พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์
กุมารแพทย์

พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์

KWANJUN KHAMBANONDA, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ชนะเลิศรางวัลที่1 2001 Australian National Chemistry Quiz
  • ตัวแทนประเทศ 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา พ.ศ.2546
  • รางวัลแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานดีเด่น รพ.ระนอง ประจำปี 2553
  • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดูงานสาขา Pediatric endocrinology ที่ UCLA,USA ปี 2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 08:00 - 17:00
TUE 08:00 - 17:00
WED 08:00 - 17:00
THU 12:00 - 17:00
FRI 08:00 - 17:00
SAT 08:00 - 17:00 สัปดาห์ที่ 2, 4

Share this :