คลินิกสุขภาพสตรี

Women’s Health Clinic

คลินิกสุขภาพสตรี (สูติ-นรีเวช)โรงพยาบาลบางโพ  ให้บริการดูแลสุภาพสตรีครบวงจร  มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา และตอบคำถาม  ตั้งแต่การวินิจฉัย  ตรวจรักษาทางด้านนรีเวช  รวมถึงดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล  โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่

 • สูติ-นรีเวชทั่วไป เช่น ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
 • ตรวจภายในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีเพื่อตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี คัดกรองและวินิจฉัยด้วยการ ultrasound ดูก้อนเนื้องอก ซีสต์ ของรังไข่ มดลูก
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคทางนรีเวช เช่น เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
 • การขูดมดลูก
 • คลินิกฮอร์โมนสตรี  เช่น  ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน  ฝังยาคุมกำเนิด แบบ 3 ปี
 • การป้องกันโรคด้วยวัคซีน เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 • แนะนำให้คำปรึกษาวางแผนครอบครัวตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและวางแผนการตั้งครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาการเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
 • ตรวจเลือดคัดกรอง ความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
 • ultrasound 4 มิติ เทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารุดูแลลูกน้อยได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
 • ตรวจ ultrasound ติดตามการเจริญเติบโต ความผิดปกติของทารกในครรภ์
 • บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)

โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ ร่วมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่พร้อมด้วยประสบการณ์และเข้าใจคุณผู้หญิง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิกสุขภาพสตรี  ชั้น 4  อาคาร 2
โทร 02 587 0144  ต่อ  2411

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า
ปรับปรุงวันที่ 01/07/2567
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สูตินรีเวช
ผ่าตัดส่องกล้อง
นพ.วิชิต วิเศษธนากร 09:00 - 15:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 15:00 13:00 - 16:00
พญ.วิธิมา พงษ์พันธุ์เลิศ 09:00 - 15:00
สูตินรีเวช
มารดาและทารกในครรภ์
นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์ 17:00 - 20:00
รศ.พญ.เด่นนพพร สุดใจ 13:00 - 17:00
สูตินรีเวช
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
พญ.บุษบา วิริยะเวช 17:00 - 20:00
สูตินรีเวช
ทั่วไป
พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ 09:00 - 12:00
พญ.อรัชพร รงค์ทอง
09:00 - 14:00 09:00 - 12:00
สูตินรีเวช
มะเร็งนรีเวช
นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
(เฉพาะนัด)
17:00 - 20:00
(เฉพาะนัด)
พญ.ณิชพร สงวนดีกุล
17:00 - 20:00
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า