“งูสวัด”ภัยร้ายในผู้สูงวัยป้องกันได้ด้วยวัคซีน

"งูสวัด"ภัยร้ายในผู้สูงวัยป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนงูสวัด : 5,555.-

จำนวนจำกัด

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ครั้งแรกจะแสดงอาการของไข้สุกใส (ซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก) หลังหายจากไข้สุกใสแล้วเชื้อจะหลบซ่อน และแฝงตัวอยู่บริเวณปมประสาทใต้ผิวหนัง เมื่อร่างกายมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ช่วงมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน เชื้อที่แฝงตัวอยู่นั้นก็จะแสดงอาการโรคงูสวัด

"งูสวัด"ภัยร้ายในผู้สูงวัยป้องกันได้ด้วยวัคซีน

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า "วาริเซลลาซอสเตอร์ (วี-แซด) ไวรัส" ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ครั้งแรกจะแสดงอาการของไข้สุกใส (ซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก) ส่วนน้อยอาจไม่มีอาการแสดงให้ปรากฏ ดังนั้นผู้ป่วยจึงมักมีประวัติเคยเป็นไข้สุกใสมาก่อน หลังหายจากไข้สุกใสแล้วเชื้อจะหลบซ่อน และแฝงตัวอยู่บริเวณปมประสาทใต้ผิวหนังซึ่งอาจนานหลายปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
เมื่อร่างกายมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ช่วงมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นโรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน เชื้อที่แฝงตัวอยู่นั้นก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวน เชื้อจะกระจายไปตามเส้นประสาทที่อักเสบ และปล่อยเชื้อไวรัสออกมาที่ผิวหนัง เกิดเป็นตุ่มใสเรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาท คล้ายกับรูปร่างของงู จึงเรียกว่า โรคงูสวัด
ในคนที่ภูมิคุ้มกันปกติ การสัมผัสหรือใกล้ชิดอาจไม่ได้ทำให้ติดโรคงูสวัดเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยงูสวัดนั้นเกิดยากเพราะ
งูสวัดจะแพร่เชื้อในระยะที่ตุ่มน้ำแตกและสัมผัสสารคัดหลั่งจากตุ่มน้ำโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ตามปกติ ยกเว้นคนที่ยังไม่เคยเป็นโรคสุกใสมาก่อน หากสัมผัสคนที่เป็นงูสวัดก็จะได้รับเชื้อและเป็นไข้สุกใสได้ ผู้ที่เป็นงูสวัดควรระวังไม่อยู่ใกล้ คลุกคลีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ในระหว่างป่วย
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคงูสวัด
  • เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน
  • ผู้ทีีมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
  • มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง
  • มีความเครียดหรืออดนอน
  • ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

วัคซีนงูสวัด

5,555.-

(จำนวนจำกัด)
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