สร้างภูมิคุ้มกันตับด้วยวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ

ทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
โดยเฉพาะ
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นไวรัสตับอักเสบ บี
 • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไต
 • ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน
รายการ ราคา
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี (1 เข็ม)
 • 990.-
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี (3 เข็ม)
 • 2,190.-
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี (3 เข็ม)และตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับ บี (หลังการฉีด)
 • 2,590.-
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ (1 เข็ม)
 • 1,790.-
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ (1 เข็ม)และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี (3 เข็ม)
 • 3,190.-
หมายเหตุ
 1. รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 2. การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี แนะนำให้ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1 และ 6 ตามลำดับ วัคซีนเข็มที่สองไม่ควรฉีดก่อนหนึ่งเดือน หากเลยกำหนดหนึ่งเดือนให้ฉีดเข็มที่สองทันทีที่นึกได้ และนับต่อไปอีกห้าเดือนสำหรับเข็มที่สาม
วันนี้ - 31 มกราคม 2567

โปรแกรมและแพ็คเกจ