Covid Care at Hospital

โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการ ดูแลผู้ป่วย COVID-19

ห้องพักเดี่ยว A

อาคาร 1 ชั้น 6

ห้องพักเดี่ยว B

อาคาร 1 ชั้น 5

ห้องพักคู่

อาคาร 1 ชั้น 4

ห้องผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงพยาบาลบางโพ

ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ต้องการรักษาแบบทางเลือก เพื่อหลีกเลี่ยงอาการทรุดหนักที่บ้าน โรงพยาบาลบางโพ พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ให้คุณพักผ่อนอย่างอุ่นใจ พร้อมความสะดวก สบาย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ
หมายเหตุ:
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิ์ของรัฐที่จัดไว้ให้ได้เฉพาะกรณี ได้รับการประเมินว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต (สีแดง)
  ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อนเท่านั้น
 • กรณีผู้ป่วยต่างชาติหรือต่างด้าวไร้สิทธิฯ อาการไม่รุนแรง โรงพยาบาลสามารถจัดแพ็คเกจการรักษา
  ตามอาการและการประเมินของแพทย์
 • กรณีคนไทยมีปัญหาสิทธิ์การรักษา เช่น สิทธิ์ว่าง แนะนำให้ติดต่อ โทร. 1330
PACKAGE
ประเภทห้องพัก
PACKAGE
(8 วัน 7 คืน)
กรณีผู้รับบริการพักเกินจาก Package
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ (ต่อคืน)
ห้องพักเดี่ยว 25,000.- / ท่าน 3,000.- / คืน / ท่าน
ห้องพักคู่ 15,000.- / ท่าน 2,000.- / คืน / ท่าน
เงื่อนไขการใช้สิทธิแพ็คเกจ
 1. การรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคาแพ็คเกจ<รวม
  • ห้องพักและอาหาร 3 มื้อ
  • X-Ray ปอด / ตรวจ Lab / ยาพื้นฐานและหรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามอาการและดุลยพินิจของแพทย์
  • ค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
 3. ไม่รวมค่าบริการ รถรับ-ส่ง
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีอยู่ไม่ครบตามจำนวนวันที่ระบุในแพ็คเกจ<
วิธีการปฎิบัติตัวขณะพักรักษาที่ ห้องผู้ป่วยเฉพาะกิจ
 1. ขอความกรุณาให้ความร่วมมือ “อยู่ในห้องของท่านเท่านั้น” จนกว่าครบจำนวนวันที่ต้องกักตัว หรือ มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา
 2. ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. ท่านจะได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านช่องทางต่างๆ(ทีมจะประเมินช่องทางการสื่อสารตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย) ได้แก่ ตรวจเยี่ยมผ่าน Line
 4. บันทึกข้อมูลสุขภาพด้วยตนเองทุกวัน ประกอบด้วย 1)วัดอุณหภูมิร่างกาย 2)ความดันโลหิต 3)ความเข้มข้นของออกซิเจน ในเวลา 06.00 น., 14.00 น. และ 22.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามผ่าน Line ของท่าน
 5. การบริการอาหาร เวลา 07.00 น., 11.00 น. และ 17.00 น.(จัดวางไว้ที่หน้าห้อง)
 6. หมั่นสังเกตอาการขณะเข้ารับการรักษา เช่น มีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส มีเสมหะ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หากมีอาการผิดปกติแจ้งพยาบาลทันที
 7. ควรดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
 8. หากพักร่วมกับผู้ป่วยท่านอื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง
 9. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งหลังไอ จาม รวมถึงก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ
 10. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกวัน
 11. ห้ามย้าย สลับ แลกเตียง หากมีความจำเป็นควรแจ้งพยาบาลผู้ดูแล
 12. การเก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วใส่ถุงแดง เพื่อนำกลับไปซักทำความสะอาดเมื่อออกจากโรงพยาบาล
 13. ทิ้งขยะในถุงดำที่เตรียมไว้ ให้มัดผูกปากถุงให้แน่นวางไว้หน้าห้องพัก เวลา 14.00 น. ของทุกวัน
 14. ออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

ปลดล็อค อาการปวด ด้วยเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก PMS

ปลดล็อค อาการ ปวด จากโรคระบบประสาท ด้วยเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก

Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)

ปลดล็อค อาการปวดจากโรคระบบประสาท ด้วยเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก


บำบัดรักษาอาการ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ โรคเอ็นอักเสบ โรคปวดข้อต่อ อาการชาจากเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ รู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา

ปลดล็อคอาการปวดทางเส้นประสาท ด้วยเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก

