Exclusive Package

โปรแกรมและแพ็คเกจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจคลินิกอายุรกรรม

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

การดูแลหัวใจให้แข็งแ […]

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ […]

แพ็คเกจคลินิกสูตินรีเวช

แพ็คเกจคลินิกผิวหนัง

แพ็คเกจคลินิกศัลยกรรม

แพ็คเกจคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพ็คเกจศูนย์ตรวจสุขภาพ

แพ็คเกจคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แพ็คเกจคลินิกทันตกรรม

Share this :