การรักษาและการบริการต่างๆในแผนกจักษุ

ตรวจเช็คสุขภาพตา ให้บริการ ด้านต่างๆดังนี้

  • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Autorefraction)
  • ตรวจวัดสายตา (VA :Visaul Acuity ) ตรวจวัดตาบอดสี
  • ตรวจวัดความดันลูกตา( IOP : Intraoular Pressure)
  • วัดสายตาสั้น ยาว เอียงเพื่อประกอบแว่นสายตา และคอนแทคเลนส์
  • วัดเลนส์แก้วตาเทียม วัดความหนากระจกตา
ตรวจรักษาโรคในตา ให้บริการ ด้านบริการต่างๆ ดังนี้

โรคตาแดง ตากุ้งยิง ตาอักเสบ แสบตา เคืองตา กล้ามเนื้อตาล้า น้ำวุ้นในตาเสื่อม ม่านตาอักเสบ เบาหวานขึ้นตา ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อกระจก หูดที่ตา ตัดติ่งเนื้อที่ตา ขนตาแยง ท่อน้ำตาตัน  ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่ต้องเช็คประสาทตา สิ่งแปลกปลอมเข้าตา อุบัติเหตุทางตา ฯลฯ
การผ่าตัดและหัตถการต่าง ๆ

  • ผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้คลื่นความถี่สูงทำให้มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก
  • ผ่าตัดต้อหิน , ผ่าตัดต้อเนื้อ   ผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอก   ผ่าตัดหนังตาตก หนังตาม้วนเข้าข้างใน
  • Laser ถุงหุ้มเลนส์ขุ่น, Laser ต้อหิน, Laser เบาหวาน, Laser จอประสาทตาฉีกขาด
  • ผ่าตัดอุบัติเหตุทางตา
  • ผ่าตัดฝีที่เปลือกตา เจาะตากุ้งยิง จี้ขนตาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ปรับปรุงวันที่ 01/08/2566
สาขา ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
กระจกตา/ต้อกระจก พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล 09:00 - 12:00 09:00 - 12:00
ต้อกระจก นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา 17:00 - 19:00 10:00 - 12:00
จอประสาทตา/ต้อกระจก/ต้อหิน นพ.จิรพล สุโภคเวช 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00
ศัลยกรรมตกแต่ง นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร 17:00 - 20:00
นพ.พรชัย มไหสวิริยะ 17:00 - 20:00
(เสาร์ที่ 2, 4)
ศัลยกรรมจักษุตกแต่ง/จักษุทั่วไป พญ.ชนกกานต์ พิชยวัฒน์ 15:00 - 18:00
(อาทิตย์ที่ 2, 4)
กระจกตา พญ.อาชวี สุขรัตน์ 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00 09:00 - 15:00
กระจกตา/จักษุทั่วไป พญ.ธนัทนันท์ ตันชีวะวงศ์ 17:00 - 20:00
จักษุทั่วไป นพ.ศรัณย์ สุภาแพ่ง 17:00 - 20:00
(ศุกร์ที่ 1, 3, 5)
15:00 - 18:00
(อาทิตย์ที่ 1, 3, 5)
จักษุทั่วไป/ต้อหิน พญ.กรกมล อัญนพวงค์ 15:00 - 18:00
(อาทิตย์ที่ 2, 4)
นพ.ลภน หิรัญเพ็ชรกุล 17:00 - 20:00 15:00 - 18:00
(เสาร์ที่ 1, 3, 5)
กระจกตา/ผ่าตัดแก้ไขสายตา/จักษุทั่วไป พญ.ปรมาภรณ์ เหลืองประเสริฐ 17:00 - 20:00
(ศุกร์ที่ 2, 4)
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้า