พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ
สูตินรีแพทย์

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

PHANITRA MANEERATPRASERT, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช
  Obstetric & Gynaecology

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
 • วว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

KUSSATHIN BURANAWIT, M.D.
Specialty
 • สูตินรีเวช สาขามะเร็งวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์ 2523
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยสูติ-นรีเวช พ.ศ.2530
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิกขั้นสูง 2528
 • FELLOW IN GYNECOLOGY ONCOLOGY USA 2536
 • CERIFICATE IN SAFETY HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIAL 2536
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว 2544
 • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา 2547

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 17:00 - 20:00 เฉพาะนัด

รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงเด่นนพพร สุดใจ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พญ.เด่นนพพร สุดใจ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงเด่นนพพร สุดใจ

Associate Professor Dennopporn Sudjai, MD
Specialty
 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ตารางออกตรวจ
     วัน เวลา
     SUN 13:00 - 17:00

     นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

     นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
     สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

     นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์

     NUTTHAPHON IMSOM-SOMBOON, M.D.
     Specialty
     • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

     Language Spoken
     • อังกฤษ, ไทย

     ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
     • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
     • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics Gynaecology)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
     • วุฒิบัตร เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

     ตารางออกตรวจ
     วัน เวลา
     FRI 17:00 - 20:00

     พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช

     พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช
     สูตินรีแพทย์

     พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช

     BUDSABA WIRIYASIRIVAJ, M.D.
     Specialty
     • สูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ระบาดวิทยา, ภาวะมีบุตรยาก

     Language Spoken
     • อังกฤษ, ไทย

     ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
     • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     • วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     • วว. เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ,ระบาดวิทยา
     • มหาบัณฑิต  สาขาภาวะมีบุตรยาก

     ตารางออกตรวจ
     วัน เวลา
     THU 17:00 - 20:00