วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อ Enterovirus 71

Hand Foot Mouth Vaccine

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก จากไวรัส EV71

2 เข็ม : 5,990.-


วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก จากไวรัส EV71
ซึ่งไวรัสชนิดนี้ทำให้เกินโรคมือเท้าปากรุนแรง ทำให้เกิดสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ วัคซีนกันเฉพาะโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรง แต่ไม่ได้ป้องกันโรคมือเท้าปากตามฤดูกาล

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) เป็นโรคที่มักพบการติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กและในที่อยู่รวมกันอย่างแออัดจะมีโอกาสที่เกิดการระบาดได้ มักระบาดในฤดูฝน แต่บางรายจะมีอาการรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ ตุ่มหรือผื่นที่ผิวหนัง ทั้งสัมผัสโดยตรงและสัมผัสเชื้อทางอ้อม
โรคมือ เท้า ปากเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ โรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า coxsackie A16 มักไม่รุนแรง เด็กจะหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน ส่วนที่เกิดจาก Enterovirus 71 อาจพบโรครุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น
วัตซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปากชนิดนี้ สามารถปัองกันไวรัสในกลุ่ม Enterovirus 71 ซึ่งเป็นชนิดรุนแรงที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือภาวะน้ำท่วมปอด ส่วนกลุ่มไวรัส coxsackie A16 ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นการป้องกันที่สำคัญ คือ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ ทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวัน แยกของใช้ส่วนตัว ทั้งที่บ้านและโรงเรียน หากพบผู้ป่วยเด็กควรแยกไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น

วัคซีนมือ เท้า ปาก

2 เข็ม 5,990.-

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี 11 เดือน
เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 11 เดือน
  3. ควรได้รับการฉีด 2 เข็ม ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
  4. เด็กที่เคยเป็นโรคมือ เท้า ปาก สามารถฉีดได้ โดยเว้นระยะห่าง 1 เดือนหลังหายจากโรค
  5. เด็กที่ได้รับวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ก่อนเริ่มวัคซีนชนิดใหม่
  6. ชอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำห […]

วัคซีนปัองกันโรคมือ เท้า ปาก (EV71)

วัคซีนป้องกันโรคมือเ […]