัฐ เหมินทร์ 16:00 - 20:00
นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์ 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
ทั่วไป
นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 10:00 - 11:00
นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล 07:00 - 15:00 07:00 - 15:00 07:00 - 20:00 07:00 - 15:00 07:00 - 20:00
พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 16:00 - 20:00 09:00 - 20:00 13:00 - 20:00 13:00 - 20:00
พญ.ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 2, 4)
พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล 08:00 - 17:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.นุจรินทร์ กำจรจิระพันธ์ 08:00 - 16:00
นพ.ดุษฏี จรัญวรากรชัย 08:00 - 13:00 (อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
นพ.อรรณพ บุญยอด 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคปอด
นพ.ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย 08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 16:30 08:30 - 20:00 08:30 - 14:00 08:00 - 13:00 (อาทิตย์ที่ 2, 4)
นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ 14:00 - 15:30
อายุรกรรม
ทางเดินอาหาร
นพ.สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์ 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
อายุรกรรม
โรคหัวใจ
พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล 08:00 - 16:00 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 (พุธที่ 2, 4) 08:00 - 16:00 08:00 - 16:00 09:00 - 13:00
นพ.ทิพย์ธร อริยชาติ 09:00 - 13:00 (เสาร์ที่ 2, 4)
นพ.นันทพล ชุติมาพลศ์รัตน์ 09:00 - 15:00 (เสาร์ที่ 1, 3, 5)
พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล 09:00 - 15:00 (พุธที่ 1, 3, 5)
นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ (เฉพาะนัด) 14:00 - 16:00 (เสาร์ที่ 2, 4 เฉพาะนัด)
อายุรกรรม
ต่อมไร้ท่อ
พญ.มนาภรณ์ ปายะนันท์ 16:00 - 19:00
พญ.สว่างจิต สุรอมรกุล 13:00 - 15:00 (เสาร์ที่ 4)
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ 09:00 - 12:00
อายุรกรรม
โรคติดเชื้อ
นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล 17:00 - 19:00
นพ.เกรียงไกร ถวิลไพร 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคเลือด
พญ.ภัคทิพา ภัทรโกศล 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคข้อ
พญ.วรกานต์ ทิพย์สิงห์ 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคไต
นพ.เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ 10:00 - 12:00
นพ.ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ 17:00 - 20:00
อายุรกรรม
โรคมะเร็ง
นพ.เจษฎา มณีชวขจร 17:00 - 19:00
จิตเวช
พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตติ์วัณณการ 08:00 - 12:00
นิติเวช
นพ.ธีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง 18:00 - 20:00
อาชีวอนามัย
นพ.เฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม 08:00 - 14:00
นิติเวช
พญ.ภัทริน บุญนำ 09:30 - 14:30
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

บทความ

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปก […]

พิษจากสารแคดเมียม

พิษจากสารแคดเมียม แค […]