ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน

1 - 3 ท่าน : 849.- (ต่อท่าน)

4 ท่านขึ้นไป : 700.- (ต่อท่าน)


สุขภาพดีทั้งครอบครัวไม่ใช่เรื่องยาก
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน
รายการ
ราคา(ต่อท่าน)
1 - 3 ท่าน 849.-
4 ท่านขึ้นไป 700.-
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาล
รายการ
ราคา(ต่อท่าน)
1 - 3 ท่าน 849.-
4 ท่านขึ้นไป 700.-
ฉีดวัคซีนอื่น ๆ ที่บ้าน
รายการ
ราคา(เข็ม)
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธฺุ์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน) 3,250.-
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน) 1,700.-
วัคซีนงูสวัด 5,555.-
วัคซีนอีสุกอีใส 1,700.-
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
ราคารวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว
  1. ไม่สามารถซื้อสิทธิ์เก็บไว้ได้
  2. รับบริการตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปและใช้บริการภายในวันเดียวกันทุกท่าน(พร้อมกัน)
  3. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
  4. ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
  5. จะต้องจองล่วงหน้า 3 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
  6. ให้บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่เกิน 20 กม. จากโรงพยาบาล
  7. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ยกเลิกทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวันรับบริการได้
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

Share this :