วัคซีนป้องกันปอดบวม IPD

IPD baby A (4 เข็ม) : 9,900.-

IPD baby B (3 เข็ม) : 7,800.-

IPD baby C (2 เข็ม) : 5,300.-


ลูกคือคนสำคัญของพ่อ แม่
เราจึงเลือกการป้องกันที่แท้จริง
และครอบคลุม

เชื้อนิวโมคอลคัสมีชื่อเต็มว่า Streptococcus pneumoniae
ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีมากกว่า 90 สายพันธุ์ เป็นสาเหตุสำคัญของ
โรคไอพีดี หรือโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง และรุกราน
ได้แก่โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดบวม
รวมทั้งสามารถทำให้เกิดโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดไม่รุนแรง เช่นหูชั้นกลางอักเสบ

IPD baby A

4 เข็ม 9,900.-

เริ่มต้นที่อายุ 2-6 เดือน

IPD baby B

3 เข็ม 7,800.-

เริ่มต้นที่อายุ 7-11 เดือน

IPD baby C

2 เข็ม 5,300.-

เริ่มต้นที่อายุ 12-23 เดือน

 

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

คลินิกกุมารเวช อาคาร 2 ชั้น 4 โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามโทร. 02 587 0144 ต่อ 2401

Share this :