ชุดตรวจสุขภาพ Super Save 999

Super Save 999

โปรสุดคุ้ม วันที่ 12 เดือน 12

Super Save: 999.-


ต้อนรับปีใหม่ พร้อมสุขภาพดี กับโปรสุดคุ้มในเดือน 12 กับชุดตรวจสุขภาพ 12 รายการ

ชุดตรวจสุขภาพ Super Save

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงพยาบาลบางโพ ร่วมส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดี
เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น Super Save ในราคาสุดคุ้ม

ชุดตรวจสุขภาพ Super Save

999.-

ตรวจ 12 รายการ
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล Chest X-ray
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ SGPT
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดีในเลือด LDL
 • ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ UA
:ซื้อได้วันนี้ - 31 มกราคม 2565 : ใช้บริการได้ที่ 30 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทรศัพท์ 0-2587-0144 ต่อ 2300

ขั้นตอนการรับวัคซีน

เข้ารับวัคซีน Moderna


เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ขั้นตอนการรับบริการวัคซีน Moderna

 • สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร 2 (อาคารศูนย์การแพทย์)
 • เวลา 07.30-13.30 น. ตามวันและเวลาที่จองในระบบ
  รอบที่ 1 07.30-10:30 น.
  รอบที่ 2 10:30-13.30 น.
 • สิ่งที่ต้องนำมา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) และใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบสิทธิ์ (เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์)

  • บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • ใบเสร็จรับเงิน

 • เข้ารับวัคซีนและสังเกตอาการ

ผังการให้บริการวัคซีน

AFTER COVID-19

โปรแกรมตรวจประเมินหลังผู้ป่วย โควิด

After COVID-19 Check up Program


เพราะร่างกายคนเรานั้นแตกต่างกัน!
COVID-19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและยาว ดังนั้นการตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 จริงเป็นสิ่งสำคัญ ในผู้ป่วยบางรายพบว่ามีอาการผิดปกติ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร

After COVID-19 ประเมินหลังผู้ป่วย โควิด

ผู้ที่หายจาการป่วย COVID-19 บางรายพบว่ามีอาการผิดปกติ บางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร ไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดแต่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายและจิตใจของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและยาว ดังนั้นควรหมั่นสังเกตอาการ และประเมินร่างกายสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจประเมินสภาพร่างกาย รับการรักษาและวางแผน การฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม
ดังนั้นการตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 จริงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ After COVID-19

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รับสิทธิ์ราคาพิเศษนี้ เมื่อโปรแกรมหลัก (AF1)  และเลือกเพิ่ม ชุดโปรแกรมรอง  AF2, AF3 หรือ AF4  อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สำหรับผู้ที่เลือกโปรแกรมรอง  AF2  กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • สามารถใช้สิทธิ์ซื้อทั้ง 4 โปรแกรมได้ในคราวเดียว
 • ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส

PLOYPAILIN MANOVILAS, DDS
Specialty
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน   Endodontist

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร ฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 10:00 - 17:00

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพคเกจ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1 - 3 ท่าน : 849.- (ต่อท่าน)

4 ท่านขึ้นไป : 700.- (ต่อท่าน)


สุขภาพดีทั้งครอบครัวไม่ใช่เรื่องยาก
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี ก่อนฤดูที่มีการระบาด (ฤดูฝน และฤดูหนาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  การฉีดวัคซีนทุกปีเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในแต่ละปี วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน จนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
รายการ
ราคา(ต่อท่าน)
1 - 3 ท่าน 849.-
4 ท่านขึ้นไป 700.-
ฉีดวัคซีนอื่น ๆ ที่บ้าน
รายการ
ราคา(เข็ม)
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธฺุ์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน) 3,250.-
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน) 1,700.-
วัคซีนงูสวัด 5,555.-
วัคซีนอีสุกอีใส 1,700.-
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
ราคารวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว
 1. ไม่สามารถซื้อสิทธิ์เก็บไว้ได้
 2. รับบริการตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปและใช้บริการภายในวันเดียวกันทุกท่าน(พร้อมกัน)
 3. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 4. ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 5. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ยกเลิกทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันรับบริการได้
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

