การรักษาและการบริการต่างๆในแผนกจักษุ

ตรวจเช็คสุขภาพตา ให้บริการ ด้านต่างๆดังนี้

  • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Autorefraction)
  • ตรวจวัดสายตา (VA :Visaul Acuity ) ตรวจวัดตาบอดสี
  • ตรวจวัดความดันลูกตา( IOP : Intraoular Pressure)
  • วัดสายตาสั้น ยาว เอียงเพื่อประกอบแว่นสายตา และคอนแทคเลนส์
  • วัดเลนส์แก้วตาเทียม วัดความหนากระจกตา
ตรวจรักษาโรคในตา ให้บริการ ด้านบริการต่างๆ ดังนี้

โรคตาแดง ตากุ้งยิง ตาอักเสบ แสบตา เคืองตา กล้ามเนื้อตาล้า น้ำวุ้นในตาเสื่อม ม่านตาอักเสบ เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก หูดที่ตา ตัดติ่งเนื้อที่ตา ขนตาแยง ท่อน้ำตาตัน  ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่ต้องเช็คประสาทตา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา อุบัติเหตุทางตา ฯลฯ
การผ่าตัดและหัตถการต่าง ๆ

  • ผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้คลื่นความถี่สูงทำให้มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก
  • ผ่าตัดต้อหิน , ผ่าตัดต้อเนื้อ   ผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก   ผ่าตัดหนังตาตก หนังตาม้วนเข้าข้างใน
  • Laser ถุงหุ้มเลนส์ขุ่น, Laser ต้อหิน, Laser เบาหวาน, Laser จอประสาทตาฉีกขาด
  • ผ่าตัดอุบัติเหตุทางตา
  • ผ่าตัดฝีที่เปลือกตา เจาะตากุ้งยิง จี้ขนตาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 09/12/2565
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กระจกตา/ต้อกระจก พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
ต้อกระจก นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา 17:00 - 19:00 10:00 - 12:00
จอประสาทตา/ต้อกระจก/ต้อหิน นพ.จิรพล สุโภคเวช 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร 17:00 - 20:00
นพ.พรชัย มไหสวิริยะ 17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
กระจกตา พญ.อาชวี สุขรัตน์ 09:00 - 15:00 13:00 - 16:00 09:00 - 15:00 09:00 - 12:00
พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
จักษุทั่วไป พญ.ชนกกานต์ พิชยวัฒน์ 17:00 - 20:00
นพ.พงษ์สันต์ สุปรียธิติกุล 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00(ศุกร์ที่ 2, 4) 15:00 - 17:00
นพ.ศรัณย์ สุภาแพ่ง 17:00 - 20:00(ศุกร์ที่ 1, 3, 5) 15:00 - 18:00(อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
พญ.สุภนิจ คำชำนาญ 15:00 - 18:00(อาทิตย์ที่ 2, 4)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า