ห้องพัก

ห้อง VIP

VIP

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องรับรองแขก 1 ห้อง
เตียงไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)
ชุดเครื่องนอน (แบบพิเศษ)
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง
โซฟา 1 ชุด
เตียงนอน 1 ชุด
กาน้ำร้อน 1 เครื่อง
เตาไมโครเวฟ 1 เครื่อง
โต๊ะรับรับประทานอาหาร 1 ชุด
ชุดรับประทานอาหาร
อัตราค่าบริการ
ค่าห้องวันละ 4,400.-
ค่าบริการพยาบาล 1,000.-
ค่าบริการโรงพยาบาล 500.-
ค่าอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 600.-
รวม 6,500.-

ห้อง DELUXE

DELUXE

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องรับรองแขก 1 ห้อง
เตียงไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
โซฟา 2 ชุด
กาน้ำร้อน 1 เครื่อง
โต๊ะรับรับประทานอาหาร 1 ชุด
ชุดรับประทานอาหาร
อัตราค่าบริการ
ค่าห้องวันละ 2,800.-
ค่าบริการพยาบาล 900.-
ค่าบริการโรงพยาบาล 400.-
ค่าอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 400.-
รวม 4,500.-

ห้องพักเดี่ยว A

ห้องพักเดี่ยว A

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก
เตียงไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง
โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
โซฟาปรับนอน 1 ชุด
โต๊ะรับรับประทานอาหาร 1 ชุด
ชุดรับประทานอาหาร
อัตราค่าบริการ
ค่าห้องวันละ 2,300.-
ค่าบริการพยาบาล 900.-
ค่าบริการโรงพยาบาล 400.-
ค่าอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 400.-
รวม 4,000.-

ห้องพักเดี่ยว B

ห้องพักเดี่ยว B

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก
เตียงไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง
โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
โซฟาปรับนอน 1 ชุด
โต๊ะรับรับประทานอาหาร 1 ชุด
ชุดรับประทานอาหาร
อัตราค่าบริการ
ค่าห้องวันละ 2,000.-
ค่าบริการพยาบาล 900.-
ค่าบริการโรงพยาบาล 400.-
ค่าอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 400.-
รวม 3,700.-

ห้องคู่ A

ห้องคู่ A

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก
เตียงไฟฟ้า
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง
อัตราค่าบริการ
ค่าห้องวันละ 1,700.-
ค่าบริการพยาบาล 900.-
ค่าบริการโรงพยาบาล 400.-
ค่าอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 400.-
รวม 3,400.-

ห้องคู่ B

ห้องคู่ B

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวก
เตียงไฟฟ้า
ชุดเครื่องนอน
ตู้เย็น 1 ประตู 1 เครื่อง
โทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง
อัตราค่าบริการ
ค่าห้องวันละ 1,500.-
ค่าบริการพยาบาล 900.-
ค่าบริการโรงพยาบาล 400.-
ค่าอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 400.-
รวม 3,200.-

แนะนำบริการห้องพัก

Covid Care at Hospital

โรงพยาบาลบางโพ ให้บร […]

Share this :