Exclusive Package

โปรแกรมและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจคลินิกอายุรกรรม

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 […]

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโคว […]

แพ็คเกจคลินิกสูตินรีเวช

แพ็คเกจคลินิกผิวหนัง

แพ็คเกจคลินิกศัลยกรรม

แพ็คเกจคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพ็คเกจศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

ตรวจ 4 รายการ : 999. […]

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ S M L

โปรแกรมตรวจสุขภาพ รา […]

แพ็คเกจคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพ็คเกจคลินิกทันตกรรม

Share this :