พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ
สูตินรีแพทย์

พญ.ผณิทรา มณีรัตน์ประเสริฐ

PHANITRA MANEERATPRASERT, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช
    Obstetric & Gynaecology

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล
  • วว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 09:00 - 12:00