ชุดตรวจสุขภาพ S, M, L

ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

พร้อมบริการที่หลากหลายจากทีมพยาบาลวิชาชีพและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเหมือนอยุ่ในโรงพยาบาล อาทิ ฉีดวัคซีน ทำแผล เจาะเลือด ให้บริการเปลี่นสายต่างๆ เช่น สายให้อาหารทางจมูก สายสวนปัสสาวะ และการให้การพยาบาลที่บ้าน

  • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  S Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า  30 ปี  หรือวัยทำงาน
  • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด M Care  เหมาะสำหรับ  ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี  หรือ วัยทำงาน และผู้ใหญ่ที่ต้องการตรวจละเอียดมากขึ้น
  • สำหรับชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด  L Care  เหมาะสำหรับ   ผู้ที่มีอายุมากกว่า  40  ปีขึ้นไป  หรือผู้ใหญ่ หรือ ผู้ที่เตรียมสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