Peripherl Magnetic Stimulation (PMS)

เทคโนโลยี PMS หรือ Peripheral Magnetic Stimulation คือ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทางการแพทย์ที่เรียกว่า Electromagnetic เพื่อบำบัดรักษาอาการปวด เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อ โรคเอ็นอักเสบ โรคปวดข้อต่อ และอาการชาจากเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลื่นไฟฟ้าจะสามารถกระตุ้นทะลุผ่านเสื้อผ้าโดยไม่ต้องสัมผัสผิว ลงไปถึงเนื้อเยื่อและกระดูกได้ลึกประมาณ 10 ซม. คลื่นจาก PMS จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรง ทำให้เกิดกระบวนการ Depolarization กระตุ้นเนื้อเยื่อบริเวณที่ปวดทำให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตบริเวณกล้ามเนื้อดียิ่งขึ้น ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ รู้สึกผ่อนคลายในขณะรักษา รวมถึงส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กกระตุ้นแขน ขา บริเวณที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ให้ส่งสัญญาณไปที่สมอง และให้สมองส่วนที่ยังทำงานได้มีการฟื้นตัว แล้วส่งสัญญาณกลับลงมาทำให้แขนขาขยับได้มากขึ้น ในส่วนของการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวด การกระตุ้นเส้นประสาทจะทำให้เกิดการส่งสัญญาณที่ช่วยยับยั้งอาการปวดได้ สามารถรักษาได้ทั้งปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังเป็นการกระตุ้นให้มีการซ่อมเสริมของเนื้อเยื่อด้วย

 
กลุ่มโรคที่รักษาด้วยเครื่อง PMS
 1. กลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (Stroke), เกิดจากการบาดเจ็บในสมอง (Traumatic Brain Injury), เกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) หน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell'spalsy) กลุ่มนี้จะเป็นลุ่มใหญ่ที่จะสามารถใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กมาบำบัดรักษาจะช่วย ลดอาการเกร็งในผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้อาการฟื้นตัวของอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตดีขึ้น
 2. กลุ่มโรคกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับแนวไขสันหลังโดยตรง การเสื่อมของกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูก หรือการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูก ที่มีผลต่อเส้นประสาทจากไขสันหลังหรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กจะสามารถรักษากลุ่มปวดนี้ได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องมืออื่น เนื่องจากการกระตุ้นด้วยแม่เหล็กจะสามารถกระตุ้นลึกลงไปจนถึงรากประสาทได้
 3. กลุ่มปวดต่าง ๆ หรือ ออฟฟิศซินโดรม การบำบัดอาการปวด อาการเคล็ดคัดยอก การบาดเจ็บหรืออาการปวดเรื้อรังจากกล้ามเนื้อ เอ็น พังผืดหรืออาจเกิดจากการบาดเจ็บของตัวเส้นประสาทโดยตรง เช่น อาการปวดบริเวณคอ บ่า ข้อศอก แขน มือ เอว หลัง สะโพก ขา เข่า หรือข้อเท้า และหากทำอย่างต่อเนื่องตามแพทย์แนะนำจะทำให้อาการปวดค่อยๆ ดีขึ้นและหายไปในที่สุด
 4. กลุ่มอาการชา หรือ ผู้ที่มีอาการชาจากปลายประสาทหรือการกดทับเส้นประสาท คือกลุ่มปลายประสาทอักเสบ โดยส่วนใหญ่พบได้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าอาการชามือ ชาเท้าจะดีขึ้น 50-100% ในแต่ละครั้งที่รักษา
 5. ช่วยบำบัดรักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม หรือระหว่างแข่งขัน

การบำบัด ด้วยเครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก รักษาอาการทางประสาท

 
อัตราค่าบริการ 
ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
ระยะเวลา
ราคา
15 นาที 800.-
20 นาที 1,000.-
25 นาที 1,200.-
30 นาที 1,400.-
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

Promotion ชุดตรวจสุขภาพ ลด 20%

Health Checkup Program

ลด 20% ชุดตรวจสุขภาพ


ลดแรง! ตั้งใจลด เพื่อให้คุณและครอบครัว มีสุขภาพดี
จะซื้อเป็นของขวัญ หรือ ซื้อเพื่อดูแลตัวเอง ก็คุ้ม
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจชุดใดก็ได้
ลดเพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 649.- (ปกติ 849.-)

