แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว
อัมพฤกษ์ อัมพาต

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่โรงพยาบาลบางโพ