ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ "การนอนกรน"

การนอนอย่างมีสุขภาพดี

ห้องเดี่ยว VIP: 11,900.-

ห้องเดี่ยว B : 9,800.-


นอนกรน คือ ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูงเลือดข้น ภาวะความดันในปอดสูง ภาวะหัวใจวาย เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดหัวใจตีบ อัมพาต

คุณเคยสังเกตหรือไม่ ?

ส่วนใหญ่เรามักคิดว่าปัญหาการนอนกรนเป็นปัญหาเล็กน้อย  ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ปัจจุบันวงการแพทย์ได้ให้การยอมรับว่า การนอนกรนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆหลายโรค เช่น หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง  กล้ามเนื้อหัวใจตาย อัมพฤกษ์ อัมพาต  และร้ายแรงที่สุดคือภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะนอนหลับ ยังส่งถึงไปยังบุคลิกภาพและเกิดความอาย

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้

 • นอนไม่อิ่ม ไม่สดชื่น
 • ปวดศีรษะ ช่วงเช้า
 • หงุดหงิดง่าย
 • สมาธิสั้น ความจำลดลง
 • ซึมเศร้า
 • หลับขณะขับรถ
 • หยุดหายใจขณะหลับ

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep test

11,900.-

ห้องพักเดี่ยว VIP   พัก 1  คืน

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep test

9,800.-

ห้องพักเดี่ยว B พัก 1 คืน
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2  อาคาร 2 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามโทร. 02 587 0144 ต่อ 2200

Share this :