พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์
กุมารแพทย์

พญ.ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์

KWANJUN KHAMBANONDA, M.D.
Specialty
  • กุมารเวชกรรม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ชนะเลิศรางวัลที่1 2001 Australian National Chemistry Quiz
  • ตัวแทนประเทศ 10 คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา พ.ศ.2546
  • รางวัลแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานดีเด่น รพ.ระนอง ประจำปี 2553
  • ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนดูงานสาขา Pediatric endocrinology ที่ UCLA,USA ปี 2557

วัน เวลา หมายเหตุ
MON 8:00 - 16:00
TUE 8:00 - 16:00
WED 8:00 - 16:00
FRI 8:00 - 16:00
SAT 8:00 - 17:00 เสาร์ที่ 2, 4