Promotion ชุดตรวจสุขภาพ ลด 20%

Health Checkup Program

ลด 20% ชุดตรวจสุขภาพ


ลดแรง! ตั้งใจลด เพื่อให้คุณและครอบครัว มีสุขภาพดี
จะซื้อเป็นของขวัญ หรือ ซื้อเพื่อดูแลตัวเอง ก็คุ้ม
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจชุดใดก็ได้
ลดเพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 649.- (ปกติ 849.-)

ชุดตรวจสุขภาพ S, M, L ลด 20%

ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ จึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การขาดการออกกำลังกาย การไม่ตระหนักในการรับประทานอาหาร รวมถึงมลภาวะทางจิตใจ ขาดความสมดุลของชีวิต ทำให้เกิดความเคยชิน จนกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพได้
การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รายการ
S Care
สำหรับช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี
(20 รายการ)
M Care
สำหรับช่วงอายุ 30 - 40 ปี
L Care
สำหรับช่วงอายุมากกว่า 40 ปี
ชาย
(22 รายการ)
หญิง
(24 รายการ)
ชาย
(33 รายการ)
หญิง
(34 รายการ)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเลือด CBC
ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
HbA1C
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
Bilirubin (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
Total Protein (Albumin, Globulin)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี HBsAb
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต BUN
Creatinine
eGFR
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ TSH and Free T4
ตรวจระดับกรดยูริก (โรคเก๊าท์) Uric Acid
ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP for Liver Cancer
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA for GI Cancer
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA for Prostate Cancer
ตรวจปัสสวะ Urine Examination
ตรวจอุจจาระ Stool Examination with Occult blood
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density (lumbar, hip)
ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด Ankle Brachial Index (ABI)
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพานหรืออัลตราซาวด์ Exercise Stress Test or Echocardiogram
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Liquid Pap Smear
ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ Mammogram and Breast Ultrasound
การหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
อาหาร/สมุดตรวจสุขภาพ Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report
ราคาแพ็คเกจ 2,900.- 5,500.- 8,200.- 13,300.- 15,800.-
ราคาพิเศษ ลด 20% 2,320.- 4,400.- 6,560.- 10,640.- 12,640.-
ลดเพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ๋ 649.- (ปกติ 849.-)
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจชุดใดก็ได้
กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
เลือกแพ็คเกจสำหรับคุณ
ความเหมาะสมแต่ละช่วงอายุ
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด S Care เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30 ปี หรือวัยทำงาน
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี  หรือ วัยทำงานและผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด L Care เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า  40  ปีขึ้นไป หรือผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วันนี้ - 31 มีนาคม 2565
 • ซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2565
 • ใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

ประกาศเรื่อง “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน

ประกาศเรื่อง

"ซิโนฟาร์ม"

สำหรับประชาชน

2 เข็ม เพียง 1,999 บาท


เรียน ท่านผู้สนใจวัคซีน Sinopharm

รพ.ขอปิดระบบการจองวัคซีน(ระยะที่ 1) วันที่ 31 ส.ค.64 เวลา 14.30 น.
หากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบ
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง website และ Facebook ของรพ.

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการที่ รพ.บางโพ

วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน

โรงพยาบาลบางโพให้บริการวัคซีน

"ซิโนฟาร์ม"

สำหรับประชาชน


โรงพยาบาลบางโพให้บริการ วัคซีนซิโนฟาร์ม "สำหรับประชาชน" ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด
ในราคา 1,999 บาท ต่อ สองเข็ม ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์

โรงพยาบาลบางโพให้บริการ วัคซีนซิโนฟาร์ม "สำหรับประชาชน" ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ในราคา 1,999 บาท ต่อ สองเข็ม ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์ สนใจกรอกข้อมูล : ลงทะเบียน

โรงพยาบาลบางโพขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก
“ซิโนฟาร์ม” กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์ที่จะจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และต้องการให้โรงพยาบาลบางโพ เป็นสถานพยาบาลสำหรับฉีดวัคซีน สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://vaccine.cra.ac.th/VaccineContent/content/home แล้วกดเลือก “โรงพยาบาลบางโพ”

ขณะนี้ปิดรับจองวัคซีนทางเลือก COVID-19

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจองวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลบางโพ


โรงพยาบาลได้ปรับลดราคาวัคซีนเป็น 1,650 บาท ต่อเข็ม ดังนั้นโรงพยาบาล จะโอนเงินคืนท่าน จำนวน 250 บาท ต่อเข็ม

