คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Rehabilitation clinic

ให้บริการดูแลและวางแผนการรักษาโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการรับรองเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวาง โล่งโปร่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ และมีห้องเฉพาะที่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย บรรเทาอาการปวดต่างๆ และคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็ว และยังร่วมดูแลคนในวัยทำงานที่มีอาการเจ็บปวดจากการทำงาน

แพทย์ประจำคลินิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ

ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกเวชศาตร์ฟื้นฟูและแพทย์แผนจีน

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.กาญจนา  ริ้วทอง 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
พญ.ศิริสักษณ์  มานะพันธ์โสภี 17:00 - 20:00
นพ.ปิยวิทย์  สรไชยเมธา 17:00 - 20:00
(สัปดาห์ที่ 1 ,2)
พญ.จุไรรัตน์  บัวภิบาล 17:00 - 20:00
(สัปดาห์ที่ 3, 4, 5)
พญ.กัญญมาศ  พุ่มปรีชา 09:00 - 12:00
 พญ.ปัณณิกา  ปราชญ์โกสินทร์ 09:00 - 12:00
นพ.ชินะโชติ ลิขิตสมบูรณ์ 14:00 - 18:00
พญ.ชนิกานต์ สีมันตร 17:00 - 20:00
เวชศาสตร์แผนจีน พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ 16:00 - 20:00 09:00 - 12:00
ปรับปรุงวันที่ 01/01/2564
หมายเหตุ : ควรโทรนัดกับแผนกกายภาพก่อนล่วงหน้า เพื่อทางแผนกจะทำการนัดเวลากับแพทย์ที่รักษา

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ สอบถามและนัดหมาย โทร. 02–587-0144 ต่อ แผนกเวชศาตร์ฟื้นฟู 2421 แฟกซ์ 02–5860024

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมเลเซอร์ลดปวด

ต่อ 1 พื้นที่ : 800. […]

Share this :