นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล
อายุรแพทย์

นพ.ก้องเกียรติ เลิศพิพัฒน์มงคล

KONGKIAT LERTPIPATMONGKON, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและชิรพยาบาล
  • วว. อายุรกรรมทั่วไป
  • ประธานองค์กรแพทย์/ ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อภายในร.พ, ร.พชุนยอม จ.แม่ฮ่องสอน

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 07:00 - 15:00
TUE 07:00 - 15:00
WED 07:00 -20:00
THU 07:00 - 15:00
FRI 07:00 - 20:00