การใส่ฟันทดแทนชนิดต่างๆ

Tooth Replacement
การใส่ฟันทดแทนชนิดต่างๆ
ฟัน มีหน้าที่หลักในการบดเคี้ยวอาหารเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้การออกเสียงเป็นไปได้อย่างชัดเจนทั้งยังช่วยรักษาโครงสร้างของใบหน้า ริมฝีปากให้มีความสมดุลได้อีกด้วย หากต้องสูญเสียฟันธรรมชาติไปโดยมิได้ใส่ฟันเทียมทดแทน ย่อมจะทำให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารต่ำลง อาจทำให้ออกเสียงได้ไม่ชัดและความมั่นใจถูกลดทอนลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้
ถอนฟันไปแล้ว แต่ไม่ใส่ฟันทดแทนได้หรือไม่?
โดยปกติทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่ฟัน ทดแทนในทุกๆตำแหน่ง หลังจากที่ถอนฟันไปแล้ว ประมาณ 1 เดือน เนื่องจากหากไม่ได้รับการใส่ฟันทดแทนอาจทำให้ฟันที่อยู่ข้างเคียงและฟันคู่สบล้มหรือยื่นยาวมายังช่องว่าง ที่เคยได้รับการถอน (ดังรูป)
null

รูป ฟันล้ม
ส่งผลให้เกิดการสบกระแทก เศษอาหารติด และเกิดเป็นโรคปริทันต์อักเสบและอาจจำเป็นต้องถอนฟันซี่ใกล้เคียงในเวลาต่อมา แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีเช่น ฟันที่ถูกถอนนั้นเป็นตำแหน่งของฟันคุด ฟันเกิน ฟันฝัง ฟันที่ถอนเพื่อจัดฟัน ฟันผิดตำแหน่ง หรือเป็นตำแหน่งที่ ฟันซี่นั้นไม่มีคู่สบและยังเหลือฟันมากพอที่จะสามารถเคี้ยวอาหารได้ดี อาจไม่จำเป็นต้องใส่ฟันทดแทน
การเตรียมสภาวะช่องปากให้พร้อมก่อนการใส่ฟันทดแทน
เพื่อให้ฟันเทียมนั้นสามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุด และรองรับพอดีกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องซ่อมหรือท่าบ่อยใหม่ๆ ในอนาคต ทันตแพทย์จะวางแผนเตรียมช่องปากก่อนเริ่มขั้นตอนฟันเทียม
ขั้นตอนและวิธีการเตรียมช่องปาก
ในแต่ละรายล้วนไม่เหมือนกัน ขึ้นกับสภาวะช่องปากในขณะนั้น ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การอุดฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน ถอนฟันบางซี่ที่ไม่อาจบูรณะได้ ตกแต่งกระดูกที่คมหรือปลูกกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียม เป็นต้น
ฟันเทียมทดแทนชนิดต่างๆ
1. ฟันเทียมชนิดถอดได้
null

รูป 1.1 ตัวอย่าง ฟันเทียมชนิดถอดได้(ฐานโลหะ)
1.1 ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานโลหะ
ข้อดี
ข้อควรพิจารณา
 • ฐานบางและแข็งแรงกว่าฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิก/พลาสติก
 • ฐานบางและแข็งแรงกว่าฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิก/พลาสติก
 • ขั้นตอน/ค่าใช้จ่ายสูงกว่าฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิก/พลาสติก
 • การเติมฟัน ในอนาคตทำได้ยากกว่าฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิก/พลาสติก
 • null

  รูป 1.2 ตัวอย่าง ฟันเทียมชนิดถอดได้(ฐานอะคริลิก/พลาสติก)
  1.2 ฟันเทียมถอดได้ฐานอะคริลิก/พลาสติก
  ข้อดี
  ข้อควรพิจารณา
 • ไม่ต้องผ่าตัด ขั้นตอน/ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานโลหะ
 • สามารถเติมได้หากต้องถอนฟันในอนาคต
 • ฐานฟันปลอมมีความหนามากกว่าโลหะ
 • อาจมี โอกาสแตกหักได้หากทำตกหล่น
 • 2. ฟันเทียมชนิดติดแน่น
  null

