นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

นพ.คงพจน์ วิรุฬห์พจน์

Kongpoj Wirunpoj, M.D.
Specialty
 • ระบบประสาทและสมอง
 • Neurologist

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตร อายรุศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 16:00 - 20:00

นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

Sleep Apnea Syndrome


คุณมีอาการแบบนี้ หรือไม่?
 1. ขับรถหรือเข้าประชุมนานๆ แล้วเผลอหลับ
 2. คนที่บ้านบอกว่านอนกรนเสียงดัง ปวดหัวเหมือนนอนไม่พอ
 3. ตรวจร่างกายแล้ว ความดันโลหิตสูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
ถ้ามีอาการดังกล่าวคุณอาจเป็น โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับโดยไม่รู้ตัว
เรามักเข้าใจผิดกันมานานแล้วว่า คนนอนหลับสนิทต้องมีอาการกรนร่วมด้วย ยิ่งกรนดังก็หมายถึงคนๆ นั้นกำลังนอนหลับฝันดีทีเดียว และคนที่กรนก็มักจะมีรูปร่างที่อ้วนใหญ่ ผู้ที่จมูกอักเสบ โครงหน้าผิดรูป เช่น คางสั้น ลิ้นโต คนที่ทำงานหักโหม นักกีฬา ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทานยานอนหลับ ดื่มแอลกอฮอล์ประจำ สูบบุหรี่จัด เป็นต้น และพบมากในเพศชายมากกว่า เพศหญิง ซึ่งคนเหล่านี้มักมีอาการง่วงนอนทุกสถานที่ หลับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นขณะขับรถติดไฟแดงนานๆ ซึ่งอาจประสบอุบัติเหตุได้ หรือขณะ นั่งประชุม นั่งเรียน นั่งอ่านหนังสือ ตื่นเช้าทำให้รู้ไม่สดชื่นเหมือนนอนหลับไม่เต็มอิ่ม ทั้งๆที่นอนเพียงพอแล้ว เวลากลางวันจึงง่วงนอนมากผิดปกติ อาการนอนกรนเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมาก จนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ขณะนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพบได้ประมาณร้อยละ 25 ในเพศชาย และร้อยละ 15 ในเพศหญิง ทางการแพทย์เรียกว่า “Sleep Apnea Syndrome”
ความผิดปกติในการนอนกรนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. อาการนอนกรนธรรมดา
ไม่มีอันตรายเพราะไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย มีผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้อื่น โดยเฉพาะกับคู่นอน บุคคลอื่นๆ ในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน เช่น ทำให้ผู้อื่นนอนหลับยากหรืออาจมากจนกระทั่งมีผลกระทบต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวได้ เช่น อาจทำให้เกิดการหย่าร้างของคู่สามีภรรยา
2. การกรนแบบก่อโรค
มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย ทางการแพทย์เรียกว่า “Sleep Apnea Syndrome” ผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพ คือผู้ที่มีภาวะนี้จะมีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน และในโรงงานอุตสาหกรรมได้ง่ายมีอัตราเสี่ยงสูงจะเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ ตามมาหลายโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคของหลอดเลือดในสมอง ตลอดจนการมีสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลง !!!
การตรวจสุขภาพการนอนกรน (Sleep test)
เป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญเพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับด้วย ปัจจุบันจัดว่าเป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐานสากล เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพบบ่อย เช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับเป็นต้น ซึ่งแพทย์จะประมวลประวัติ ผลการตรวจร่างกายทาง หู คอ จมูก และตรวจร่างกายโดยรวมแล้วแนะนำให้ตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep Test เพื่อหาระดับความรุนแรงและอาการของโรคจากระดับความลึกของการนอนหลับ โดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยว่าจะมีภาวะการณ์หยุดหายใจร่วมด้วยว่าสมองมีการขาดออกซิเจนมากน้อยเพียงใด ซึ่งในขณะนอนหลับจะมีการบันทึกข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อที่แพทย์จะทำการวิเคราะห์ผล และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมเป็นลำดับต่อไป
แนวทางการรักษา
 • นอนตะแคง
 • ลดน้ำหนัก
 • การผ่าตัดตกแต่งทางเดินหายใจส่วนบน
 • เครื่องซีแพพ CPAP (Continuous positive airway pressure) เพื่อช่วยหายใจขณะนอนหลับ
เครื่องซีแพพ CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure)
เป็นเครื่องผลิตแรงดันอากาศให้เพียงพอในการเปิดทางเดินหายใจในขณะหายใจเข้า เครื่อง CPAP มีประสิทธิภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในการรักษาปัญหาการขาดลมหายใจ โดยส่งอากาศเข้าสู่ทางเดินหายใจ ผ่านทางหน้ากากครอบจมูกหรือปาก ประโยชน์ของเครื่อง CPAP นอกจากขจัดปัญหาการขาดลมหายใจทำให้ร่างกายไม่ขาดออกซิเจน และมีคุณภาพการนอนดีขึ้นยังช่วยลดปัญหาความง่วงนอนช่วงกลางวัน ลดอุบัติเหตุ และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกด้าน นอกจากนั้นการใช้เครื่อง CPAP ยังลดปัญหาสืบเนื่องในระยะยาวจากการขาดอากาศเป็นระยะ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง
โรคเส้นเลือดตีบในสมอง และโรคหัวใจ รวมทั้งโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

โปรแกรมและแพ็คเกจ

ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ "การนอนกรน"

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ
อายุรแพทย์

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ

PANCHITA RASAMEESURAWUTTIKUN, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 20:00
TUE 09:00 - 20:00
THU 17:00 - 20:00
FRI 09:00 - 20:00
SAT 13:00 - 20:00
SUN 13:00 - 20:00

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต
อายุรแพทย์

นพ.วรชาติ ทุมโฆสิต

VORACHATI TOOMKOSITA, M.D
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย Diplomate American Board of Internal Medicine

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 10:00 - 12:00
TUE 10:00 - 12:00
WED 10:00 - 12:00
THU 10:00 - 12:00
FRI 10:00 - 12:00
SAT 10:00 - 11:00

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล
อายุรแพทย์

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

KONGKIAT LERTPIPATMONGKON, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและชิรพยาบาล
 • วว. อายุรกรรมทั่วไป
 • ประธานองค์กรแพทย์/ ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อภายในร.พ, ร.พชุนยอม จ.แม่ฮ่องสอน

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 07:00 - 15:00
TUE 07:00 - 15:00
WED 07:00 -20:00
THU 07:00 - 15:00
FRI 07:00 - 20:00

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

CHUTIMA SAIPETCH, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
 • โรคลมชัก และความผิดปกติในการนอนหลับ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) (เกียรตินิยม อันดับ 1)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548

 • Internal Medicine Residency

  State University of New York, Syracuse, New York, USA

 • Neurology Residency

  University of Massachusetts Medical Center, Worcester, MA

 • Clinical Neurophysiology Fellowship

  University of California at Los Angeles (UCLA), Los Angeles, CA

 • Epilepsy Fellowship

  Baylor College of Medicine, Houston, TX


วุฒิบัตร
 • American Board of Internal Medicine, 2011
 • American Board of Psychiatry and Neurology, 2014
 • Certification in the Subspecialty of Clinical Neurophysiology, 2015
 • Certification in the Subspecialty of Epilepsy, 2016

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 12:30 - 17:30
TUE 12:30 - 17:30
WED 12:30 - 17:30
THU 12:30 - 17:30
FRI 12:30 - 17:30
SAT 10:00 - 13:00