โปรแกรมและแพ็คเกจคลินิกอารุกรรม

เพราะหัวใจต้องการคนดูแล

การดูแลหัวใจให้แข็งแ […]

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ […]

ตรวจสุขภาพ

ตรวจ 4 รายการ : 999. […]

ตรวจเช็คโรคระบบประสาทและสมอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบ […]

“DM Care” ตรวจคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนเกิดโรค

วัคซีน…….ป้องกันโรคร้าย วัย 50+

เตรียมความพร้อม สู่ […]

Share this :