ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา

ผศ.นพ.กุศทินญ์ บูรณะวิทย์

KUSSATHIN BURANAWIT, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช สาขามะเร็งวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์ 2523
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิทยาลัยสูติ-นรีเวช พ.ศ.2530
  • ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิกขั้นสูง 2528
  • FELLOW IN GYNECOLOGY ONCOLOGY USA 2536
  • CERIFICATE IN SAFETY HANDLING OF RADIOACTIVE MATERIAL 2536
  • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว 2544
  • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา 2547

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 17:00 - 20:00 เฉพาะนัด