โปรแกรมและแพ็คเกจคลินิกอายุรกรรม

เดือน 9 ตรวจสุขภาพ 1299

เดือน 9 ตรวจสุขภาพ 1 […]

วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก 1 […]

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศ […]

ตรวจหาสารกัญชาในปัสสาวะ

ตรวจหาสารกัญชา ในปัส […]

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 […]

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

การดูแลหัวใจให้แข็งแ […]

ตรวจสุขภาพ

ตรวจ 4 รายการ : 999. […]

ตรวจเช็คโรคระบบประสาทและสมอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบ […]

DM Care ตรวจคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค

วัคซีนป้องกันโรคร้าย วัย 50+

เตรียมความพร้อม สู่ […]