ชุดตรวจสุขภาพ S, M, L

ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างเร่งรีบ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะเป็นพิษ จึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การขาดการออกกำลังกาย การไม่ตระหนักในการรับประทานอาหาร รวมถึงมลภาวะทางจิตใจ ขาดความสมดุลของชีวิต ทำให้เกิดความเคยชิน จนกลายเป็นภัยคุกคามสุขภาพได้ การตรวจสุขภาพประจำปีจึงมีความจำเป็น เพื่อสำรวจว่าระบบต่างๆ ในร่างกายเรามีความผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่อัวยวะใด เพื่อจะได้รักษา ป้องกัน หรือ ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากมีการดูแลอย่างดี ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขแต่ระยะต้นๆ ร่างกายก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายการตรวจ S Care M Care L Care
ชาย หญิง ชาย หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เฉพาะทาง Physical Examination
 • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 • HbA1C
 • ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test : SGPT
 • SGOT
 • Alkaline Phosphatase
 • Bilirubin (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
 • Total Protein (Albumin, Globulin)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับบี HBsAb
 • ตรวจการทำงานของไต Kidney Function Test : Creatinine
 • BUN
 • EGFR
 • ไธรอยด์ฮอร์โมน TSH and Free T4
 • ตรวจหากรดยูริค Uric Acid
 • ไขมันคอเลสเตอรอลเลือด Cholesterol
 • ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride
 • ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP for Liver Cancer
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA for GI Cancer
 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA for Prostate Cancer
 • ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination
 • ตรวจอุจจาระ Stool Examination width Occult blood
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram (Echo)
 • ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular Screening (ABI)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density
 • ตรวจอัลตราซาวด์อวัยวะช่องท้อง Ultrasound Whole Abdomen
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก Liquid Pap Smear
 • ตรวจแมมโมแกรมมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวด์ Mammogram and Breast Ultrasound
 • การหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index
 • ราคาแพคเกจ 2,900.- 5,500.- 8,200.- 13,300.- 15,800.-

  • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  S Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30 ปี  หรือวัยทำงาน
  • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  หรือ วัยทำงาน และผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
  • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  L Care  เหมาะสำหรับ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  40  ปีขึ้นไป  หรือผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

  Share this :