ความรู้เรื่อง…โรคเบาหวาน

ความรู้เรื่อง...โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานคืออะไร
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่าปกติ เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท
เบาหวานมีกี่ประเภท
 1. เบาหวานประเภทที่ 1 (เบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน)
 2. เบาหวานประเภทที่ 2 (เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน)
 3. เเบาหวานจากสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคของตับอ่อน โรคทางพันธุกรรม โรคเนื้องอกของต่อมหมวกไตที่สร้างฮอร์โมน
 4. เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศไทย พบเบาหวานชนิดที่ 2 มากที่สุด ประมาณ ร้อยละ 95
สาเหตุของโรคเบาหวาน
เบาหวานสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้ก็จริง แต่ผู้ที่มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ) เป็นเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่
 1. โรคอ้วน ทำให้การตอบสนองของเนื้อเยื่อร่างกายต่ออินสุลินไม่ดี
 2. ผู้สูงอายุ การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนอินสุลินลดลง
 3. การได้รับยาบางชนิด สเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิดบางชนิด ทำให้มีการสร้างน้ำตาลมากขึ้น หรือการตอบสนองของอินสุลินไม่ดี
 4. การตั้งครรภ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนจากรกหลายชนิดมีผลยับยั้งการทำงานของอินสุลิน
อาการของโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่มีอาการใดๆ โดยทั่วไปจะมีอาการปัสสาวะบ่อยและมาก ปัสสาวะกลางคืน คอแห้ง กระหายน้ำ ดื่มน้ำมาก มีอาการหิวบ่อยรับประทานจุ แต่น้ำหนักลด อ่อนเพลีย คันตามผิวหนัง ชาปลายมือ ปลายเท้า ตามัว
วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานได้อย่างไร
การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานได้โดย
 1. ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือ หิวน้ำมาก ปัสสาวะบ่อยและมาก น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องออาหาร ถ้ามีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
 2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืนมากกว่า 8 ชั่วโมง พบค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล. ให้ตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ต่างวันกัน
 3. การตรวจความทนต่อน้ำตาลกลูโคส (75 g Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ใช้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ตรวจพบน้ำตาลในเลือดตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืน น้อยกว่า 126 มก./ดล. ถ้าระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังดื่มกลูโคสมากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่า "เป็นโรคเบาหวาน"
หมายเหตุ : ในการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลพลาสมากลูโคสให้งดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชม. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือลูกอม แต่ดื่มน้ำเปล่าได้
ผู้ใดควรได้รับการตรวจเช็คเบาหวาน
 1. ผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น
 2. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อไปนี้
  • ไม่มีอาการแต่อายุเกิน 35 ปี
  • ญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
  • น้ำหนักจัดอยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน
  • เคยแท้งหรือบุตรเสียชีวิตตอนคลอด
  • คลอดบุตรน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม
  • เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • หญิงตั้งครรภ์ทุกราย (อายุครรภ์อยู่ระหว่าง 24-28 สัปดาห์)
  • ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดในสมองตีบ
  • ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง
ทำไมเราจึงควรตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
แม้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีอาการโรคเบาหวานชัดเจน ก็ควรหมั่นตรวจสอบ ถ้าระดับน้ำตาลอยู่ระดับน่าสงสัย ก็ควรตรวจระดับพลาสมากลูโคสเป็นระยะทุก 1 ปี การวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และให้การรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีจะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้ ผู้ป่วยบางรายมีอาการชัดเจนแต่เพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานอาจพบโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย เพราะเป็นโรคเบาหวานนานแล้วแต่ไม่เคยตรวจ
โรคเบาหวานรักษาไม่หายขาด แต่ถ้าปฏิบัติตัวดีสามารถควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมจะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน

โปรแกรมและแพ็คเกจ

DM Care ตรวจคัดกรองเบาหวาน

โปรแกรม “DM Care” ตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวาน

DM Care : 2,600.-

DM Yearly Care : 1,790.-


ชีวิตสดใส..ห่างไกลเบาหวาน กับโปรแกรมคุมเบาหวาน
การวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และให้การรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีจะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้  ผู้ป่วยบางรายมีอาการชัดเจนแต่เพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน อาจพบโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย เพราะเป็นโรคเบาหวานนานแล้วแต่ไม่เคยตรวจ    โรคเบาหวานรักษาไม่หายขาด แต่ถ้าปฏิบัติตัวดีสามารถควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม จะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน  ดังนั้นการรักษาสุขภาพและการคัดกรองภาวะเสี่ยงก่อนการเกิดโรคเป็นสิ่งจำเป็น

ชีวิตสดใส...ห่างไกลเบาหวาน

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ  ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ  เช่น  ตา  ไต  และระบบประสาท  โรคเบาหวานสืบทอดทางกรรมพันธุ์ แต่ผู้ที่มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ) เป็นเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน  แต่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่
 1. โรคอ้วน ทำให้การตอบสนองของเนื้อเยื่อร่างกายต่ออินสุลินไม่ดี
 2. ผู้สูงอายุ การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนอินสุลินลดลง
 3. การได้รับยาบางชนิด สเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิดบางชนิด ทำให้มีการสร้างน้ำตาลมากขึ้น หรือการตอบสนองของอินสุลินไม่ดี
 4. การตั้งครรภ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนจากรกหลายชนิดมีผลยับยั้งการทำงานของอินสุลิน
โปรแกรม DM Care คัดกรองเบาหวาน
การวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สามารถให้การรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี จะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังดังนั้นการรักษาสุขภาพโดยการคัดกรอง สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็น ดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้

DM Care
ตรวจ 13 รายการ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
ความสมบูรณ์ของเลือด CBC
ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
HbA1C
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
ตรวจไขมันในเลือด Cholesterol
Triglyceride
HDL
LDL
ตรวจปัสสาวะ Urine Microalbumin Exam
ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular Screening (ABI)
ตรวจสุขภาพเท้าโดยนักกายภาพ Monafilament Test
ราคาแพ็คเกจ 4,200.-
ราคาพิเศษ
2,600.-
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ก่อนตรวจ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ขึ้นไป
โปรแกรม DM Yearly Care เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
สำหรับผู้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวาน เพื่อการเฝ้าระวังอย่างถูกวิธี ตามมาตรฐานทางการแพทย์การดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาและควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่จะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังควรพบแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามอาการ ตรวจวินิจฉัยรักษา และรับคำแนะนำ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน

DM Yearly Care
รายการ
ตรวจสุขภาพโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
ตรวจปัสสาวะ Urine Microalbumin Exam
ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular Screening (ABI)
ตรวจสุขภาพเท้าโดยนักกายภาพ Monafilament Test
ราคาแพ็คเกจ 2,530.-
ราคาพิเศษ
1,790.-
รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
แนะนำให้ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันนี้ - 31 มิถุนายน 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