ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2020

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่โรงพยาบาล   ท่านละ 849.-
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่บ้าน

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ    1-3 ท่าน         ท่านละ  849.-
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ    4 ท่านขึ้นไป   ท่านละ  700.-

วัคซีนอื่นๆ 

 • วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธฺุ์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน) เข็มละ   3,250  บาท
 • วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน)    เข็มละ    1,700  บาท
 • วัคซีนงูสวัด                                                                             เข็มละ    5,555  บาท
 • วัคซีนอีสุกอีใส                                                                        เข็มละ    1,700  บาท
  *** ในระยะไม่เกิน 20 กิโลเมตร จากโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   02 587 0144   09 4495 4010
รับบริการที่บ้าน ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/fm77CvTdWUCeHxFF8

กรอกข้อมูล เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

เพื่อสร้างความอุ่นใจ ปลอดภัย   สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการมาโรงพยาบาล    โรงพยาบาลบางโพจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุให้ถึงบ้าน

เงื่อนไขการใช้บริการที่บ้าน
 1. ราคาดังกล่าวเฉพาะโรงพยาบาลการใช้บริการที่บ้านเท่านั้น  ราคารวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว
 2. ราคาดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563
 3. บริการดังกล่าว ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
 4. ผู้รับบริการทุกคนจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น
 5. บริการดังกล่าว จะต้องจองล่วงหน้า 3 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
 6. บริการดังกล่าว ให้บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่เกิน 20 กม. จากโรงพยาบาล
 7. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ยกเลิกทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันรับบริการได้
  (แจ้งล่วงหน้า 1 วัน ที่เบอร์ 02 587 0144  ต่อ 2110-3)

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดทุกปี ก่อนฤดูที่มีการระบาด (ฤดูฝน และฤดูหนาว) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  การฉีดวัคซีนทุกปีเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในแต่ละปี วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน จนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน

Share this :