ขณะนี้ปิดรับจองวัคซีนทางเลือก COVID-19
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจจองวัคซีนทางเลือกกับโรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลได้ปรับลดราคาวัคซีนเป็น 1,650 บาท ต่อเข็ม ดังนั้นโรงพยาบาล จะโอนเงินคืนท่าน จำนวน 250 บาท ต่อเข็ม

โรงพยาบาลบางโพเตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna คาดการณ์ว่าจะได้รับการนำเข้าประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 และในช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ตามข่าว (วัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการเพื่อ โรงพยาบาลจะสั่งวัคซีน โดยมีค่าบริการ ในราคา 1 เข็ม 1,650 บาท และ 2 เข็ม 3,300 บาท ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ (รพ.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้จองที่ชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น กรณีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ยินดีชำระเงินคืนเต็มจำนวน)

 • รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง
ราคา 1 เข็ม 1,650.-
ราคา 2 เข็ม 3,300.-
หมายเหตุ :
 1. กรณีวัคซีนมาถึง โรงพยาบาลจะทำการนัดหมาย วัน เวลา ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. เนื่องจากโรงพยาบาล มิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจองหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลเสนอให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้
  1. ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน
  2. รอวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับจัดสรร Lot ต่อไป ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะติดต่อท่านที่ไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจองต่อไป
 3. กรณีที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้ท่านแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน

เงื่อนไข :
 1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
 2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
 3. สามารถเปลี่ยนผู้ฉีดได้ กรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถฉีดได้
 4. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการ โรงพยาบาลในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
 5. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
 6. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 8. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q&A วัคซีนทางเลือก Moderna