ชุดตรวจสุขภาพ S, M, L ลด 20%

ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ จึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การขาดการออกกำลังกาย การไม่ตระหนักในการรับประทานอาหาร รวมถึงมลภาวะทางจิตใจ ขาดความสมดุลของชีวิต ทำให้เกิดความเคยชิน จนกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพได้
การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
รายการ
S Care
สำหรับช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปี
(20 รายการ)
M Care
สำหรับช่วงอายุ 30 - 40 ปี
L Care
สำหรับช่วงอายุมากกว่า 40 ปี
ชาย
(22 รายการ)
หญิง
(24 รายการ)
ชาย
(33 รายการ)
หญิง
(34 รายการ)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเลือด CBC
ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
HbA1C
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
SGOT
Alkaline Phosphatase
Bilirubin (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
Total Protein (Albumin, Globulin)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี HBsAb
ตรวจการทำงานของไตและกรวยไต BUN
Creatinine
eGFR
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ TSH and Free T4
ตรวจระดับกรดยูริก (โรคเก๊าท์) Uric Acid
ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP for Liver Cancer
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA for GI Cancer
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA for Prostate Cancer
ตรวจปัสสวะ Urine Examination
ตรวจอุจจาระ Stool Examination with Occult blood
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density (lumbar, hip)
ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด Ankle Brachial Index (ABI)
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
ตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพานหรืออัลตราซาวด์ Exercise Stress Test or Echocardiogram
ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Liquid Pap Smear
ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ Mammogram and Breast Ultrasound
การหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
อาหาร/สมุดตรวจสุขภาพ Bangpo Snack Bag / Health Check-Up Report
ราคาแพ็คเกจ 2,900.- 5,500.- 8,200.- 13,300.- 15,800.-
ราคาพิเศษ ลด 20% 2,320.- 4,400.- 6,560.- 10,640.- 12,640.-
ลดเพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ๋ 649.- (ปกติ 849.-)
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจชุดใดก็ได้
กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
เลือกแพ็คเกจสำหรับคุณ
ความเหมาะสมแต่ละช่วงอายุ
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด S Care เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30 ปี หรือวัยทำงาน
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี  หรือ วัยทำงานและผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
 • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด L Care เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า  40  ปีขึ้นไป หรือผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

การผ่าตัดรักษาต่อมไทรอยด์

การผ่าตัดรักษาต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) เป็นต่อมขนาดใหญ่ที่สุดในระบบต่อมไร้ท่อของร่างกาย มีรูปร่างคล้ายผีเสื้ออยู่ตรงส่วนหน้าของลำคอ บริเวณใต้ลูกกระเดือกลงมา หน้าที่ของต่อมไทรอยด์คือการหลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ในบางครั้งอาจพบก้อนเนื้อเกิดขึ้นบนต่อมไทรอยด์ได้ ก้อนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็ง แต่มีประมาณ 5% ที่เป็นมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
การวินิจฉัยก้อนที่ต่อมไทรอยด์
มักตรวจพบก้อนที่ต่อมไทรอยด์จากการตรวจร่างกายประจำปีหรือจากการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ส่งทำจากปัญหาอื่นๆ หลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนที่ต่อมไทรอยด์ แพทย์จะส่งตรวจเพิ่มเติมดังนี้
โดยส่วนใหญ่โรคไข้ชัก มักมีอาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัวภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีไข้สูง ส่วนน้อยที่มีอาการชักก่อนการมีไข้ หรือหลังจากมีไข้แล้ว 24 ชั่วโมง การชักแต่ละครั้งมักเป็นอยู่ไม่กี่วินาที และชักเพียงครั้งเดียวในการเป็นไข้แต่ละครั้ง นอกจากนั้นหลังชักจะมีแขนขาอ่อนแรงตามมา
 1. ตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ เพื่อดูว่าต่อมไทรอยด์ทำงานปกติหรือไม่
 2. ตรวจต่อมไทรอยด์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อให้เห็นภาพของต่อมไทรอยด์ ระบุตำแหน่งและขนาดของก้อน และดูลักษณะของก้อนว่าเป็นก้อนแข็งหรือมีสารน้ำอยู่ภายใน
 3. การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะก้อนเพื่อส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ
 4.  Thyroid scan เป็นการใช้สารไอโอดีนทึบรังสีเพื่อช่วยระบุว่าก้อนนั้นเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็ง จะตรวจเฉพาะผู้ป่วยบางรายเท่านั้น
ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์จะมีได้หลายลักษณะ  สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนปริมาณผิดปกติ แต่อาจจะมีเนื้องอกหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีการสร้างฮอร์โมนผิดปกติ แพทย์จะรักษาด้วยการคุมฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ ซึ่งต้องใช้ยาหรือการกลืนแร่ไอโอดีน เพื่อทำให้ตัวต่อมไทรอยด์กลับมาทำงานปกติ ซึ่งไม่ได้ใช้การผ่าตัดรักษาเป็นหลัก แต่ถ้ารักษาด้วยยาไม่ได้ผลก็อาจจำเป็นต้องผ่าตัด

2) ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนปริมาณปกติ แต่มีเนื้องอกเกิดขึ้น

 • กลุ่มที่เป็นเนื้องอกธรรมดา  กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทุกราย แค่ทานยาเสริมฮอร์โมนเข้าไป เนื้องอกก็อาจจะเล็กลงได้ แต่ถ้าเนื้องอกขนาดใหญ่ทานยาแล้วขนาดก้อนไม่ยุบหรือเนื้องอกเบียดทางเดินหายใจ หรือมีปัจจัยเสียงที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้น เช่น เคยได้รับรังสีบริเวณคอมาก่อน หรือมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ในครอบครัว  แพทย์จะพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัด
 • กลุ่มที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ กลุ่มนี้จำเป็นต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดทันที
การผ่าตัดไทรอยด์
 1. ผ่าตัดไทรอยด์แบบเปิด สามารถผ่าตัดก้อนที่ต่อมไทรอยด์ได้ทุกชนิดโดยเฉพาะมะเร็งต่อมไทรอยด์ การผ่าตัดวิธีนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีแผลผ่าตัดบริเวณกลางลำคอ ทั้งนี้ในการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามเปิดแผลผ่าตัดให้เล็กที่สุดตามรอยผิวหนังเพื่อให้เห็นรอยแผลผ่าตัดน้อยที่สุด โดยความยาวแผลผ่าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนด้วย
 2. ผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง ข้อดีคือซ่อนแผลบริเวณกลางลำคอ โดยมีเพียงแผลขนาดเล็กบริเวณรักแร้ แต่มีข้อจำกัดคือผ่าตัดได้ฉพาะก้อนที่ขนาดไม่ใหญ่มาก และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงกว่าแบบเปิด

ผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบเปิดจะมีแผลที่ผิวหนังบริเวณด้านหน้าลำคอ มีผ้าก๊อซปิดแผล และท่อระบายออกจากแผลเพื่อป้องกันเลือดออกและคั่งอยู่ใต้แผล เมื่อเลือดและของเหลวใต้แผลที่ออกจากท่อระบายน้อยลง แพทย์ก็จะเอาท่อระบายออก  ผู้ป่วยจะได้รับยาที่จำเป็น เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาละลายเสมหะ

ภาวะแทรกซ้อน
  ภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดการผ่าตัด ได้แก่ แผลผ่าตัดติดเชื้อ สายเสียงไม่ทำงานทำให้มีเสียงแหบ พบได้ 1-5%  มีเลือดออกใต้แผลผ่าตัดซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ แต่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อยมาก ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยจะกลับบ้านได้หลังผ่าตัดประมาณ 3 วัน แพทย์จะนัดมาดูแผลผ่าตัดและตัดไหม รวมทั้งฟังผลชิ้นเนื้อ ประมาณ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด

ตัวอย่างแผลผ่าตัดวันที่ 3

ตัวอย่างแผลผ่าตัด 1 เดือน

ตัวอย่างแผลผ่าตัด 1 ปี

 
 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิุค้มกัน ให้สุขภาพดีทั้งครอบครัว


849.- ตั้งแต่ 1 - 3 ท่าน : (ต่อท่าน)
700.- ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป : (ต่อท่าน ฉีดวันเดียวกันในโรงพยาบาล)
700.- ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป : (ต่อท่าน ฉีดนอกสถานที่ บ้านหรือบริษัท ระยะทางไม่เกิน 20 กม.)

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี ก่อนฤดูที่มีการระบาด (ฤดูฝน และฤดูหนาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  การฉีดวัคซีนทุกปีเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในแต่ละปี วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน จนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน
ค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ภายในโรงพยาบาล
รายการ
ราคา(ต่อท่าน)
1 - 3 ท่าน 849.-
4 ท่านขึ้นไป 700.-
ค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน ระยะทางไม่เกิน 20 กม.
รายการ
ราคา(ต่อท่าน)
1 - 3 ท่าน 849.-
8 ท่านขึ้นไป 700.-
ฉีดวัคซีนอื่น ๆ ที่โรงพยาบาล หรือ ที่บ้าน
รายการ
ราคา(เข็ม)
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธฺุ์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน) 3,250.-
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน) 1,700.-
วัคซีนงูสวัด 5,555.-
วัคซีนอีสุกอีใส 1,700.-
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
ราคารวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว
 1. ไม่สามารถซื้อสิทธิ์เก็บไว้ได้
 2. ราคาพิเศษ ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปและใช้บริการภายในวันเดียวกันทุกท่าน(พร้อมกัน)ในโรงพยาบาล
 3. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
 4. ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 5. ฉีดนอกสถานที่ไม่เกิน 20 กม.ราคาพิเศษ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
 6. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ยกเลิกทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันรับบริการได้
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

