พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์
อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

พญ.ชุติมา สายเพ็ชร์

CHUTIMA SAIPETCH, M.D.
Specialty
 • อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
 • โรคลมชัก และความผิดปกติในการนอนหลับ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ) (เกียรตินิยม อันดับ 1)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548

 • Internal Medicine Residency

  State University of New York, Syracuse, New York, USA

 • Neurology Residency

  University of Massachusetts Medical Center, Worcester, MA

 • Clinical Neurophysiology Fellowship

  University of California at Los Angeles (UCLA), Los Angeles, CA

 • Epilepsy Fellowship

  Baylor College of Medicine, Houston, TX


วุฒิบัตร
 • American Board of Internal Medicine, 2011
 • American Board of Psychiatry and Neurology, 2014
 • Certification in the Subspecialty of Clinical Neurophysiology, 2015
 • Certification in the Subspecialty of Epilepsy, 2016

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 12:30 - 17:30
TUE 12:30 - 17:30
WED 12:30 - 17:30
THU 12:30 - 17:30
FRI 12:30 - 17:30
SAT 10:00 - 13:00