พญ.เด่นนพพร สุดใจ
สูตินรีแพทย์ สาขา มารดาและทารกในครรภ์

พญ.เด่นนพพร สุดใจ

DENNOPPORN SUDJAI, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช สาขามารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชิพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • แพทย์เฉพาะทางด้านมารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านดูผลอัลตร้าซาวด์
  • อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

 


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 13:00 - 17:00