  รูป 2.1 รากฟันเทียม
  2.1 รากฟันเทียม (Dental Implant)
  ข้อดี
  ข้อควรพิจารณา
 • ไม่ต้องกรอแต่งฟันซี่ใดๆ
 • ให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันเทียมชนิดอื่นๆ
 • สามารถใช้เป็นฐานเพิ่มการยึด ติดของฟันเทียมถอดได้ทั้งปากได้
 • ต้องมีกระดูกรองรับการฝังรากฟันเทียมที่มาก เพียงพอ
 • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าฟันเทียมชนิดอื่นๆ
 • การรักษามี 2-3 ขั้นตอนในช่วงเวลาประมาณ 3-6 เดือน
 • null

  รูป 2.2
  2.2 ครอบฟัน (Crown)/สะพานฟัน(Bridge)
  ข้อดี
  ข้อควรพิจารณา
 • วัสดุมีให้เลือกหลากหลายชนิด มีความแข็งแรงทนทาน มักใช้เพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาแล้ว หรือฟันที่ไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้
 • ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ฟันเทียมชนิดถอดได้
 • ต้องได้รับการกรอตกแต่งฟันซี่นั้นๆ หรือฟันข้างเคียง
 • การดูแลและท่าความสะอาด ฟันเทียมชนิดต่างๆ
  ฟันเทียมชนิดติดแน่นสามารถแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันและแปรงซอกฟันได้ในรายที่ใส่ครอบฟัน (หรือรากฟันเทียม) หากมีสะพานฟันร่วมด้วยแนะนําใช้ Superfloss หรือไหมขัดฟันร่วมกับ Floss Threader ทำความสะอาดใต้สะพานฟันเพราะแม้จะได้รับการครอบฟันแล้ว แต่ฟันก็ยังจะสามารถผุต่อหรือเกิดโรคปริทันต์ต่อได้ในอนาคต
  ฟันเทียมชนิดถอดได้
  • ถอดออกในเวลากลางคืน และแช่ในน้ำสะอาดอุณหภูมิปกติ ไม่ใช้น้ำเย็นจัด/ร้อนจัด
  • แปรงด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาล้างจาน ไม่ใช้ยาสีฟัน ทำความสะอาด เพราะผงขัดอาจทำให้ฐานฟัน ปลอมถูกขีดข่วนได้
  • ใช้งานอย่างระวังมิให้ตกหล่น เนื่องจากสามารถ แตกหักได้
  • หลังทานอาหารทุกครั้งแนะนำาถอดล้างทำความ สะอาด และบ้วนปาก
  • ตรวจเช็คฟันปลอมเป็นระยะทุกๆ 6 เดือน
  • สามารถใช้เม็ดฟูทำความสะอาดฟันปลอมได้
  • สามารถใช้กับกาวยึดติดฟันปลอมได้ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
  อัตราค่าบริการทันตกรรม
  รายการ
  ค่าบริการ
  ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกเริ่มต้น
  3,000 บาท (ซี่ต่อไป +500)
  แบ่งชำระเป็นรายครั้ง
  ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
  8,000 บาท (ซี่ต่อไป +500)
  แบ่งชำระเป็นรายครั้ง
  ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อชิ้น)
  10,000 - 15,000 บาท
  แบ่งชำระเป็นรายครั้ง
  ครอบฟัน (ขึ้นกับชนิดวัสดุ)
  10,000 - 20,000 บาท
  แบ่งชำระเป็นรายครั้ง
  เดือยฟัน
  4,500 - 5,000 บาท
  แบ่งชำระเป็นรายครั้ง
  รากฟันเทียม(ขึ้นกับยี่ห้อวัสดุ)
  55,000-75,000 บาท
  แบ่งชำระเป็นรายครั้ง
  เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (ฟิล์มละ)
  150 บาท
  เอกซเรย์พานอรามิค (ฟิล์มละ)
  800 บาท

  โปรแกรมและแพ็คเกจ