โปรแกรมและแพ็คเกจคลินิกอายุรกรรม

โปรแกรมและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

เพราะหัวใจ ต้องการคน […]

“DM Care” ตรวจคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2020

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ […]

วัคซีน…….ป้องกันโรคร้าย วัย 50+

เตรียมความพร้อม สู่ […]

Share this :