พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ
อายุรแพทย์

พญ.พัณณ์ชิตา รัศมีสุรวุฒิคุณ

PANCHITA RASAMEESURAWUTTIKUN, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 09:00 - 20:00
TUE 09:00 - 20:00
THU 17:00 - 20:00
FRI 09:00 - 20:00
SAT 13:00 - 20:00
SUN 13:00 - 20:00