(COVID-19 Antibody Level Test)

1,200.-

(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

หากยังสงสัย จะมีภูมิในร่างกาย หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่ โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันสามารถทำได้ โดยตรวจผ่านการเจาะเลือด และนำไปวินิจฉัยต่อในห้องปฏิบัติการ

ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
(Covid19 Antibody Level Test)

คือ เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อเข้าสู่เซลล์ และทำให้เกิดการติดเชื้อ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ หากระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้

ใครบ้างที่ควรตรวจ และทำไมต้องตรวจหาภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วตรวจเพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป ภูมิคุ้มกันจากการฉีดอยู่ที่ประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังฉีด และภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลงและต้องทำการฉีดวัคซีนอีกครั้ง เป็นการกระตุ้นร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิด ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อตรวจหาระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว

ฉีดวัคซีนแล้ว มีภูมิคุ้มกันแต่จะยังมีโอกาสติดเชื้อ แต่ถ้าหากติดเชื้อ อาการจะไม่หนักเท่ากับผู้ที่ไม่ได้ฉีด
การตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ดังนั้นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธี การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่างยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อของโรค COVID-19

รายการ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
(Covid19 Antibody Level Test)
ตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein

1,200.-
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

แพ็คเกจสำหรับคุณแม่

คลอดปกติ : 33,900.-

ผ่าตัดคลอด : 43,900.-


"คลอดเหมาจ่าย สบายใจ" สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่และไม่ใหม่ จะเป็นลูกเดี่ยวหรือแฝดสอง แฝดสาม ที่จะคลอดน้องในปีนี้เลือกคลอดเหมาจ่ายแบบสบายใจที่โรงพยาบาลบางโพ ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ (สูติแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ)

บริการที่จะได้รับ เมื่อฝากครรภ์และคลอดที่ ร.พ บางโพ
จากทีมสหวิชาชีพ (สูติแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด)

 • การเตรียมตัวก่อนคลอด แนะนำการเลือกอาหาร และการออกกำลังกาย
 • การปฏิบัติตัวหลังคลอดสำหรับคุณแม่
 • แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • แนะนำการดูแลทารกทั่วไป
 • แนะนำการอาบน้ำทารก
 • และบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด  ♥ New ♥ 

*** การเข้าร่วมโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่ายขึ้นอยู่กับ สภาวะของมารดา ทารก และดุลยพินิจของแพทย์

คลอดปกติ

33,900.-


 • ค่าแพทย์ สูติแพทย์ และ กุมารแพทย์
 • ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก รวม 3 วัน
 • ห้องพักพิเศษเดี่ยว อาหาร การบริการพยาบาลของมารดา รวม 3 วัน
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสำหรับมารดา
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด
 • ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ (TSH) และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) (PKU)
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี** เข็มแรก สำหรับทารก
 • วิตามิน เค ชนิดฉีด
 • ตรวจหาภาวะซีดและตัวเหลือง
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารก
 • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
 • บริการทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และตารางการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกโรงพยาบาลบางโพ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการมารับบริการ
 • ภาพแรกของมารดาและทารก
 • หมอนรองให้นมบุตร
 • แนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด

หมายเหตุ (คลอดปกติ)

 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึงการคลอดโดยใช้ยาระงับความเจ็บปวด
 • เข้าสันหลัง (Block) หรือ กรณีมีโรคแทรกซ้อนของมารดาและทารก
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ในโปรแกรม คือ ENGERIX-B (ANTIBODY)
 • กรณีต้องการพักห้องที่ราคาสูงกว่าที่กำหนด จะมีค่าห้องพักเพิ่ม

ผ่าตัดคลอด

43,900.-


 • ค่าแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 • ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก รวม 4 วัน
 • ห้องพักพิเศษเดี่ยว อาหาร การบริการพยาบาลของมารดา รวม 4 วัน
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสำหรับมารดา
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด
 • ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ (TSH)   และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) (PKU)
 • การระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง (Spinal Block)
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี** เข็มแรก สำหรับทารก
 • วิตามิน เค ชนิดฉีด
 • ตรวจหาภาวะซีดและตัวเหลือง
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารก
 • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
 • บริการทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และตารางการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกโรงพยาบาลบางโพ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการมารับบริการ
 • ภาพแรกของมารดาและทารก
 • หมอนรองให้นมบุตร
 • แนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำการดูแลร่างกายหลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด

