วัคซีนงูสวัด ชนิดใหม่

วัคซีนงูสวัด (RZV)

Recombinant Zoster Vaccine

วัคซีนงูสวัด (RZV)

2 เข็ม : 11,900.-

1 เข็ม : 5,990.-


 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97% ในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดเส้นประสาท (PHN) 91.2%
 • เมื่อติดตามยาวนานถึง 10 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 89%

BUY NOW!

วัคซีนงูสวัด (RZV)

Recombinant Zoster Vaccine
โรคงูสวัดใครเสี่ยง
โรคงูสวัดเป็นการติดเชื้อไวรัส Varicella Zoster เชื้อเดียวกับการก่อโรคสุกใส เมื่อหายแล้วเชื้อไวรัสจะไปแฝงตัวอยู่ในปมประสาท เมื่อร่างกายอ่อนแอ หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันถดถอยตามวัย เชื้อจะถูกกระตุ้นขึ้นมาก่อให้เกิดโรค “งูสวัด”ดังนั้นผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคงูสวัดเพิ่มสูงขึ้น มากกว่า 90% เคยติดเชื้อสุกใสมาแล้ว จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคงูสวัดด้วย และผู้ที่เคยเป็นโรคงูสวัด มีโอกาสเป็นซ้ำประมาณ ร้อยละ 6.2 โดยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ โรคภูมิคุ้มกันกพร่อง ติดเชื้อ HIV คนไข้มะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคไต รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อ Covid-19
การป้องกันโรคงูสวัด
 • จัดการความเครียด รักษาสุขอนามัย หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการ
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ถือเป็นวิธีการป้องกันโรคงูสวัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ปัจจุบัน มี 2 ชนิด
 • วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนแรง (ZVL)
 • วัคซีน protein subunit ร่วมกับสารเสริมฤทธิ์ (Recombinant Zoster Vaccine - RZV)
วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดใหม่ ไม่ใช่เชื้อเป็น - Recombinant Zoster Vaccine (RZV)
 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 97% ในผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการปวดเส้นประสาท (PHN = Postherpetic neuralgia) 91.2%
 • เมื่อติดตามยาวนานถึง 10 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัด 89%
วัคซีนงูสวัด - Recombinant Zoster Vaccine (RZV)
จำนวน
ราคา
2 เข็ม
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2 - 6 เดือน
11,900 .-
1 เข็ม
ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2 - 6 เดือน
5,990 .-
รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
คำแนะนำการฉีดวัคซีน
 • แนะนำในผู้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2-6 เดือน และผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัดมากกว่าปกติ
  เช่น ผู้ที่ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหา ผู้ใช้ยาสเตียรอยด์และผู้ที่รับการรักษาด้วยรังสีวิทยาหรือเคมีบำบัด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1-2 เดือน
 • ไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันโรค (Varicella IgG) สามารถฉีดในบุคคลที่เคยหรือไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน
 • ในกรณีที่เคยเป็นงูสวัดมาก่อน สามารถฉีดได้โดยให้เว้นระยะห่างหลังจากเป็นงูสวัดอย่างน้อย 6 เดือน
 • หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับวัคซีนงูสวัด ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