นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์
กุมารแพทย์ / ระบบประสาท

นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์

SAKDAWUT YUENYONGWEWAT, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชกรรม
  • สาขาประสาทวิทยา

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารเวขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารแพทย์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 08:00 - 12:00
TUE 08:00 - 12:00
WED 08:00 - 12:00
THU 08:00 - 12:00
FRI 08:00 - 12:00
SUN 08:00 - 12:00

Share this :