หมายเหตุ (ผ่าตัดคลอด)

 • อัตรานี้ไม่รวมการทำหมัน การผ่าตัดไส้ติ่ง หรือกรณีมีโรคแทรกซ้อน
 • กรณีมีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้การระงับความรู้สึกด้วย
 • วิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
 • กรณีต้องการทำหมัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
 • กรณีต้องการผ่าตัดไส้ติ่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ในโปรแกรม คือ ENGERIX-B (ANTIBODY)
 • กรณีต้องการพักห้องที่ราคาสูงกว่าที่กำหนด จะมีค่าห้องพักเพิ่ม

ห้องเดี่ยว


ห้อง VIP


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

AFTER COVID-19

โปรแกรมตรวจประเมินหลังผู้ป่วย โควิด

After COVID-19 Check up Program


เพราะร่างกายคนเรานั้นแตกต่างกัน!
COVID-19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและยาว ดังนั้นการตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 จริงเป็นสิ่งสำคัญ ในผู้ป่วยบางรายพบว่ามีอาการผิดปกติ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร

After COVID-19 ประเมินหลังผู้ป่วย โควิด

ผู้ที่หายจาการป่วย COVID-19 บางรายพบว่ามีอาการผิดปกติ บางครั้งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร ไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดแต่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายและจิตใจของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทั้งระยะสั้นและยาว ดังนั้นควรหมั่นสังเกตอาการ และประเมินร่างกายสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจประเมินสภาพร่างกาย รับการรักษาและวางแผน การฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม
ดังนั้นการตรวจเช็กสุขภาพหลังหายจากโควิด-19 จริงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี
โปรแกรมตรวจสุขภาพ After COVID-19

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รับสิทธิ์ราคาพิเศษนี้ เมื่อโปรแกรมหลัก (AF1)  และเลือกเพิ่ม ชุดโปรแกรมรอง  AF2, AF3 หรือ AF4  อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สำหรับผู้ที่เลือกโปรแกรมรอง  AF2  กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • สามารถใช้สิทธิ์ซื้อทั้ง 4 โปรแกรมได้ในคราวเดียว
 • ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

BANGPO COVID-19 DRIVE-THRU

BANGPO DRIVE-THRU
WALK-THRU COVID-19 Testing
500 - 3,000 บาท
เข้ารับบริการได้ทุกวัน ไม่ต้องจองล่วงหน้า


เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

RT-PCR 2,500 บาท
RT-PCR+Fit to fly 3,000 บาท
Rapid Antigen Test 500 บาท
Rapid Antigen Test+ใบรับรองแพทย์ 1,050 บาท

BANGPO COVID-19 TESTING DRIVE-THRU AND WALK-THRU

โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid -19 ด้วยวิธี RT-PCR และ Rapid Antigen Test สะดวก สบายในจุดเดียว เข้ารับบริการ 08:00 - 12:00 น. และ 13.00-15.00 น.

ตรวจง่าย! ด้วย 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนการตรวจเบ็ดเสร็จภายใน 5 นาที
 • ลงทะเบียน Online

  • ลงทะเบียนง่ายๆได้ที่ : ลงทะเบียน
  • กรอกเอกสารก่อนเข้ารับการตรวจ: download here
   (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณากรอกเอกสารมายื่น)

 • เข้ารับการตรวจ

  • ให้บริการ ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ดูแผนที่
  • เพียงขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวผ่านโดยไม่ต้องลงจากรถ
  • ยื่นเอกสาร ณ จุดให้บริการ: download here
   (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณากรอกเอกสารมายื่น)
  • เปิดหน้าต่างเพื่อทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ ส่งให้ห้องปฏิบัติการ

 • รอฟังผลตรวจ

  • ตรวจด้วยวิธี RT-PCR รอฟังผลภายใน 24 – 72 ชั่วโมง ส่งผลผ่านช่องทาง E-mail
  • ตรวจด้วยวิธี Rapid Antigen Test รอฟังผลภายใน 1 – 2 ชั่วโมง รอรับผล หรือ ส่งผลทาง "หมอพร้อม"

