โปรแกรมเลเซอร์ลดปวด

HIGH POWER LASER THERAPY

ต่อ 1 พื้นที่ : 800.-

(15 x 15 cm.)


เป็นการรักษาด้วยลำแสงกำลังสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อ โดยลำแสงสามารถผ่านผิวหนังและลงสู่บริเวณที่มีอาการปวดหรืออักเสบ ประมาณ 6 เซนติเมตร
ลำแสงจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเนื้อเยื่อทันที ทำให้ร่างการหลั่ง

 • สารแอนตีโปรตาแกลนดิน ( Antiprostagladin )
  ส่งผลให้หายจากความเจ็บปวด
 • สารแอนตีเบต้าอินเตอร์ลิวคินวัน ( Antibeta interleukin 1 )
  ส่งผลให้หายจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ

หากมีการทำอย่างสม่ำเสมอ จำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวคล้าย กับการชาร์จประจุให้กับเซลล์ เพื่อใช้ในการซ่อมสร้างตัวเองในระยะยาว

การบำบัดอาการปวดด้วยเลเซอร์

HIGH POWER LASER THERAPY
เป็นการรักษาด้วยลำแสงกำลังสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อ โดยลำแสงสามารถผ่านผิวหนังและลงสู่บริเวณที่มีอาการปวดหรืออักเสบ ประมาณ 6 เซนติเมตร
ลำแสงจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเนื้อเยื่อทันที ทำให้ร่างการหลั่ง
 • สารแอนตีโปรตาแกลนดิน ( Antiprostagladin )
  ส่งผลให้หายจากความเจ็บปวด
 • สารแอนตีเบต้าอินเตอร์ลิวคินวัน ( Antibeta interleukin 1 )
  ส่งผลให้หายจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ
หากมีการทำอย่างสม่ำเสมอ จำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวคล้าย กับการชาร์จประจุให้กับเซลล์ เพื่อใช้ในการซ่อมสร้างตัวเองในระยะยาว

ต่อ 1 พื้นที่

800.-


วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Share this :