การรักษาและการบริการต่างๆในแผนกจักษุ

ตรวจเช็คสุขภาพตา ให้บริการ ด้านต่างๆดังนี้

  • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Autorefraction)
  • ตรวจวัดสายตา (VA :Visaul Acuity ) ตรวจวัดตาบอดสี
  • ตรวจวัดความดันลูกตา( IOP : Intraoular Pressure)
  • วัดสายตาสั้น ยาว เอียงเพื่อประกอบแว่นสายตา และคอนแทคเลนส์
  • วัดเลนส์แก้วตาเทียม วัดความหนากระจกตา
ตรวจรักษาโรคในตา ให้บริการ ด้านบริการต่างๆ ดังนี้

โรคตาแดง ตากุ้งยิง ตาอักเสบ แสบตา เคืองตา กล้ามเนื้อตาล้า น้ำวุ้นในตาเสื่อม ม่านตาอักเสบ เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก หูดที่ตา ตัดติ่งเนื้อที่ตา ขนตาแยง ท่อน้ำตาตัน  ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่ต้องเช็คประสาทตา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา อุบัติเหตุทางตา ฯลฯ
การผ่าตัดและหัตถการต่าง ๆ

  • ผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้คลื่นความถี่สูงทำให้มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก
  • ผ่าตัดต้อหิน , ผ่าตัดต้อเนื้อ   ผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก   ผ่าตัดหนังตาตก หนังตาม้วนเข้าข้างใน
  • Laser ถุงหุ้มเลนส์ขุ่น, Laser ต้อหิน, Laser เบาหวาน, Laser จอประสาทตาฉีกขาด
  • ผ่าตัดอุบัติเหตุทางตา
  • ผ่าตัดฝีที่เปลือกตา เจาะตากุ้งยิง จี้ขนตาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 17/03/2565

 

สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กระจกตา/ต้อกระจก พญ.ทัศนีย์  ศิริกุล 09:00 - 12:00           09:00 - 12:00
ต้อกระจก นพ.ศักดิ์ชัย  ใช้กิจจา       17:00 - 19:00   10:00 - 12:00  
จอประสาทตา/ต้อกระจก/ต้อหิน นพ.จิรพล  สุโภคเวช           13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.ศุภวัฒน์  หงษ์สาคร 17:00 - 20:00            
นพ.พรชัย  มไหสวิริยะ           17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
 
พญ.ผกาพร  กิตติโชคชัย              15:00 - 17:00
กระจกตา พญ.อาชวี  สุขรัตน์   08:00 - 15:00 13:00 - 16:00 08:00 - 15:00 08:00 - 12:00    
พญ.สสิพร  วัฒนเวชสกุลชัย     09:00 - 12:00   13:00 - 16:00    
ต้อกระจกตา/จักษุวิทยาเด็กและตาเข พญ.ณิชาบูล  โชติขจรเกียรติ 12:00 - 16:00            
จักษุทั่วไป พญ.ศศิกานต์ ลีละวงศ์   17:00 - 20:00          
นพ.พงษ์สันต์  สุปรียธิติกุล     17:00 - 20:00
(พุธที่ 1, 3, 5)
  17:00 - 20:00 15:00 - 17:00  
นพ.ศรัณย์  สุภาแพ่ง      17:00 - 20:00
(พุธที่ 2, 4)
      17:00 - 20:00
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า

Share this :