Drive Thru Test  ตรวจเชื้อโควิด-19  อย่างไร 

 • ให้บริการ ณ คลินิกระบบทางเดินหายใจ(ARI Clinic) โรงพยาบาลบางโพ
 • เพียงขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวผ่านโดยไม่ต้องลงจากรถ เปิดหน้าต่างเพื่อทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ ส่งให้ห้องปฏิบัติการ

Drive Thru Test  ส่งผลอย่างไร 

 • ตรวจด้วยวิธี RT-PCR รอฟังผลภายใน 24 – 72 ชั่วโมง ส่งผลผ่านช่องทาง E-mail
 • ตรวจด้วยวิธี Rapid Antigen Test รอฟังผลภายใน 1 – 2 ชั่วโมง รอรับผล หรือ ส่งผลทาง "หมอพร้อม"

ชำระเงิน ในวันที่เข้ารับบริการ  ทางไหนบ้าง
ช่องทางการชำระเงิน มี 4 ช่องทาง ดังนี้

 • รับชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-2-84826-7
 • รับชำระผ่าน QR Code
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 • รับชำระเงินสด

เปิดให้บริการทุกวัน

฿ 2,500 กรณีไม่ต้องการพบแพทย์

฿ 500 กรณีไม่ต้องการพบแพทย์

โรงพยาบาลบางโพเข้าร่วม "หมอพร้อม Station"

ให้คุณสะดวกพร้อมเดินทาง แสดงผลตรวจ ATK บนมือถือ ก่อนขึ้นเครื่องหรือเดินทางไปต่างจังหวัด บน Digital Health Pass ทั้งใน LINE Official Account และ Application “หมอพร้อม” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเดินทางกับสายการบินภายในประเทศ และแสดงสถานะสุขภาพ เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดหรือสถานที่ต่างๆ ให้คุณได้ท่องเที่ยวอย่างสบายใจ

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ 4D (ULTRASOUND 4D)

โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ 4D (ULTRASOUND 4D)

"หม่าม้ากะป่าป๊า อยากเห็นหน้าหนูไม๊ ?”


“จะดีแค่ไหน ถ้าสามารถเห็นภาพเจ้าตัวน้อย ได้ใกล้ขึ้นก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกภายนอก"
“การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ จะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ Real time ด้วยเทคโนโลยี นี้จึงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของลูกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน”

การตรวจสุขภาพลูกน้อยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ นอกจากสามารถตรวจดูว่ามีความผิดปกติใด ๆ ในร่างกายของผู้ป่วยได้แล้ว ยังสามารถตรวจสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของทารกที่อยู่ในครรภ์ได้อีกด้วย
การทำงานและวิวัฒนาการเครื่องอัลตราซาวด์

เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ถูกส่งผ่านวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว ในอดีตเครื่องจะสามารถมองเห็นภาพทารกได้เป็นแบบสองมิติ (Ultrasound 2D) คือภาพที่มีความกว้างและความยาว แต่ในปัจจุบัน เครื่องมีวิวัฒนาการสามารถเก็บภาพสองมิติหลายๆ ภาพ ตามแนวที่หัวตรวจเคลื่อนผ่านไปและนำมาประกอบกันขึ้นเป็นภาพสามมิติ (3D) ซึ่งจะมองเห็นความลึกของภาพ ทำให้ดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น ส่วนอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) เป็นการเก็บภาพสามมิติแต่ละภาพแล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อและซ้อนกันตามระยะเวลาที่ตรวจ จึงกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว คุณแม่และคุณพ่อ จึงสามารถมองเห็นทารกในครรภ์เคลื่อนไหวแบบ Real-time เห็นกริยา อาการ และอิริยาบถที่กำลังกระทำอยู่ในขณะตรวจครรภ์ เช่น การหาว เตะ เคลื่อนไหว ขมวดคิ้ว ดูดนิ้วโป้ง ลืมตา ขยับริมฝีปาก คุณพ่อคุณแม่จะเห็นทุกอาการเคลื่อนไหวตามเวลาจริงบนหน้าจอทันที

การทำอัลตราซาวด์อันตรายหรือไม่

คุณพ่อคุณแม่หลายรายยังเป็นกังวลอยู่ว่าการตรวจอัลตราซาวด์จะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยหรือไม่ แพทย์หลายท่านยังไม่เคยพบรายงานใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจอัลตราซาวด์ทำอันตรายต่อทารกหรือมารดาเลย แม้จะมีการตรวจซ้ำหลายครั้งก็ตาม หากจะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยความผิดปกติของทารกมากกว่า และช่วยให้แพทย์ตัดสินใจในการให้การรักษาด้วย ดังนั้นการอัลตราซาวด์ทารกจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกท่าน

