นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล
กุมารแพทย์

นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล

WIROTE AREEKUL, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชกรรมเวชศาสตร์วัยรุ่น
    Pediatric Adolescent Medicine

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรกุมารแพทย์  สาขากุมารเวชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • Thai Board of Pediatrics
  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น
  • Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Adolescent Medicine (USA)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
THU 17:00 - 20:00
SAT 09:00 - 12:00