การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมลูกน้อยในครรภ์

Noninvasive Prenatal Testing (NIPT)

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมลูกน้อยในครรภ์ Noninvasive Prenatal Testing (NIPT)


“คงไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหน อยากเห็นลูกที่เกิดมามีความผิดปกติ ทางด้านสมอง พัฒนาการและร่างกาย เช่น เป็นดาวน์ซินโดรม”

รู้ก่อน รับมือได้ทัน ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมลูกน้อยในครรภ์

“คงไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหน อยากเห็นลูกที่เกิดมามีความผิดปกติ ทางด้านสมอง พัฒนาการและร่างกาย เช่น เป็นดาวน์ซินโดรม” การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอ (NGS) ตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม เช่น Trisomy 21, 18, 13 และโครโมโซมเพศ ดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกท่านควรตรวจคัดกรองในระยะแรกๆ เพื่อหาแนวทางการวางแผนดูแลครรภ์ในอนาคต เพราะปัจจุบันพบว่า ในเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม 100 คน เกิดความผิดปกติจากแม่อายุมากกว่า 35 เพียง 25-30 คน อีก 70-75 คน เกิดจากแม่ที่มีอายุน้อย เด็กดาวน์เกือบทั้งหมดเกิดในครอบครัวที่ไม่เคยมีประวัติดาวน์ซินโดรมมาก่อน การตรวจนี้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ข้อดีเมื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมลูกน้อยในครรภ์
  • ประสิทธิภาพการตรวจพบดาวน์ซินโดรม >99%
  • ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์เพียง 10 สัปดาห์ขึ้นไป
  • เพียงเจาะเลือด 8-10 cc. และนำมาตรวจวิเคราะห์ DNA ของทารกที่อยู่ในเลือดแม่
  • ทราบผลภายใน 7-10 วันทำการ
  • ไม่เสี่ยงกับการแท้งเหมือนเจาะน้ำคร่ำ

รายการ

FOCUS

CORE

PRO

TWIN

Trisomy 21, 18, 13
Sex Chromosome Aneuploidies
Trisomy 9, 16, 22
Other Chromosome Aneuploidies
84 Kinds of Delettion / Duplication
Gender Identitcation Y Detection

ราคาแพคเกจ

12,350.-

12,350.-

18,850.-

18,850.-

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