พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์

พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์
กุมารแพทย์

พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์

VIBUDHKTTIYA CHITTATHANASESH, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ กรมแพทย์ทหารอากาศ
วัน เวลา
MON 10:00 - 17:00
TUE 15:00 - 20:00
THU 11:00 - 20:00
SUN 8:00 - 17:00

นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล

นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล
กุมารแพทย์

นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล

WIROTE AREEKUL, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรมเวชศาสตร์วัยรุ่น
  Pediatric Adolescent Medicine

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • วุฒิบัตรกุมารแพทย์  สาขากุมารเวชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • Thai Board of Pediatrics
 • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น
 • Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Adolescent Medicine (USA)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 20:00
SAT 09:00 - 12:00

นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์

นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
กุมารแพทย์

นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์

VIPAT CHAROENSIRIWAT, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 13:00 - 17:00

พญ.อารยา จารุวณิช

พญ.อารยา จารุวณิช
กุมารแพทย์ / ระบบประสาท

พญ.อารยา จารุวณิช

ARAYA CHARUVANIT, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรม
 • สาขาประสาทวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • วุฒิบัตรกุมารแพทย์
 • อนุมัติบัตร แพทย์ผู้ชำนาญ สาทกุมารประสาท
 • Certificate in Pediairic Neurology Sydney Australia

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 17:00 - 20:00

พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์

พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์
กุมารแพทย์

พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์

KWANJUN KHAMBANONDA, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/รางวัล
 • ชนะเลิศรางวัลที่1 2001 Australian National Chemistry Quiz
 • ตัวแทนประเทศ 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา พ.ศ.2546
 • รางวัลแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานดีเด่น รพ.ระนอง ประจำปี 2553
 • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดูงานสาขา Pediatric endocrinology ที่ UCLA,USA ปี 2557

วัน เวลา หมายเหตุ
MON 8:00 - 16:00
TUE 8:00 - 16:00
WED 8:00 - 16:00
FRI 8:00 - 16:00
SAT 8:00 - 17:00 เสาร์ที่ 2, 4

นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์

นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์
กุมารแพทย์ / ระบบประสาท

นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์

SAKDAWUT YUENYONGWEWAT, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรม
 • สาขาประสาทวิทยา

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กุมารเวขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กุมารแพทย์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 12:00 - 20:00
TUE 12:00 - 17:00
WED 12:00 - 20:00
THU 08:00 - 17:00
FRI 12:00 - 20:00
SAT 08:00 - 17:00 เสาร์ที่ 1, 3, 5

นพ.อำนาจ จิรานุภาพ

นพ.อำนาจ จิรานุภาพ
กุมารแพทย์

นพ.อำนาจ จิรานุภาพ

AMNAT CHIRANUPHAB, M.D.
Specialty
 • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
 • วุฒิบัตรกุมารเวชกรรม

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 10:00
TUE 08:00 - 10:00
WED 08:00 - 10:00
THU 08:00 - 10:00
FRI 08:00 - 10:00
SUN 08:00 - 12:00