นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์
กุมารแพทย์ / ระบบประสาท

นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์

SAKDAWUT YUENYONGWEWAT, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชกรรม
  • สาขาประสาทวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารเวขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารแพทย์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 12:00 - 20:00
TUE 12:00 - 17:00
WED 12:00 - 20:00
THU 08:00 - 17:00
FRI 12:00 - 20:00
SAT 08:00 - 17:00 เสาร์ที่ 1, 3, 5