โปรแกรมและแพ็คเกจคลินิกอายุรกรรม

โปรแกรมและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 […]

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโคว […]

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

การดูแลหัวใจให้แข็งแ […]

ตรวจสุขภาพ

ตรวจ 4 รายการ : 999. […]

ตรวจเช็คโรคระบบประสาทและสมอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบ […]

DM Care ตรวจคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค

วัคซีน…….ป้องกันโรคร้าย วัย 50+

เตรียมความพร้อม สู่ […]

Share this :