พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์
กุมารแพทย์

พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์

VIBUDHKTTIYA CHITTATHANASESH, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ กรมแพทย์ทหารอากาศ
วัน เวลา
MON 10:00 - 17:00
TUE 15:00 - 20:00
THU 11:00 - 20:00
SUN 8:00 - 17:00