ถาม วัคซีนโควิด ยี่ห้อ Moderna จะเข้ามาเมื่อไร
ตอบวัคซีนโควิด ยี่ห้อ Moderna จะเข้ามาประมาณไตรมาสสุดท้าย เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 โดยคาดว่าจะมาภายในเดือนตุลาคม 2564. โรงพยาบาลเอกชนทุก รพ.จะได้รับวัคซีน Moderna พร้อมๆ กันจากองค์การเภสัช
ถาม ต่างชาติที่ไม่มี Work Permit แต่ตอนนี้อยู่ในไทย ลงทะเบียนจองได้ไหม
ตอบ ได้ (ต้องมี Passport)
ถาม ทำไมต้องชำระเงินก่อน
ตอบ การจองและชำระเงิน เนื่องจาก รพ.ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง โรงพยาบาลต้องส่งยอดจองไปยังองค์การเภสัชกรรม จึงจำเป็นต้องทราบความแน่นอนในการจอง
 • การชำระเงินค่าวัคซีน Moderna ที่ รพ.บางโพ ชำระได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด
 • กรณีต้องการจองแทนผู้อื่นเพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาใช้ชื่อผู้ที่ต้องการวัคซีนในแต่ละครั้งของการจอง 1 ชื่อต่อ 1 ครั้งการจอง
ถาม โรงพยาบาลสามารถออก ใบรับรองการฉีด สำหรับเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่
ตอบ โรงพยาบาลสามารถออก ใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีน Moderna ครบ 2 เข็มได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) แต่ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์จะมีค่าใช้จ่าย (ประมาณ 500 บาท) ใบรับรองแพทย์จะระบุ วันที่คนไข้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ไม่มีวันหมดอายุ ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทางไป หรือบริษัท ว่าต้องการใบรับรองแพทย์ ที่อายุไม่ต่ำกว่า เท่าไหร่ เช่น ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น Passport COVID ของไทย ให้นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้ มาจาก รพ เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม พร้อม passport และค่าใช้จ่าย 50 บาท ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ/Travel Clinic สถาบันบำราศและ สปคม.(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค) มี 3 ที่ เท่านั้น ที่ออกให้ได้
ถาม ราคาเท่าไร รวมค่าแพทย์หรือยัง
ตอบ ราคาวัคซีน 1 เข็ม 1,900 บาท เป็นการฉีดกระตุ้นเข็มเดียว และ เป็นแพคเกจ 2 เข็ม ราคา 3,800 บาท
ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีนไม่มีพบแพทย์ กรณีมีโรคประจำตัวต้องได้รับคำแนะนำหรือพบแพทย์ประจำของท่านมาก่อน ค่าประกันครอบคลุมการรักษาพยาบาล 100,000 บาท และกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท โดยต้องพิสูจน์สาเหตุว่าต้องมาจากการฉีดวัคซีน Moderna
ถาม ชำระได้ตั้งแต่วันไหน
ตอบ กรุณายืนยันและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. เท่านั้น
ถาม ถ้าฉีดวัคซีน"ซิโนแวค"มาแล้ว 1 เข็ม ตามด้วย"Moderna"ได้ไหม
ตอบ ไม่แนะนำ เนื่องจากเป็นการผลิตวัคซีน ด้วยเทคนิคคนละแบบกัน (ซิโนแวคผลิตจากเชื้อตาย แต่ Moderna เป็นการผลิตจากเชื้อเป็น mRNA)
ถาม ถ้าฉีดวัค"ซีนแอสตร้าเซเนก้า"มาแล้ว 1 เข็ม ตามด้วย"Moderna"ได้ไหม
ตอบ แนะนำ ควรฉีดวัคซีน ยี่ห้อเดียวกัน 2 เข็ม ให้ครบก่อนจะดีกว่า แม้ว่าจะมีการรายงานว่า สามารถฉีดวัคซีนเชื้อเป็น mRNA ต่างยี่ห้อกันได้ เช่น ฉีด แอสตร้า เซเนก้า แล้วตามด้วย Moderna แต่อาจมีผลข้างเคียงได้ และยังมีการทดลองกันเรื่อยๆ ในต่างประเทศ แต่ถ้าคนไข้ยืนยัน อยากฉีดต่างชนิดกัน ต้องปรึกษาแพทย์ ให้แพทย์ทำการรับรอง
ถาม : การฉีดวัคซีน Moderna สำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่อง สามารถฉีดได้ 1 เข็ม หลังรับวัคซีน จากภาครัฐ (ซิโนแวค หรือ แอสตร้า เซเนก้า)เข็มที่ 2 มาแล้วกี่เดือน
ตอบ ห่างจากเข็มที่ 2 3-6 เดือน
ถาม วัคซีน Moderna ฉีดได้ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่และมีข้อห้ามโรคประจำตัว อะไรบ้าง
ตอบ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป โรคประจำตัว ทั่วไปฉีดได้ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ กรณีคนที่มีโรคประจำตัวที่หลายโรค และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ประจำที่ท่านรักษา
ถาม สตรีที่ให้นมบุตร สตรีที่กำลังคุมกำเนิด ประเภททานยา ฉีด หรือฝังยาคุมฉีดได้หรือไม่
ตอบ สามารถรับวัคซีนโควิดได้
ถาม ดื่มชากาแฟ ก่อนฉีดได้ไหม
ตอบ คนดื่มชา กาแฟเป็นประจำ ก่อนฉีดวัคซีนโควิดไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยงเพราะคาเฟอีนในชา กาแฟ มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ
ถาม ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิดออกกำลังกายได้ไหม
ตอบ สามารถออกกำลังกายได้ แต่ไม่ควรหักโหมกว่าที่เคยทำปกติ ถ้ามีไข้ให้งดก่อน
ถาม คนแพ้อาหารทะเลสามารถฉีดวัคซีนได้ไหม
ตอบ สามารถฉีดวัคซีนได้
ถาม วัคซีนเก็บไว้ได้กี่เดือน
ตอบ วัคซีนเก็บไว้ได้ถึง 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับอายุของวัคซีนที่ได้มาจากองค์การเภสัช) วัคซีนอาจมาเป็นล็อต ๆ คืออาจทยอยได้รับ ไม่ใช่มาครั้งเดียว

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

(COVID-19 Antibody Level Test)

1,200.-

(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

หากยังสงสัย จะมีภูมิในร่างกาย หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่ โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันสามารถทำได้ โดยตรวจผ่านการเจาะเลือด และนำไปวินิจฉัยต่อในห้องปฏิบัติการ

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
(Covid19 Antibody Level Test)

คือ เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อเข้าสู่เซลล์ และทำให้เกิดการติดเชื้อ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ หากระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้

ใครบ้างที่ควรตรวจ และทำไมต้องตรวจหาภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วตรวจเพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป ภูมิคุ้มกันจากการฉีดอยู่ที่ประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีด และภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลงและต้องทำการฉีดวัคซีนอีกครั้ง เป็นการกระตุ้นร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิด ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อตรวจหาระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว

ฉีดวัคซีนแล้ว มีภูมิคุ้มกันแต่จะยังมีโอกาสติดเชื้อ แต่ถ้าหากติดเชื้อ อาการจะไม่หนักเท่ากับผู้ที่ไม่ได้ฉีด
การตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ดังนั้นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธี การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่างยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19

รายการ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
(Covid19 Antibody Level Test)
ตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein

1,200.-
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

วันนี้ - 31 มีนาคม 2565

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนฉีดวัคซีนโควิด – 19

เตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19


เตรียมตัวอย่างไร ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมียาประจำที่ต้องรับประทานทุกวัน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
 2. ก่อนฉีดวัคซีนโควิด 2 วัน ควรงดการออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. หากมีอาการป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายดี
 4. ก่อนฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. รับประทานอาหาร และยารักษาโรคประจำตัวให้เรียบร้อย ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
  ผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนี้
  • โรคเบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • หัวใจ
  • อัมพฤกษ์ และอัมพาต
  ไม่ควรหยุดยา เพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ
 6. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดให้ครบโดสก่อน
 7. ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย ควรแจ้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะอาจต้องใช้เวลากดแผลบริเวณที่ฉีดนานขึ้น
 8. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการของโรคกำเริบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม ให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
ฉีดวัคซีน COVID-19
 • กรุณานำบัตรประชาชนมา ณ สถานที่ให้บริการ
 • สวมเสื้อแขนสั้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง
จุดให้บริการฉีดวัคซีน : ชั้น 2 โซนใหม่ ติดกับแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบางโพ โปรดมาในช่วงเวลานัด เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
จุดรับส่ง (drop-off) : จุดส่งผู้มาฉีดวัคซีนโควิดใกล้ที่สุด คือ ทางขึ้นชั้น 2 อาคาร 1 หน้าแผนกฉุกเฉิน
ที่จอดรถ : จอดรถที่อาคารจอดรถของโรงพยาบาล และอาคารจอดรถ เกตเวย์ แอท บางซื่อ ชั้น 1C, 2C โดยแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ที่จุดประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

คำแนะนำในการฉีด
“วัคซีนไข้หวัดใหญ่”
ร่วมกับ
“วัคซีนป้องกันโควิด-19”


ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ทั้ง ก่อน ระหว่าง หรือหลัง การฉีดวัคซีน โควิด-19 (COVID-19) ได้โดยการเว้นระยะการฉีดวัคซีนดังนี้

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และ สปสช. แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อลดการป่วยรุนแรงและสร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ ในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากเป็นฤดูกาลระบาดในประเทศไทยซึ่งมี 2 ช่วง คือ ช่วงปลายฝน (เดือนกรกฎาคม-กันยายน) และปลายหนาว (เดือนมกราคม-มีนาคม) นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่ จะติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดโรคระบาดอีกชนิดหนึ่ง คือ โควิด-19 และวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้พัฒนาจนสามารถฉีดได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังมีความสำคัญ เพื่อแยกอาการป่วยระหว่างไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่มีอาการคล้ายกันมาก เช่น ไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลว (ยกเว้นจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสที่จำเพาะกับโควิด-19 มากกว่า) และมีความรุนแรงเหมือนกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง ดังนี้
7 กลุ่มเสี่ยงได้แก่
 1. หญิงมีครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ในระหว่างการได้รับยา เคมีบำบัด
 3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
 7. ผู้ที่มีน้ำหนัก ตั้งแต่ 100 กก. หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก./ตรม.
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนป้องกันโควิด-19
สามารถทำได้ทั้ง ก่อน ระหว่าง หรือหลัง การฉีดวัคซีน โควิด-19 (COVID-19) ได้โดยการเว้นระยะการฉีดวัคซีนดังนี้
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน จึงค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลัง วัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค (Sinovac)
ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แล้ว ให้ฉีดจนครบทั้ง 2 เข็มก่อนโดยระยะการฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca)
ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด โดยให้มีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
วัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 2 จะมีกำหนดฉีดหลังจากฉีดเข็มที่แรก 10 - 12 สัปดาห์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลัง วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca)
ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว โดยระยะการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกันประมาณ 10-12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 1 เดือน