พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช
สูตินรีแพทย์

พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช

BUDSABA WIRIYASIRIVAJ, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ระบาดวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 09:00 - 15:00

Share this :