รายละเอียด
อัตราค่าบริการ ห้อง DELUXE
ค่าห้อง / วัน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
3,700.- 900.- 400.- 5,000.-
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้อง DELUXE
ห้องรับรองแขก 1 ห้อง
เตียงไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
โซฟา 2 ชุด
กาน้ำร้อน 1 เครื่อง
โต๊ะรับประทานอาหาร 1 ชุด
ชุดรับประทานอาหาร
รายละเอียด
อัตราค่าบริการ ห้องพักเดี่ยวพิเศษ
ค่าห้อง / วัน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
2,700.- 900.- 400.- 4,000.-
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพักเดี่ยวพิเศษ
เตียงไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง
โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
โซฟาปรับนอน 1 ชุด
โต๊ะรับประทานอาหาร 1 ชุด
ชุดรับประทานอาหาร
รายละเอียด
อัตราค่าบริการ ห้องพักเดี่ยว
ค่าห้อง / วัน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
1,700.- 900.- 400.- 3,000.-
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพักเดี่ยว
-
รายละเอียด
อัตราค่าบริการ ห้องผู้ป่วยหนัก(ICU)
ค่าห้อง / วัน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
3,200.- 2,500.- 800.- 6,500.-
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องผู้ป่วยหนัก(ICU)
เตียงไฟฟ้า
ชุดเครื่องนอน