นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

TOMORN TARNPICHPRASERT, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
  • วิทยาศาสตร์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 13:00 -17:00
THU 13:00 -18
:00

Share this :