นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ

TOMOM TARNPICHPRASERT, M.D.
Specialty
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ. ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
  • ศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เกียรติประวัติ/รางวัล
  • ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์ เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559
  • หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.สงศ์ พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 17:00 -20:00
THU 17:00 -20:00
FRI 17:00 -20:00
SAT 13:00 -20:00
SUN 13:00 -20:00 สัปดาห์ที่ 2,4