สิทธิประโยชน์ ผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอื่นๆ

Partner Membership Card
โรงพยาบาลบางโพ ร่วมกับผู้ประกอบการบริษัทชั้นนำในกลุ่มต่างๆ  อาทิ ธนาคาร บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า  มอบสิทธิประโยชน์ ด้านสุขภาพต่างๆ ได้แก่ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าของโรงพยาบาลได้รับสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า

บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

K BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ผ่อน 0% 4 เดือน (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

GSB SOCIAL BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,023 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย

KRUNG THAI BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,023 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี

KRUNGSRI BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,023 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2566

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

BANGKOK BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,023 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2566

บัตรสมาชิก อพวช.

(องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
 • ส่วนลด 10% กรณีชำระด้วยเงินสด สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ส่วนลด 5% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

บัตรเครดิต ซิตี้แบงค์

CITI BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์

THE SIAM COMMERCIAL BANK
 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง ค่ายา ค่าอาหาร   (ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน)
 • รับสิทธิซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพ  special wellness  ตรวจ 16 รายการ  ราคา 2,022 บาท   (ปกติ 4,045 บาท)
  แพคเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดได้
  ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31  ธันวาคม 2565
เงื่อนไขการใช้บัตร