พญ.สุภัทศิณี เกษรพิกุล
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พญ.สุภัทศิณี เกษรพิกุล

SUPATSINEE KESORNPIKUL, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • การผ่าตัดแบบส่องกล้อง

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) 
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ประกาศนียบัตร ศัลยแพทย์ทั่วไป
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 13:00
TUE 08:00 - 16:00
WED 08:00 - 16:00
THU 08:00 - 16:00
FRI 08:00 - 13:00
SUN 16:00 - 20:00