คุณพ่อคุณแม่จะเลือกใช้อัลตร้าซาวด์แบบไหน

การตรวจภาพทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ 2 มิติ (2D)

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ 2 มิติ (2D) เป็นการคัดกรองสุขภาพทารกในครรภ์

การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

การตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เห็นทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาเสมือนจริงแบบ Real-time เห็นกริยา อาการ และอิริยาบถที่กำลังกระทำอยู่ในขณะตรวจครรภ์ เช่น การหาว การขยับนิ้ว การหันหน้า การได้ยินเสียงหัวใจลูกน้อยเต้น เป็นต้น สามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก นอกจากนี้แพทย์จะสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายนอก เช่น ปากแหว่ง นิ้วมือ เท้าเกิน และประเมินการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการในครรภ์ที่เหมาะสม ตำแหน่งทารก สายสะดือ และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารก

 • ใบหน้า และอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของทารก
 • แขน ขา มือ เท้า และนิ้ว
 • หัวใจ และการไหลเวียนเลือดของทารก
 • โครงสร้างกะโหลกศีรษะ และสมองทารก
 • กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต
 • อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาว และน้ำหนัก
 • เพศของทารก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำอัลตราซาวด์แบบ 4 มิติ
 • ช่วงอายุครรภ์ประมาณ 26 – 32 สัปดาห์ จะสามารถเห็นแค่โครงกระดูกของเด็กได้มากกว่าอายุครรภ์น้อยกว่า 26 สัปดาห์ และเมื่ออายุครรภ์หลังจาก 32 สัปดาห์ไปแล้ว อาจจะมองเห็นไม่ชัด เพราะลูกอาจจะเริ่มกลับหัว บริเวณหน้าอาจจะอยู่บริเวณกระดูกเชิงกราน
 • การอัลตราซาวด์แต่ละครั้งอาจจะไม่เห็นหน้าลูกทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าลูกกำลังนอนท่าไหน แพทย์อาจจะช่วยกระตุ้นให้เด็กขยับตัว พลิกตัวไปมา เพื่อหามุมให้เห็นหน้าชัดขึ้น แต่เด็กบางคนไม่ยอมพลิกตัว คุณแม่จึงต้องลองเปลี่ยนท่านอนเองเพื่อให้ได้มุมที่ดีขึ้น แต่บางครั้งเด็กก็ยังไม่สามารถพลิกมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้
 • การอัลตราซาวด์ 4 มิติ ปลอดภัยเท่าเทียมกันกับการทำแบบ 2 มิติ เพราะใช้พื้นฐานของการทำแบบ 2 มิติ แต่มาปรับเพิ่มมิติอื่น ๆ เองจากเครื่องมือ

“การตรวจอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ จะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ Real time ด้วยเทคโนโลยี นี้จึงช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของลูกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน”

 • คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวและอิริยาบถของลูกในครรภ์ แบบ Real Time เช่น สามารถมองเห็นว่าลูกกำลังหาว ดูดนิ้ว ยิ้ม กลืนน้ำคร่ำ กระพริบตาหรือขยับนิ้วมือ
 • สามารถประเมินสภาวะร่างกายและพัฒนาการของลูกน้อย
 • ทราบเพศ และ สัมผัสถึงการเต้นของหัวใจลูกน้อย
 • สามารถบันทึกภาพอัตราซาวด์ และเปิดได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์  ♥ New ♥ 
แพคเกจ Ultrasound 4D
รายการ
ราคา
1 ครั้ง 3,500.-
2 ครั้งหรือมา 2 ท่าน 6,600.-
3 ครั้งหรือมา 3 ท่าน 9,000.-
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการรับวัคซีน

เข้ารับวัคซีน Moderna


เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ขั้นตอนการรับบริการวัคซีน Moderna

 • สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร 2 (อาคารศูนย์การแพทย์)
 • เวลา 07.30-13.30 น. ตามวันและเวลาที่จองในระบบ
  รอบที่ 1 07.30-10:30 น.
  รอบที่ 2 10:30-13.30 น.
 • สิ่งที่ต้องนำมา บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) และใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบสิทธิ์ (เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์)

  • บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • ใบเสร็จรับเงิน

 • เข้ารับวัคซีนและสังเกตอาการ

วันเวลาการให้บริการ

ผังการให้บริการวัคซีน

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.พลอยไพลิน มโนวิลาส

PLOYPAILIN MANOVILAS, DDS
Specialty
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน   Endodontist

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร ฯ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
THU 10:00 - 17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5