พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช
สูตินรีแพทย์

พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช

BUDSABA WIRIYASIRIVAJ, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ระบาดวิทยา, ภาวะมีบุตรยาก

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว. เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ,ระบาดวิทยา
  • มหาบัณฑิต  สาขาภาวะมีบุตรยาก

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 20:00