นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

TOMOM TARNPICHPRASERT, M.D.
Specialty
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ. ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
 • ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เกียรติประวัติ/รางวัล
 • ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์ เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559
 • หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.สงศ์ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 17:00 -20:00
THU 17:00 -20:00
FRI 17:00 -20:00
SAT 13:00 -20:00
SUN 13:00 -20:00 สัปดาห์ที่ 2,4

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

TOMORN TARNPICHPRASERT, M.D.
Specialty
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต พระมงกุฏเกล้า 2551
 • Training Orthoโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2554-2558
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  2558
 • แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ  2559
 • ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  2661

เกียรติประวัติ/รางวัลแผนกพยาบาลศูนย์รักษาความปลอดภัย
 • กองแพทย์โรงเรียนเตรียมทหาร   ปี 2552 – 2554
 • โรงพยาบาลค่ายธนรัชต์   ปี 2551 – 2552

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 15:00 - 20:00