Exclusive Package

โปรแกรมและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]

AFTER COVID-19

โปรแกรมตรวจประเมินหล […]

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโคว […]

แพ็คเกจคลินิกอายุรกรรม

AFTER COVID-19

โปรแกรมตรวจประเมินหล […]

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโคว […]

ตรวจหาสารกัญชาในปัสสาวะ

ตรวจหาสารกัญชา ในปัส […]

แพ็คเกจคลินิกสูตินรีเวช

แพ็คเกจคลินิกผิวหนัง

แพ็คเกจคลินิกหูคอจมูก

แพ็คเกจคลินิกกุมารเวช

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]

มะเร็งปากมดลูก สำหรับเด็ก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก […]

แพ็คเกจคลินิกศัลยกรรม

แพ็คเกจคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพ็คเกจศูนย์ตรวจสุขภาพ

AFTER COVID-19

โปรแกรมตรวจประเมินหล […]

ตรวจสุขภาพ

ตรวจ 4 รายการ : 999. […]

แพ็คเกจคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพ็คเกจคลินิกทันตกรรม

Share this :