นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร

นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและใบหน้า

นพ.ปรีชา ศิริทองถาวร

PREECHA SIRITONGTAWORN, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ใบหน้า

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2522
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2527
 • ประกาศนียบัตร การปฎิบัติรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้าหัก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2526
 • ประกาศนียบัตร Trauma Fellow (University of Colorado School of Medicine) พ.ศ.2531
 • ประกาศนียบัตร AOA/ASIF Maxillofacial Course AO-lnternational พ.ศ.2535
 • ประกาศนียบัตร Advanced Trauma Life Support Student&instuctor พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตร Definitive Surgical Trauma Care พ.ศ.2548
 • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545
 • หนังสืออนุมัติสาขาเวชบำบัดวิกฤต พ.ศ.2545
 • หนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.2547
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2550 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2552 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 -20:00
SAT 09:00 - 13:00

พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและมะเร็งเต้านม

พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

CHUANPIT BUNYARATAVEJ, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไปและมะเร็งเต้านม Oncoplastic & Reconstructive Breast Surgery

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THE 10:00 - 15:00

นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์

นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์

SARUN  PACHARAPAKORNPONG, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY
 • ผื่นคัน สีผิวผิดปกติ
 • เนื้องอกผิวหนัง
 • ผมร่วง รังแค ความผิดปกติของเส้นผมและเล็บ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Master of science in clinical dermatology , Thammasat University
 • Baclielor degree Doctor of medicine , Thammasat University
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00
SUN 16:00 - 19:00

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

THANACHAT  RUTMUMMOI, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 117:00 - 20:00 (พฤหัสที่ 2, 4)

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.รวิวรรณ มหาคุณากร

RAWIWAN MAHAKUNAKORN, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Fellow In Dermatologic Laser Surgery
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 12:00
WED 09:00 - 12:00

นพ.สมยศ  กิตติมั่นคง

นพ.สมยศ     กิตติมั่นคง
แพทย์ผิวหนังและความงาม

นพ.สมยศ     กิตติมั่นคง

SOMYOT  KITTIMUNKONG, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Fellow In Dermatologic Laser Surgery
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00
FRI 17:00 - 20:00

พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ

พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ

SIRINYA  NAWASITSOPON, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Diplema Course in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
 • Fellowship Training in cutaneous and laser surgery สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 12:00 - 15:00

นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล
แพทย์ หู คอ จมูก

นพ.พิศิษฐ์ วณิชากรตระกูล

PISIT WANICHAKORNTRAKUL, M.D.
Specialty
 • โรคทางหู คอ จมูก

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
 • วุฒิบัตรโสต คอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00

พลโท ศ.คลินิก นพ. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

พลโท ศ.คลินิก นพ. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
แพทย์ หู คอ จมูก

พลโท ศ.คลินิก นพ. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ

PHANUVICH  PUMHIRUN, M.D.
Specialty
 • โรคภูมิแพ้,โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 •  
 • โรคภูมิแพ้ทางจมูก,โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง,โรคหืด,โรคภูมิแพ้อาหาร

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ประกาศนียบัตร : โสต ศอ นาสิก สถาบัน Georgetown Medical Center U.S.A.
 • Allergy Clinical Immunology สถาบัน Walter Reed Army Medical Center U.S.A
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
 • ศาสตราจารย์คลินิก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา
 • คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารทางวิชาการด้านคลินิก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
 • กรรมการพิจารณางานทางวิชาการของผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการแพทยสถา
ประสบการณ์ในการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ผู้อำนวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 13:00 - 15:00

พญ.อาชวี สุขรัตน์

พญ.อาชวี สุขรัตน์
จักษุแพทย์

พญ.อาชวี สุขรัตน์

ACHAVEE  SUKRAT, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา
 • สาขากระจกตาและแก้สายตาผิดปกติ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ประกาศนียบัตร สาขากระจกตาและการแก้สายตาผิดปกติ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 09:00 - 15:00
WED 13:00 - 16:00
THU 09:00 - 15:00
FRI 09:00 - 12:00

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร
จักษุแพทย์

นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

SUPAWAT HONGSAKORN, M.D.
Specialty
 • จักษุวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2543
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสวย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 17:00 - 20:00

พญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พ.ญ. นพนฤภร  โรงสะอาด

NOPNARUEPORN  RONGSAARD, M.D.
Specialty
 • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Fellowship Traning in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 16:00 - 19:00
SAT 10:00 - 14:00