รู้เรา เอาชนะภูมิแพ้


รู้เรา เอาชนะภูมิแพ้

“รู้เรา เอาชนะภูมิแพ้”

เราจะทราบได้อย่างไร ว่าราแพ้อะไร และหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น โดยไม่เข้าไปใกล้ สารที่ก่อภูมิแพ้บางชนิดเราต้องรับประทานและพบเจอตลอดเวลา หากเราไม่ทราบ บางครั้งก่อให้เกิดเพียงแค่ ความรำคาญ เช่น น้ำตาไหล คัดจมูก จาม บางครั้งอาจทำให้เกิด ลมพิษ ผื่นแดง และอาจถึงขั้นหายใจติดขัด เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เรารุ้สึกไม่สบายได้ เพียงแค่เราทราบว่าเราแพ้อะไร

01-01-01-01_resize-724x1024